Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
KGZ-102 КЫРГЫЗ ТИЛИ II KIRGIZCA II 2 2 + 0 2 2
Колдонулуучу адабияттар
Колдонулуучу адабияттар Адабияттын түрү
1 1. Э.Төлөкова, Т.Абылкасымова, А.Исманкулова. Кыргыз тили: Тилден дилге. Окуу китеби. Улантуучу топтор үчүн (кол жазма укугунда). Китеп
2 2. Кыргыз тили. Э. Абдулдаев, С. Давлетов, А. Иманов, А. Турсунов. Ф.: Мектеп, 1986. Китеп
3 1. Ч.Айтматовдун «Саманчынын жолу», «Деңиз бойлой жорткон Ала-Дөбөт» повесттеринин укма диски жана ушул чыгарманын түпнускасы. Китеп
4 2. К. Кулалиеванын «Иш кагаздарын жүргүзүү» окуу китебинин укма диски. Китеп
5 3. Э.Төлөкова, Т.Абылкасымова, А.Бейшеева, А.Исмаилов, М.Ибраева. Көркөм чыгармалар боюнча окуп түшүнүү жана угуп түшүнүү жыйнагы. Улантуучу топтор үчүн. окуу куралы. 2011. Китеп
6 4. Кыргыз тилинин жазуу эрежелери: Соңку редакциясы / Кырг. Респ. Президентине караштуу Мамл. тил боюнча улут. комис. Бишкек, 2013. Китеп
7 5. Кыргыз тилинин справочниги. Китеп