Аркага
21 Январь 2021

Biyoloji bölümü bilimsel projesi "KIRGISİZTAN’DA YETİŞTİRİLEN YEREL ÖZGEN ÇELTİK ÇESİTLERİNİN İN VİTRO KOŞULLARDA DOKU KÜLTÜRÜ PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ VE MOLEKÜLER miRNA ANALİZİ'


Bu projede, Kırgısizstan’da yetiştirilmekte olan lokal Özgen çeltiği çeşitlerinin in vitro ortamda doku kültürü parametrelerinin ve kuraklıklığa toleranslarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda miRNA analizleri yapılarak moleküler miRNA profilleri ortaya çıkartılacaktır.