Аркага
8 Январь 2015

Зоотехния бөлүмүнүн Доктору Маматов Нурлан Элебесович « Н.И. Вавиловдун медалы менен сыйланды


РОССИЯ ФЕН БИЛИМДЕРИ АКАДЕМИЯСЫНЫН Н.И. ВАВИЛОВ АТЫНДАГЫ МЕДАЛЫ МЕНЕН СЫЙЛОО Россия Фен Билимдери Академиясынын Президиумунун 4.09. 2014 жыл, №475 чечиминин негизинде – «Биология билимдеринин өнүгүүсүндө-Генетика, Асылдандыруу жана Агрономия багытындагы жогорку жетишкендиктери үчүн- Университетибиздин Айыл чарба факультетинин Зоотехния бөлүмүнүн Доктору Маматов Нурлан Элебесович – « Н.И. Вавиловдун медалы менен сыйланды. Университетибиз Сизди сыйлыгыныз менен куттуктайт жана Эл аралык илимий иштеринизде ийгиликтердин уландысын каалайт.