Бөлүмүбүздүн проекттери

     2014-2015 окуу жылы ичинде бөлүмүбүздө “Убакытка карата гармоникалык  өзгөргөн  кучтордун  таасири астындагы чыңалууну  жана катуу жер үстүнө орнотулган плиталарды чектүү  элементтер методу  менен  анализдөө” аттуу проект башталган. Бул проект Сакария университети менен чогуу уюштурулуп, ага бөлүмүбүздөгү баардык мугалимдер жамааты менен биргеликте Жылдыз техникалык университети жана Кастамону университетинин мугалимдеринин катышуусу аркылуу иш жүзүнө ашырылган. Проект 2016-жылдын кулжа айында бүттү. Мындан кийинки жасай турган проекттерибиздин ачкычы болоорунда күмөнүбүз жок.