Изилдөө топтору

Дифференциалдык жана интегралдык теңдемелер

проф., ф.м.и. докт. Асан Өмүралиев

проф., ф.м.и. докт. Авыт Асанов

доц.,  Исмет Алтынташ

докт. Элмира Абдылдаева

докт. Калыскан Матанова

Элла Абылаева

Топология жана функционалдык анализ

проф., м.и. докт. Себахаттин Балжы

проф., ф.м.и. докт. Авыт Асанов

проф., ф.м.и. докт. Фахреддин Абдуллаев 

Сандык методдор

проф., ф.м.и. докт. Асан Өмүралиев

проф., ф.м.и. докт. Авыт Асанов

доц. Исмет Алтынташ

Колдонмо математика

проф., ф.м.и. докт. Асан Өмүралиев

доц.,  Исмет Алтынташ

Математика жана физиканы окутуу

доц., докт. Тамара Карашева  

доц., Мээрим Имаш кызы

Физика

доц., докт. Тамара Карашева  

доц., Мээрим Имаш кызы

Компьютердик лабораториясы

  Колдонмо математика жана информатика бөлүмүнүн компьютердик лабораториясы, Табигый илимдер факультети имаратынын 1-кабатынын 119 - кабинетинде жайгашкан.

Колдонмо математика жана информатика бөлүмүндө окуу планынын талабына ылайыкталган 23 компьютерден турган компьютердик лаборатория иштеп жатат. Ал 2012-жылы ачылган жана баардык керектүү жабдыктар менен жабдылган. Бул лабораторияда программалоо, графика жана практика сабактары өткөрүлүүдө жана ошондой эле студенттер менен бирге ар кандай практикалык проекттер иштелип чыгууда. Негизинен, Студенттер заманбап операциондук системаларын (Windows, Unix, Linux жана Android), программалоо тилдерин (C++, Delphi, Visual Studio, Java), математикалык пакеттерин (MatLAB, MathCAD), графикалык программаларын (PhotoShop, Corel Draw), веб баракчасын түзүү аспаптарын (PHP, HTML, DreamWeaver), берилиштер базасын башкаруу системдерин (SQL Server, Microsoft Access) ж.б. ларды колдонууну үйрөнүп чыгышат. Лабораторияда бүтүрүү жана илимий иштерди аткаруу. Андан сырткары студенттери кошумча ар кандай багыттагы программалоо тилдерин жана маалыматтар технологиясын колдонуу менен өз алдынча билимдерин өркүндөтө алышат.