Ч. Айтматов атындагы кампус, Кыргыз-Турк Манас университети, Инженердик факультет 720038, Жал, Бишкек, КЫРГЫЗСТАН