1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
KGZ-101 КЫРГЫЗ ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
RSÇ-101 ОРУС ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ING-101 АНГЛИС ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
UME-129 ГЕОМЕТРИЯ ЖАНА СЫЗЫКТУУ АЛГЕБРА I 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
MAT-131 МАТЕМАТИКАЛЫК АНАЛИЗ I 3 ( 2 - 2 ) 6 МC Түшүр
UME-131 ПРОГРАММАЛОО I 3 ( 2 - 2 ) 6 МC Түшүр
UME-133 ИНФОРМАТИКА I 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
UME-135 ДИСКРЕТТИК МАТЕМАТИКА 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
UME-137 КОМПЬЮТЕР ГРАФИГИ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
BES-105 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ I 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
ING-102 АНГЛИС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-102 КЫРГЫЗ ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
RSÇ-102 ОРУС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FEN-110 ЖАЛПЫ ФИЗИКА 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
EKN-116 ЭКОНОМИКА 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
UME-130 ГЕОМЕТРИЯ ЖАНА СЫЗЫКТУУ АЛГЕБРА II 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
MAT-132 МАТЕМАТИКАЛЫК АНАЛИЗ II 3 ( 2 - 2 ) 6 МC Түшүр
UME-132 ПРОГРАММАЛОО II 3 ( 2 - 2 ) 6 МC Түшүр
UME-134 ИНФОРМАТИКА II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
UME-136 КОМПЬЮТЕР СИСТЕМАСЫНЫН ЖАНА ТАРМАКТЫН АРХИТЕКТУРАСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
BES-106 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ II 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
UME-241 КЕСИПТИК АНГЛИС ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
İŞL-215 МЕНЕДЖМЕНТ ЖАНА УЮШТУРУУ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
MAT-231 МАТЕМАТИКАЛЫК АНАЛИЗ III 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
MAT-233 ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ТЕҢДЕМЕЛЕР I 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
UME-235 ГЕОМЕТРИЯ Ж-А СЫЗЫКТ. АЛГЕБРА III 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
UME-237 АЛГОРИТМАЛАР Ж-А БЕРИЛИШТЕР ТҮЗҮМҮ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
UME-239 КАРЖЫ МАТЕМАТИКАСЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
TAR-251 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-251 ФИЛОСОФИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TAR-252 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
MAT-234 ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ТЕҢДЕМЕЛЕР II 3 ( 2 - 2 ) 6 МC Түшүр
UME-232 ИШТЕТҮҮ СИСТЕМАЛАРЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
UME-234 ЫКТЫМАЛДЫКТАР ТЕОРИЯСЫ ЖАНА МАТЕМАТИКАЛЫК СТАТИСТИКА 4 ( 2 - 4 ) 6 МC Түшүр
UME-236 КАРЖЫ ИШКЕРДИГИНДЕГИ МААЛЫМАТТАР ТЕХНОЛОГИЯСЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
UME-238 КЕСИПТИК АНГЛИС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
STJ-202 ӨНДҮРҮШТҮК ПРАКТИКА I 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
EDF-202 ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TUR-226 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
UME-335 САНДЫК АНАЛИЗ I 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
MAT-331 АЙРЫМ ТУУНДУЛУУ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ТЕҢДЕМЕЛЕР I 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
UME-333 ПРОГРАММАЛОО ТИЛДЕРИ ЖАНА МЕТОДДОРУ I 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
UME-337 КОМПЛЕКСТИК ӨЗГӨРМӨЛҮҮ ФУНКЦИЯЛАР ТЕОРИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
UME-339 ФУНКЦИОНАЛДЫК АНАЛИЗИ 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
UME-341 КЛИЕНТ-СЕРВЕР КОЛДОНМОЛОРУН ОПТИМАЛДАШТЫРУУ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
UME-343 WEB КОЛДОНМОЛОРДУ ИШТЕП ЧЫГУУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
UME-345 КОЛДОНМО СТАТИСТИКА ЖАНА БЕРИЛИШТЕРДИ АНАЛИЗДӨӨ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
UME-347 ЭСЕПТӨӨНҮН МОЛЕКУЛЯР БИОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
MAT-332 АЙРЫМ ТУУНДУЛУУ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ТЕҢДЕМЕЛЕР II 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
UME-334 СИСТЕМДИК ЖАНА КОЛДОНМО ПРОГРАММДЫК ЖАБДЫКТАР 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
UME-336 САНДЫК АНАЛИЗ II 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
UME-338 ПРОГРАММАЛОО ТИЛДЕРИ ЖАНА МЕТОДДОРУ II 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
UME-340 БЕРИЛИШТЕР БАЗАСЫ ЖАНА БАШКАРУУ СИСТЕМДЕРИ (БББС) 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
BIO-310 ИШ КООПСУЗДУГУ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
STJ-302 ӨНДҮРҮШТҮК ПРАКТИКА II 0 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
MAT-401 ИЗИЛДӨӨ МЕТОДДОРУН КОЛДОНУУ 2 ( 0 - 4 ) 5 МC Түшүр
UME-403 ОПТИМАЛДАШТЫРУУ МЕТОДДОРУ 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
UME-405 БЕРИЛИШТЕРДИ АЛМАШТЫРУУ ТИЛДЕРИ ЖАНА МЕТОДДОРУ 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
MAT-407 МАТЕМАТИКАЛЫК МОДЕЛДӨӨ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
UME-407 ОКШОШТУРУП (ИМИТАЦИЯЛОО) МОДЕЛДӨӨ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
UME-409 JAVA ПРОГРАММАЛОО ТИЛИ ЖАНА АНЫН КОЛДОНУЛУШТАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
UME-411 КАДИМКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ТЕҢДЕМЕЛЕРДИН САНДЫК ЧЫГАРЫЛЫШТАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
UME-419 НЕЙРОН ТАРМАКТАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
UME-421 ИНТЕРНЕТ АЛГОРИТМДЕРИНЕ КИРИШҮҮ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
UME-413 ЭКОНОМИКАДАГЫ МАТЕМАТИКАЛЫК МЕТОДДОР 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
UME-415 СҮРӨТТӨЛҮШТӨРДҮ САНДЫК ИШТЕТҮҮ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
UME-417 ЖАСАЛМА ИНТЕЛЕКТ МОДЕЛДЕРИ ЖАНА ЭКСПЕРТ СИСТЕМДЕРИ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
UME-423 КОЛДОНМО ГРАФТАР ТЕОРИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
UME-402 КОМПЬЮТЕР АНИМАЦИЯСЫНА КИРИШҮҮ 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
UME-406 АЛГОРИТМДЕРДИ ТҮЗҮҮ ЖАНА АНАЛИЗДӨӨ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
UME-404 МААЛЫМАТТАР СИСТЕМИН БАШКАРУУ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BTZ-452 ДИПЛОМДУК ИШ 3 ( 1 - 4 ) 5 МC Түшүр
DES-402 КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК СЫНАК 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-400 МАМЛЕКЕТТИК ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ АТТЕСТАЦИЯ 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
DES-404 ДИПЛОМДУК ИШТИ КОРГОО 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
UME-408 МААЛЫМАТТЫ КОДДО ЖАНА КОРГОО ТЕХНОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
UME-410 ПРОГРАММАЛОО ИНЖЕНЕРЛИГИ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
UME-412 ЖАРЫШ ЭСЕПТӨӨЛӨР 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
UME-414 ЧЕЧИМДЕРДИ КАБЫЛ АЛУУ ТЕОРИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
UME-416 АЙРЫМ ТУУНДУЛУУ ДИФФ.ТЕҢ-ДИ ЧЫГАРУУНУН САНДЫК ЧЫГАРУУ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы