Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
STR-441 ЖЕРГИЛИКТҮҮ КОЛ ӨНӨРЧҮЛҮК YÖRESEL EL SANATLARI 7 3 + 0 3 6
Колдонулуучу адабияттар
Колдонулуучу адабияттар Адабияттын түрү
1 Рындин М. В., Киргизский национальный узор. Фрунзе, 1948 Китеп
2 Абрамзон С. М., Очерк культуры киргизского народа. Фрунзе, 1946 Китеп
3 Симаков Н. Е., Искусство Средней Азии. М., 1883 Китеп
4 К. Акматова, Боз үй - көчмөндүн үйү, Бишкек , 2014 Китеп
5 А. Акматалиев, Кыргыздын кол өнөрчүлүгү (Колдонмо), Бишкек, 1996 Китеп
6 К.И. Aнтипинa, Кыргыздын элдик искусствосу, Кыргызстaн бaсмaсы, 1977 Китеп
7 О.Э. Капалбаев, Кыргыздардын салттык жыгаччылыгы (тарыхый-этнографиялык изилдөөлөр XЫX к. аягы - XX к. башы), Бишкек - 2007 Китеп