Кыргыз-Түрк “Манас” Университети

Табигый Илимдер Факультети

Биология Бөлүмү