Колдонмо математика жана информатика бөлүмү жөнүндө маалымат

     Кыргыз-Түрк “Манас” Университетинин Табигый Илимдер Факультетинин  Колдонмо математика жана информатика бөлүмүндө «компьютер жана автоматташтырылган системдердин программалык жабдууларын иштеп чыгуу, экономика жана каржы багытында маалыматтарды иштетүү»  багытындагы адистиктери даярдоо белгиленген. 4 жылдык билим берүү окуу планы болония системине ыйлайык түзүлгөн, бүтүрүүчүлөргө “Колдонмо математика жана информатика” багыты боюнча бакалавр даражасындагы диплом ыйгарылат.

Профессордук-окутуучулук курамы:

     Бөлүмдүн билим берүү багыттары боюнча программалары жогорку квалификациялуу, педагогикалык тажрыйбасы бар бөлүмдүн профессордук-окутуучулук курамы менен ишке ашырылып жатат. Булар 2 профессор, 2 доцент, 1 доценттин милдетин аткаруучу, 1 кенже илимий кызматкер. Алар колдонмо математиканын көптөгөн жаңы тармактарында фундаменталдык жана колдонмо илимий изилдөөлөрдү жүргүзүшөт. Бөлүмдүн окутуучулары чет өлкөдөгү жана өлкөбүздөгү университеттер, институттар менен тыгыз байланышта. 

 

               

Бөлүмүбүздүн кураторлорунун тизмеси

  • доцент., PhD. Алтынташ Исмет (1-курс)
  • ф. м. и. к, доцент. Имаш кызы Мээрим  (2-курс)
  • Академиялык адис Аданбаева Назгүл (3-курс)
  • доц.м. а., PhD. Мухамеджанова Гульшат (4-курс)