Аркага
17 Апрель 2018

Республикабыздын “Мугалим” илимий-педагогикалык журналында КТМУ Табигый илимдер факультетинин биология бөлүмү жөнүндө таанытуу максатында кеңири маалыматтарды камтыган “АТААНДАШТЫККА ЖӨНДӨМДҮҮ АДИСТЕРДИ ДАЯРДООНУН ЗАМАНБАП БОРБОРУ” аттуу макала жары


Республикабыздын “Мугалим” илимий-педагогикалык журналында КТМУ Табигый илимдер факультетинин биология бөлүмү жөнүндө таанытуу  максатында кеңири маалыматтарды камтыган “АТААНДАШТЫККА ЖӨНДӨМДҮҮ АДИСТЕРДИ ДАЯРДООНУН ЗАМАНБАП БОРБОРУ” аттуу макала жарыяланды.