Аты Проф.док. Ибрахим Илкер Өзйигит
Э-куржун ilkozyigit@gmail.com
Кабинет MFFB- MFFB-204
Телефону 492778 (1053)
Сабактар

BIO-106 : АЙЛАНА-ЧӨЙРӨНҮ КОРГОО (Биология Бөлүмү )

BIO-109 : БИОЛОГИЯ ЭКОЛОГИЯНЫН НЕГИЗДЕРИ МЕНЕН (Биология Бөлүмү )

BIO-404 : МОЛЕКУЛАЛЫК БИОЛОГИЯ (Биология Бөлүмү )

BIO-414 : БИОИНФОРМАТИКА (Биология Бөлүмү )

BİO-505 : АДИСТИК БОЮНЧА ЧЕТ ТИЛ (АНГЛИС ТИЛИ) (Биология Бөлүмү )

BİO-515 : ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫК БИОЛОГИЯ (Биология Бөлүмү )

BIO-520 : ӨСҮМДҮКТӨРДҮН ЖАНА ЖАНЫБАРЛАРДЫН БИОТЕХНОЛОГИЯСЫ (Биология Бөлүмү )

Резюме

Profesörlük: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, 2017
Profesörlük: Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, 2016
Doçentlik: Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, 2010
Doktora: Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003 [Pamuk (Gossypium hirsutum L.)’ta doku kültürü ve gen aktarımı çalışmaları]
Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999 [Ayçiçeği (Helianthus annuus L.)’nde doku kültürü sistemlerinin kurulması]
Lisans: İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, 1995
2. Lisans: İstanbul Üniversitesi, Coğrafya Bölümü, 2017

Çalışma Alanı:
Ana Bilim Dalı: Botanik
Çalışma Alanları: Bitki Moleküler Biyolojisi-Bitki Biyoteknolojisi-Biyoinformatik-Bitki Fizyoloji ve Ekolojisi
Araştırma Alanları: Moleküler Stres Fizyolojisi, Moleküler Filogenetik, Bitki Doku Kültürü Sistemleri, Bitkilere Gen Aktarımı, Hesaplamalı Biyoloji, In siliko Karşılaştırmalı-Genom Çaplı Analizler

Verdiği Dersler
(Güz Yarıyılı)
Ekolojide Temel Kavramlar, KTMÜ Fen Fak./Biyoloji (Lisans) 2017-
Biyocoğrafya, KTMÜ Fen Fak./Biyoloji (Lisans) 2017-2018
Mesleki İngilizce, KTMÜ Fen Bil. Enst./Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 2018-
Deneysel Biyoloji, KTMÜ Fen Bil. Enst./Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 2017-
Bitkilerin ve Hayvanların Biyoteknolojisi, KTMÜ Fen Bil. Enst./Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 2017-
Bitki Moleküler Biyolojisi, Fen-Ed. Fak./Biyoloji-Biyoloji-İÖ (Lisans) 2011-2015
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Biyogüvenlik, Fen-Ed. Fak./Biyoloji-Biyoloji-İÖ (Lisans) 2011-2015, Fen-Ed. Fak./Kimya, 2015-2016
Bitki Ağır Metal İlişkileri, Fen Bil. Enst./Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 2011-2016
Bitkilerde Uygulamalı Mikroçoğaltım, Fen Bil. Enst./Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 2011-2016
Bitkilere Gen Aktarım Yöntemleri, Fen Bil. Enst./Biyoloji/Biyoloji (Doktora) 2011-2016

(Bahar Yarıyılı)
General Biology, İşletme Fakültesi, (Lisans) 2017
Ekofizyoloji, Fen-Ed. Fak./Biyoloji-Biyoloji-İÖ (Lisans) 2011-2012, 2013-2014
Bitki Fizyolojisi, Fen-Ed. Fak./Biyoloji (Lisans) 2016-2017, Biyoloji-İÖ (Lisans) 2012-2015
Bitki Anatomisi, Fen-Ed. Fak./Biyoloji-Biyoloji-İÖ (Lisans) 2013-2017, Biyoloji (Lisans) 2015-2017
Biyomonitörlük ve Biyomonitör Organizmalar, Fen Bil. Enst./Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 2012-2017
Bitkilerde Mineral Beslenme Fizyolojisi,Fen Bil. Enst./Biyoloji / Biyoloji (Yüksek Lisans) 2012-2017
Biyoremediasyon, Fen Bil. Enst./Biyoloji/Biyoloji (Doktora) 2012-2017

Uluslararası Verdiği Dersler (Lectures)
Plant Biotechnology, Plant Tissue Culture and Gene Transfer Techniques for Allelopathy Researches, V. International Short Courses of Allelopathy, University of Sousse, Agronomic Higher Institute of Chott Mariem, Sousse, Tunisia, February 10-16, 2014, (Lecture)

Davetli Konuşmacı
Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Çalışmaları, Manas Üniversite'sinde Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Çalışmaları Semineri, 08.11.2017
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar, İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 13.04.2017
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 10. Bilim ve Kültür Günleri, 25.10.2016
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Biyogüvenlik, Türkiye Kimya Derneği, İstanbul, 30.04.2016
Biyoteknolojik Yöntemlerle Sekonder Metabolitlerin Eldesi, Düzce Üniversitesi, Düzce, 17.10.2014

Aldığı Ödül ve Belgeler
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar (SCI'de taranan), M.Ü. Fen-Ed. Fakültesi (2017), Uluslararası Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar (SCI'de taranan), M.Ü. Fen-Ed. Fakültesi (2016), Uluslararası Kitapta Bölüm, M.Ü. Fen-Ed. Fakültesi (2015), En Yüksek Bütçeli Diğer Projeleri Yürüten Öğretim Üyesi (Fakülte), M.Ü. Fen-Ed. Fakültesi (2014), Uluslararası Kitapta Bölüm (Fakülte), M.Ü. Fen-Ed. Fakültesi (2014), En Yüksek Bütçeli Diğer Projeleri Yürüten Öğretim Üyesi (Bölüm), M.Ü. Fen-Ed. Fakültesi (2014), Yayınlara Yapılan Atıf Sayısı (Bölüm), M.Ü. Fen-Ed. Fakültesi (2014), Uluslararası Kitapta Bölüm (Bölüm), M.Ü. Fen-Ed. Fakültesi (2014), SCI'de Taranan Uluslararası Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar (Bölüm), M.Ü. Fen-Ed. Fakültesi (2014), Uluslararası Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar (SCI'de taranan), M.Ü. Fen-Ed. Fakültesi (2013), Uluslararası Sempozyum/Kongre/Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler, M.Ü. Fen-Ed. Fakültesi (2013), Uluslararası Kitapta Bölüm, M.Ü. Fen-Ed. Fakültesi (2013), Uluslararası Sempozyum/Kongre/Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler, M.Ü. Fen-Ed. Fakültesi (2012), Tübitak Yayın Teşvik Ödülü (2009-2 Kez), Takdir Belgesi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2006), Doktora Birincilik Ödülü, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2004), T.C. Milli Savunma Bakanlığı Üstün Hizmet Belgesi (2004), Ödül Beratı, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü (2002)

Yürütücülüğünü Yaptığı Projeler
15.
Bazı seçilmiş bitkilerde fitoşelatin sentaz (PCS) genlerinin in siliko karşılaştırmalı analizleri, 2017, Marmara Üniversitesi BAPKO FEN-C-YLP (Devam Etmekte) 
14. Haşhaş (Papaver somniferum L.)’ta transkriptom analizi ile morfin sentez mekanizmasının araştırılması, 2015, Marmara Üniversitesi BAPKO FEN-C-DRP-080415-0120 (Tamamlandı)
13. İstanbul’da dağılım gösteren Crocus flavus subsp. flavus populasyonlarının genetik çeşitlilik ve filogenetik ilişkilerinin araştırılması, 2017, Marmara Üniversitesi BAPKO FEN-C-YLP-090217-0055 (Devam Etmekte)
12. Düzce ilinde yetişen Tilia tomentosa Moench. (Ihlamur) bitkisinde genetik çeşitliğin araştırılması, 2015, Marmara Üniversitesi BAPKO FEN-D-140115-0014 (Tamamlandı)
11. Farklı habitatlardan toplanan Robinia pseudoacacia L. bitkilerinde ağır metal kirliliğine bağlı genotoksisitenin moleküler işaretleyiciler (RAPD ve ISSR) ile araştırılması, 2014, Marmara Üniversitesi BAPKO FEN-C-DRP-050614-0241 (Devam Etmekte)
10. Doku kültürü ortamında farklı konsantrasyonlarda kurşun (II) klorür (PbCl2) Uygulanmış Pamuk (Gossypium hirsutum L.) bitkilerinde üç farklı genin (MAPKHSP70 ve MT) analizleri, 2014, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No: FEN-D-120514-0175 (Tamamlandı)
9. Riva Deresi yüzey suyunda fitoplankton yoğunluğu, bazı besin elementleri ve ağir metallerin tayini, 2013, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No: FEN-D-120813-0356 (Tamamlandı)
8. Yulaf (Avena sativa L.) ve çavdar (Secale cereale L.) bitkilerinde kurşun (Pb) elementinin genotoksik ve fizyolojik etkilerinin değerlendirilmesi, 2013, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No: FEN-A-150513-0168 (Tamamlandı)
7. Nohutta ascochyta yanıklığı etmenlerinin populasyon karakterizasyonu ve moleküler işaretleyiciler kullanılarak bu etmenlere karşı dayanıklı genotiplerin, araştırılması, 2013, Tübitak, 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, Proje No: 113O070 (Tamamlandı)
6. Bryophyllum daigremontianum Raym.-Hamet & H. Perrier bitkisinde kadmiyum stresinin fizyolojik, genotoksik ve mineral beslenme üzerine etkileri, 2012, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No: FEN-C-YLP-040712-0283 (Tamamlandı)
5. Ülkemizde geleneksel tedavilerde yaygın olarak kullanılan bazı tıbbi bitkilerin kök ve çiçeklerinde ağır metal ve mineral besin element tayini, 2012, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No: FEN-C-YLP-040712-0282 (Tamamlandı)
4. Bolu ilindeki endemik Isoetes anatolica Prada & Rolleri populasyonlarının mineral besin alım durumu, 2012, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No: FEN-D-040712-0291 (Tamamlandı)
3. Levothyroxine sodyum’un pamuk (Gossypium hirsutum L.)’ta büyüme ve mineral alımına etkisi, 2011, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No: FEN-D-070211-0016 (Tamamlandı)
2. Aluminyum ve kadmiyum streslerinin pamuk (Gossypium hirsutum L.) bitkisinde bazı büyüme parametreleri ve mineral beslenme üzerine etkileri. 2009, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No: FEN-D-300609-0229 (Tamamlandı)
1. In vitro ve bitki büyüme odasında yetiştirilen pamuk (Gossypium hirsutum L.) bitkilerinin tuz (NaCl) stresine verdikleri yanıtların karşılaştırmalı incelenmesi, 2008, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No: FEN-A-030108-0016 (Tamamlandı)

Araştırmacı Olarak Görev Aldığı Projeler
11. Populus nigraDactylis glomerataUrtica dioicaMentha longifoliaSalix fragilisArundo donax ve Achillea millefolium’un Bişkek-Kırgızistan’da muhtemel ağır metal kirliliğinin tespitinde biyomonitör organizma olarak kullanılabilirlikleri, 2017, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi BAP F.E.B- (Devam Etmekte)
10. Kırgısiztan doğal ceviz populasyonu içerisinden üstün özellikli tiplerin seçilmesi ve bunların meyve özelliklerinin belirlenmesi, 2015, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi BAP F.E.B- (Tamamlandı)
9. Bryophyllum daigremontianum Raym.-Hamet & H. Perrier bitkisinde alüminyum stresine bağlı değişikliklerin fizyolojik yöntemler ve genetik yönden incelenmesi, 2015, Düzce Üniversitesi DÜBAP, 2015.05.01.376 (Tamamlandı)
8. Farklı konsantrasyonlarda uygulanan kurşun ve nikel ağır metal karışımlarının domatesteki (Solanum lycopersicum L.) fonksiyonel üç genin (MAPKHSP70 ve MT) anlatımları üzerlerine etkilerinin real time PCR ile araştırılması, 2014, Bartın Üniversitesi BAP, (Tamamlandı)
7. Kırgızistan Bişkek’te yol kenarlarındaki bazı ağaç türlerinde trafik kökenli ağır metal kirliliğinin araştırılması, 2013, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi BAP F.E.B-02 (Tamamlandı)
6. Terkos gölü fitoplanktonu ve bazı su kalitesi özelliklerinin belirlenmesi, 2012, İstanbul Üniversitesi BAP, YADOP projesi, Proje No: 26922 (Tamamlandı) 
5. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan bazı tıbbi bitkilerin yapraklarında ağır metal ve mineral besin element tayini, 2012, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No: FEN-C-YLP-130612-0230 (Tamamlandı)
4. HACCP kuralları uygulanan bazı işletmelerin kritik kontrol noktalarındaki mikroorganizma yükünün araştırılması, 2008, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No: FEN-C-050608-0141 (Tamamlandı)
3. Okside polietilenlerin (OPE) bitkilerde çimlenme, büyüme ve gelişme üzerine etkilerinin araştırılması, 2006, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No: FEN-BGS-290506-0119 (Tamamlandı)
2. Bakla (Vicia faba L.) bitkisinde tuzluluğun büyüme parametreleri üzerine etkilerinin araştırılması, 2006, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No: Fen-BGS-290506-0134 (Tamamlandı)
1. Ayçiçeği (Helianthus annuus L.)’nde doku kültürü sistemlerinin kurulması, 1998, Marmara Üniversitesi  BAPKO Proje No: FEN-1998-192 (Tamamlandı)

Science Citation Index Kapsamında Yer Alan Uluslararası Yayınları:
74. E. Filiz, I. A. Saracoglu, I. I. Ozyigit, B. Yalcin, (2018), Comparative analyses of phytochelatin synthase (PCS) genes in higher plants, Biotechnol Biotech Eq, (Kabul edildi)
73. E. Filiz, I. I. Ozyigit, I. A. Saracoglu, M. E. Uras, U. Sen, B. Yalcin, (2018), Abiotic Stress-induced regulation of enzymatic antioxidant genes in different Arabidopsis ecotypes; microarray data evaluation, Biotechnol Biotech Eq, (Kabul edildi)
72. E. Filiz, M. E. Uras, I. I. Ozyigit, U. Sen, H. Gungor, (2018), Genetic diversity and phylogenetic analyses of Turkish rice varieties revealed by ISSR markers and chloroplast trnL-F region, Fresen Environ Bull, (Kabul edildi)
71. I. I. Ozyigit, M. E. Uras, I. E. Yalcin, Z. Severoglu, G. Demir, B. Borkoyev, K. Saliyeva, S. Yucel, U. Erturk, A. O. Solak, (2018), Heavy metal levels and mineral nutrient status of natural walnut (Juglans regia L.) populations in Kyrgyzstan: nutritional values of kernels, Biol Trace Elem Res, (Kabul edildi)
​70. I. I. Ozyigit, B. Eskin, M. E. Uras, U. Sen, B. E. Erdogan, G. Kurmanbekova, Z. Severoglu, I. E. Yalcin, (2017), Some heavy metals and mineral nutrients of narrow endemic  Cirsium byzantinum Steud., from Istanbul, Turkey: Plant-soil ınteractions, Fresen Environ Bull, (Baskıda)
69. I. I. Ozyigit, R. Vatansever, E. Filiz, (2017), Comparative analyses of pathogenesis-related proteins (PR10) family in plants, Ind J Biotechnol, (Link)
68. H. Baba, I. I. Ozyigit, (2017), Three new rare Myxomycetes (Mycetozoa) records from Hatay, Turkey, Fresen Environ Bull,  26(8), 4907-4910, 16, 325-333, (Link)
67. I. I. Ozyigit, B. Yalcin, S. Turan, I. A. Sarcoglu, S. Karadeniz, I. E. Yalcin, G. Demir, (2017), Heavy metal and mineral nutrient status of widely used medicinal plants’ leaves in Turkey and their health implications, Biol Trace Elem Res(Link)
66. I. I. Ozyigit, I. Dogan, G. Demir, I. E. Yalcin, (2017), Mineral nutrient acquisition by cotton cultivars grown under salt stress, Commun Soil Sci Plan, (Link)
65. A. Ozturk, C. Yarci, I. I. Ozyigit(2017), Assessment of heavy metal pollution in Istanbul using plant (Celtis australis L.) and soil assays, Biotechnol Biotech Eq, 31(5), 948-954, (Link)
64. R.Vatansever, I. I. Ozyigit, E. Filiz, (2017), Essential and beneficial trace elements in plants, and their transport in roots: a Review, Appl Biochem Biotech181(1), 464-482, (Link)
63. R. Vatansever, E. Filiz, I. I. Ozyigit(2017), Genome-wide identification and comparative analysis of copper transporter genes in plants, Interdiscip Sci,  9(2), 278-291, (Link)
62. E. Filiz, R. Vatansever, I. I. Ozyigit(2017), Insights into a key sulfite scavenger enzyme sulfite oxidase (SOX) gene in plants, Physiol Mol Biol Plants, 23(2), 385-395, (Link)
61. I. I. Ozyigit, O. L. Uyanik, N. R. Sahin, I. E. Yalcin, G. Demir (2017), Monitoring the pollution level in Istanbul coast of the Sea of Marmara using algal species Ulva lactuca L., Pol J Environ Stud, 26(2), 773-778 (Link)
60. R Vatansever,  I. I. Ozyigit, E. Filiz, Nermin Gozukirmizi, (2017), Genome-wide exploration of silicon (Si) transporter genes, Lsi1 and Lsi2 in plants; insights into Si accumulation status/capacity of plants, 30(2), 185-200, Biometals, (Link)
59. E. Filiz, R. Vatansever, I. I. Ozyigit(2017), Dissecting a co-expression network of basic helix-loop-helix (bHLH) genes from phosphate (Pi)-starved soybean (Glycine max), Plant Gene, 9, 19-25, (Link)
58. R.Vatansever, M. E. Uras, U. Sen, I. I. Ozyigit, E. Filiz, (2016), Isolation of a transcription factor DREB1Agene from Phaseolus vulgaris and computational insights into its characterization; protein modelling, docking and mutagenesis, J Biomol Struct Dyn, 35(14), 3107–3118, (Link)
57. R.Vatansever, I. Koc, I. I. Ozyigit, U. Sen, M. E. Uras, N. A. Anjum, E. Pereira, E. Filiz, (2016), Genome-wide identification and expression analysis of sulfate transporter (SULTR) genes in potato (Solanum tuberosum L.), Planta, 244(6), 1167-1183, (Link)
56. I. I. Ozyigit, E. Filiz, R.Vatansever, K. Yucebilgili Kurtoglu, I. Koc, M. Ozturk, N. A. Anjum, (2016), Identification and comparative analysis of H2O2-scavenging enzymes (ascorbate peroxidase and glutathione peroxidase) in selected plants employing bioinformatics approaches, Frontier Plant Sci, 7, 1-23, (Link)
55. E. Filiz, I. I. Ozyigit, R.Vatansever, (2016), Comparative analyses of squalene synthase (SQS) proteins in poplar and pine by using bioinformatics tools, Tree Genet Genomes, 12(2), 30-41, (Link)
54. H. Baba, M. Zumre, I. I. Ozyigit, (2016), A comparative biogeographical study of Myxomycetes in four different habitats of Eastern Mediterranean part of Turkey, Fresen Environ Bull, 25(5), 1449-1460, (Link)
53. R. Vatansever, I. I. Ozyigit, E. Filiz, (2016), Comparative and phylogenetic analysis of zinc transporter genes/proteins in plants. Turk J Biol, 40(3), 600-611, (Link)
52. R. Vatansever, E. Filiz, I. I. Ozyigit(2016)In silico identification and comparative analysis of molybdenum (Mo) transporter genes in plants, Braz J Bot, 39(1), 87-99, (Link)
51. R. Vatansever, E. Filiz, I. I. Ozyigit(2016)In silico analysis of Mn transporters (NRAMP1) in various plant species, Mol Biol Rep, 43(3), 151-163, (Link)
50. E. Filiz, R. Vatansever, I. I. Ozyigit(2016), Molecular docking of Glycine max and Medicago truncatulaureases with urea; bioinformatics approaches, Mol Biol Rep, 43(3), 129-140, (Link)
49. F. Karahan, C.Avsar, I. I. Ozyigit, I. Berber, (2016), Antimicrobial and antioxidant activities of medicinal plant Glycyrrhiza glabra var. glandulifera from different habitats, Biotechnol Biotec Eq, 30(4), 797-804, (Link)
48. I. I. Ozyigit, S. Yilmaz, I. Dogan, M. S. Sakcali, G. Tombuloglu, G. Demir, (2016), Detection of physiological and genotoxic damages reflecting toxicity in kalanchoe clones, Global Nest J, 18, 223-232, (Link)
47. I. I. Ozyigit, I. Dogan, S. Igdelioglu, E. Filiz, S. Karadeniz, Z. Uzunova, (2016), Screening of damage induced by lead (Pb) in rye (Secale cereale L.)–a genetic and physiological approach, Biotechnol Biotec Eq, 30(3), 489-496, (Link)
46. I. Dogan, I. I. Ozyigit, G. Tombuloglu, M. S. Sakcali, H. Tombuloglu, (2016), Assessment of Cd-induced genotoxic damage in Urtica pilulifera L. using RAPD-PCR analysis, Biotechnol Biotec Eq, 30(2), 284-291, (Link)
45. E. Filiz, I. Dogan, I. I. Ozyigit(2016), Analysis of EST-SSRs in Silver Birch (Betula pendula Roth.), J Forest Res, 27(3), 639-646, (Link)
44. I. Koc, R. Vatansever, I. I. Ozyigit, E. Filiz, (2015), Identification of differentially expressed genes in chilling-induced potato (Solanum tuberosum L.); A data analysis study, Appl Biochem Biotech, 177(4), 792-811, (Link)
43. E. Filiz, I. I. Ozyigit, R. Vatansever, (2015), Genome-wide identification of galactinol synthase (GolS) genes in Solanum lycopersicum and Brachypodium distachyon. Computl Biol and Chem, 58, 149-57, (Link)
42. R. Vatansever, E. Filiz, I. I. Ozyigit(2015), Genome-wide analysis of iron-regulated transporter 1 (IRT1) genes in Plants, Hortic Environ Biote, 56(4), 516-523, (Link)
41. Z. Severoglu, I. I. Ozyigit, I. Dogan, G. Kurmanbekova, G. Demir, I. E. Yalcin, G. Kasoglu Kari, (2015), The usability of Juniperus virginiana L. as a biomonitor of heavy metal pollution in Bishkek City, Kyrgyzstan, Biotechnol Biotec Eq, 29(6), 1104-1112, (Link)
40. N. Yilmaz, I. I. Ozyigit, G. Demir, I. E. Yalcin, (2015), Determination of phytoplankton density, some nutrients and heavy metals in the surface water of Riva Stream; one of the water resources of Istanbul, Turkey, Desalin Water Treat, 55(3), 810-820, (Link)
39. E. Filiz, S. Birbilener, I. I. Ozyigit, S. Kulac, F. Ç. Sakinoglu Oruc, (2015), Assessment of genetic variations of silver lime (Tilia tomentosa Moench.) by RAPD markers in urban ecosystem, Biotechnol Biotec Eq, 29(4), 631-636, (Link)
38. S. Ozyigit, V. Altay, I. I. Ozyigit, C. Yarci, (2015), Vegetation ecology of the Princes’ Islands, Istanbul-Turkey, J Environ Biol, 26 (SI), 113-120, (Link)
37. V. Altay, I. I. Ozyigit, E. Osma, Y. Bakir, G. Demir, Z. Severoglu, C. Yarci, (2015), Environmental relationship of floristic variation in the railway vascular flora between Haydarpaşa and Gebze (Istanbul-Kocaeli/Turkey), J Environ Biol, 26 (SI), 153-162, (Link)
36. Y. Sezer, V. Altay, I. I. Ozyigit, C. Yarci, (2015), Woody vegetation of Şile and environs (Istanbul/Turkey), and its destruction, J Environ Biol, 26 (SI), 163-170, (Link)
35. E. Osma, I. I. Ozyigit, U. Yasar, G. Demir, (2014), Assessment of some heavy metals in wild type and cultivated purslane (Portulaca oleracea L.) and soils in Istanbul, Turkey, Fresen Environ Bull, 23(9), 2181-2189, (Link)
34. E. Filiz, I. Koc, I. I. Ozyigit (2014), Comparative analysis and modeling of superoxide dismutases (SODs) in Brachypodium distachyonAppl Biochem Biotech, 173(5), 1183-1196, (Link)
33. I. Dogan, I. I. Ozyigit, G. Demir, (2014), Influence of aluminum on mineral nutrient uptake and accumulation in Urtica pilulifera L., J Plant Nutr, 37(3), 469-481, (Link)
32. E. Filiz, I. I. Ozyigit, H. Tombuloglu, I. Koc, (2013), In silico analysis of LEA (Late Embryogenesis Abundant) proteins in Brachypodium distachyon L., Plant Omics, 6(6), 425-432, (Link)
31. E. Filiz, H. Tombuloglu, I. I. Ozyigit, (2013), Genome wide analysis of IQ67 domain (IQD) gene families in Brachypodium distachyonPlant Omics, 6(6), 433-440, (Link)
30. I. I. Ozyigit, F. Vardar, U. Yasar, S. Akinci, (2013), Long time effects of aluminum and cadmium on growth, leaf anatomy, and photosynthetic pigments of cotton, Commun Soil Sci Plan, 44, 3076-3091, (Link)
29. I. I. Ozyigit, I. Dogan, G. Demir, B. Eskin, M. Keskin, I. E. Yalcin, (2013), Distribution of some elements in Veronica scutellata L. from Bolu-Turkey: Soil-plant interactions, Sains Malays, 42(10), 1403-1407, (Link)
28. B. Eskin, I. I. Ozyigit, I. Dogan, V. Altay, G. Demir, M. Serin, (2013), Germination physiology and autecology of Centaurea kilaea Boiss. from Turkey, Sains Malays, 42(10), 1473-1482, (Link)
27. I. I. Ozyigit, I. Dogan, B. Eskin, M. Keskin, G. Demir, I. E. Yalcin, (2013), Mineral element uptake status of endemic Isoetes anatolica Prada & Rolleri populations from Bolu-Turkey, Pak J Bot, 45(S1), 515-519, (Link)
26. V. Altay, I. I. Ozyigit, M. Keskin, G. Demir, I. E. Yalcin, (2013), An ecological study of endemic plant Polygonum istanbulicum Keskin and its environs, Pak J Bot, 45(S1), 455-459, (Link)
25. U. Yasar, I. I. Ozyigit, G. Demir, Y. Z. Yilmaz, (2012), Determination of hair iron levels of healthy female high school students with AAS in the Pendik District, Istanbul-Turkey, Fresen Environ Bull, 21(9), 2644-2648, (Link)
24. Z. Severoglu, I. I. Ozyigit(2012), Powdery mildew disease in some natural and exotic plants of Istanbul - Turkey, Pak J Bot, Special Issue, 44, 387-393, (Link)
23. V. Altay, I. I. Ozyigit, C. Yarci, (2012), Plant communities in urban habitats of Istanbul-Turkey, Pak J Bot, Special Issue, 44, 177-186, (Link)
22. I. I. Ozyigit(2012), Influence of levothyroxine sodium on growth and uptake of some mineral elements in cotton (Gossypium hirsutum L.), Pak J Bot, Special Issue, 44, 101-104, (Link)
21. U. Yasar, I. I. Ozyigit, I. E. Yalcin, I. Dogan, G. Demir, (2012), Determination of some heavy metals and mineral nutrients of bay tree (Laurus nobilis L.) in Bartin City, Turkey, Pak J Bot, Special Issue, 44, 81-89, (Link)
20. I. Dogan, G. Kekec, I. I. Ozyigit, M. S. Sakcali, (2012), Salinity induced changes in cotton (Gossypium hirsutum L.), Pak J Bot, Special Issue, 44, 21-25, (Link)
19. I. Dogan, I. I. Ozyigit, G. Demir, (2012), Mineral element distribution of cotton (Gossypium hirsutum L.) seedlings under different salinity levels, Pak J Bot, Special Issue, 44, 15-20, (Link)
18. E. Osma, I. I. Ozyigit, Z. Leblebici, G. Demir, M. Serin, (2012), Determination of heavy metal concentrations in tomato (Lycopersicon esculentum Miller) grown in different station types, Rom Biotechnol Lett, 17(1), 6962-6974, (Link)
17. V. Altay, I. I. Ozyigit, C. Yarci, (2010), Urban ecological characteristics and vascular wall flora on the Anatolian side of Istanbul, Maejo Int J Sci Tech, 4(3), 483-495, (Link)
16. N. Akguc, I. I. Ozyigit, U. Yasar, Z. Leblebici, C. Yarci, (2010), Use of Pyracantha coccinea Roem. as a possible biomonitor for the selected heavy metals, Int J Environ Sci Te, 7(3), 427-434, (Link)
15. E. Osma, I. I. Ozyigit, V. Altay, M. Serin, (2010), Urban vascular flora and ecological characteristics of the Kadıköy District (Istanbul-TURKEY), Maejo Int J Sci Tech, 4(01), 64-87, (Link)
14. U. Yasar, I. I. Ozyigit, M. Serin, (2010), Judas tree (Cercis siliquastrum L. subsp. siliquastrum) as a possible biomonitor for Cr, Fe and Ni in Istanbul (Turkey), Rom Biotechnol Lett, 15(1), 4979-4989, (Link)
13. V. Altay, I. I. Ozyigit, C. Yarci, (2010), Urban flora and ecological characteristics of the Kartal District (Istanbul); a contribution to urban ecology in Turkey, Sci Res Essays, 5(2), 183-200, (Link)
12. I. I. Ozyigit, S. Can, (2009), Effects of some external treated plant growth regulators on stomatal aperture of cucumber (Cucumis sativus L.), Afr J Agric Res, 4(7), 628-632, (Link)
11. I. I. Ozyigit, S. Akinci, (2009), Effects of some stress factors (Aluminum, Cadmium and Drought) on stomata of Roman Nettle (Urtica pilulifera L.), Not Bot Horti Agrobo, 37(1), 108-115, (Link)
10. I. I. Ozyigit, (2009), In vitro shoot development from three different nodes of cotton (Gossypium hirsutumL.), Not Bot Horti Agrobo, 37(1), 74-78, (Link)
9. U. Yasar, I. I. Ozyigit(2009), Use of human hair as a potential biomonitor for zinc in the Pendik District Istanbul Turkey, Rom Biotechnol Lett, 14(3), 4474-4481 (Link)
8. I. I. Ozyigit, N. Gozukirmizi, (2009), Efficient shoot and root formation from shoot apices of cotton (Gossypium hirsutum L.), Russ J Plant Phys, 56(4), 527-531, (Link)
7. N. Akguc, I. I. Ozyigit, C. Yarci, (2008), Pyracantha coccinea Roem. (Rosaceae) as a biomonitor for Cd, Pb and Zn in Mugla Province (Turkey), Pak J Bot, 40(3), 1767-1776, (Link)
6. I. I. Ozyigit, N. Gozukirmizi, (2008), High efficiency shoot and root formation from cotyledonary nodes of cotton (Gossypium hirsutum L.), Pak J Bot, 40(3), 1665-1672 (Link)
5. I. I. Ozyigit(2008), Phenolic changes during in vitro organogenesis of cotton (Gossypium hirsutum L.) shoot tips, Afr J Biotechnol, 7(8), 1145-1150, (Link)
4. I. I. Ozyigit, N. Gozukirmizi, B. D. Semiz, (2007), Genotype dependent callus induction and shoot regeneration in sunflower (Helianthus annuus L.), Afr J Biotechnol, 6(13), 1498-1502 (Link)
3. I. I. Ozyigit, M. V. Kahraman, O. Ercan, (2007), Relation between explant age, total phenols and regeneration response in tissue cultured cotton (Gossypium hirsutum L.),  Afr J Biotechnol, 6(1), 3-8, (Link)
2. I. I. Ozyigit, N. Gozukirmizi, B. D. Semiz, (2006), Callus induction and plant regeneration from mature embryos of sunflower,  Russ J Plant Phys, 53(4), 556-559, (Link)
1. I. I. Ozyigit, K. Bajrovic, N. Gozukirmizi, B. D. Semiz (2002), Direct plant regeneration from hypocotyl and cotyledon explants of five different sunflower genotypes (Helianthus annuus L.) from Turkey. Biotechnol Biotec Eq, 16(1), 8-11, (Link)

Katıldığı Uluslararası Kongreler:
130.
S. Yucel, U. Erturk, K. Saliyeva, I. I. Ozyigit, A. O. Solak, Fatty Acid Composition of Some Walnut (Juglans regia L.) Genotypes from Kyrgyzstan, The Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, Kyrgyzstan, Bishkek, September 20- 23, 2017, (Oral Presentation)
129. A. Hocaoglu,  I. I. Ozyigit, B. Yalcin, E. G. Atasoy, N. K. Karahan, C. Tetik, A. Tatlidil, Assesment of Mineral Nutrient and Heavy Metal Concentrations in Macropipus depurator Shells and Muscle Tissues Collected from The Sea of Marmara in 2016 Summer Season, The Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, Kyrgyzstan, Bishkek, September 20- 23, 2017, (Oral Presentation)
128. A. Hocaoglu,  I. I. Ozyigit, B. Yalcin, E. G. Atasoy, B. Ucar, G. Lokumcu, T. Durmus, Determination of Mineral Nutrient and Heavy Metal Accumulations in Parapenaeus longirostris Samples Collected from The Sea of Marmara (Turkey) in 2016 Summer Period, The Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, Kyrgyzstan, Bishkek, September 20- 23, 2017, (Oral Presentation)
127. E. G. Atasoy, I. I. Ozyigit, B. Yalcin, A. Hocaoglu, N. K. Karahan, F. Tabanli, A. Tatlidil, Assessment of Mineral Nutrient and Heavy Metal Concentrations in Brissus unicolor and Spatangus purpureus from The Sea of Marmara in 2016 Summer Period, The Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, Kyrgyzstan, Bishkek, September 20- 23, 2017, (Oral Presentation)
126. E. G. Atasoy, I. I. Ozyigit, B. Yalcin, A. Hocaoglu, B. Ucar, E. Balci, T. Durmus, Heavy Metal and Mineral Nutrient Status of Some Serranus hepatus Tissues (Muscle, Gill and Liver) from The Sea of Marmara in 2016 Summer Period, The Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, Kyrgyzstan, Bishkek, September 20- 23, 2017, (Oral Presentation)
125. F. Tabanli, I. I. Ozyigit, B. Ucar, E. Balci, M. E. Uras, The Effects of Some Heavy Metals Mixture (Cd, Cu, Ni and Pb) on Physiology and Genotoxicity of Aquatic Plant Myriophyllum spicatum L., The Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, Kyrgyzstan, Bishkek, September 20- 23, 2017, (Oral Presentation)
124. F. Tabanli, I. I. Ozyigit, I. Dogan, M. E. Genc, D. Mart, C. Can, O. Yorgancilar, E. Atmaca, A. Yorgancilar, Investigation of Ascochyta Blight Resistance in Inbred Chickpea (Cicer arietinum L.) Lines of Turkey by Using Molecular Markers (STMS, RAPD and ISSR), The Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, Kyrgyzstan, Bishkek, September 20- 23, 2017, (Oral Presentation)
123. I. I. Ozyigit, M. E. Uras, U. Sen, Z. Z. Gokce, A. Hocaoglu, G. M. Aygun, Investigation of Accumulation Capacity and Consequential Mineral Nutrient Status of Heavy Metal (CdCl2) Treated Ludwigia glandulosaWalter in Aquatic Tanks, The Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, Kyrgyzstan, Bishkek, September 20- 23, 2017, (Oral Presentation)
122. U. Sen, E. Filiz, I. I. Ozyigit, M. E. Uras, Assessment of Genetic Diversity and Phylogenetic Relationships in Some Poppy (Papaver somniferum L.) Varieties Cultivated in Turkey, The Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, Kyrgyzstan, Bishkek, September 20- 23, 2017, (Oral Presentation)
121. A. Sen, U. Sen, I. I. Ozyigit, C. Yarci, Floristic and Ecological Characteristics of Biotopes in Bayrampasa District (Istanbul), Turkey, The Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, Kyrgyzstan, Bishkek, September 20- 23, 2017, (Oral Presentation)
120. I. I. Ozyigit, E. Filiz, M. E. Uras, N. Ozturk, A. Yilmaz, Evaluation of Phylogenetic Relationships of Turkish Sweet Corn (Zea mays var. saccharata Sturt.) Varieties by Using trnl-F Sequences, The Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, Kyrgyzstan, Bishkek, September 20- 23, 2017, (Oral Presentation)
119. A. Yilmaz, I. I. Ozyigit, G. M. Aygun, O. Yildirimer, B. Ucar, E. Balci, F. Tabanli,  The Effects of Cadmium on Mineral Nutrient Uptake and Accumulation of Aquatic Plant Alternanthera reineckii Griseb., The Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, Kyrgyzstan, Bishkek, September 20- 23, 2017, (Oral Presentation)
118. I. I. Ozyigit, M. E. Uras, i. E. Yalcin, Z. Severoglu, G. Demir, B. Borkoyev, K. Saliyeva, S. Yucel, U. Erturk, A. O. Solak, Investigation of Heavy Metal Level and Mineral Nutrient Status of Kyrgyzstan Natural Walnut Populations: Plant and Soil Interactions, The Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, Kyrgyzstan, Bishkek, September 20- 23, 2017, (Oral Presentation)
117. M. E. Uras, E. Filiz, U. Sen and I. I. Ozyigit, Genome-wide and Comparative Analyses of Sulfite oxidase (SOX) Genes in Plants: Bioinformatics Approaches, 5th International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, Istanbul, September 8-10, 2017, (Poster Presentation)
116. U. Sen, E. Filiz, M. E. Uras, and I. I. Ozyigit, Expression Profiles of Acetic Acid and/or Drought Induced Genes in Sulphur Assimilation Pathway in Arabidopsis thaliana; Microarray Data Analyses, 5th International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, Istanbul, September 8-10, 2017, (Poster Presentation)
115. I. I. Ozyigit, E. Filiz, R. Vatansever, In Silico Comparative Analyses of Phytochelatin Synthase (PCS) Genes in Selected Plants: Employing Bioinformatics Approaches, The XIX International Botanical Congress (IBC), Shenzhen, China, July 23-29, 2017, (Poster Presentation)
114. I. I. Ozyigit, C. Colak, S. Karadeniz, I. E. Yalcin, Determination of Heavy Metal and Mineral Elements in Flowers of Some Medicinal Plants Widely used in Turkey, The XIX International Botanical Congress (IBC), Shenzhen, China, July 23-29, 2017, (Poster Presentation)
113. M. E. Uras, I. I. Ozyigit, U. Sen, R. Vatansever, G. Gerez, I. E. Yalcin, Effects of some Heavy Metal Mixture on Mineral Nutrient Status of an Aquatic Plant Tonina sp. Belem, The XIX International Botanical Congress (IBC), Shenzhen, China, July 23-29, 2017, (Poster Presentation)
112. U. Sen, I. I. Ozyigit, M. E. Uras, I. E. Yalcin, E. Yilmaz, Evaluation of Heavy Metal Accumulation Capacity and Mineral Nutrient Status of Aquatic Plant Vallisneria nana in Artificially Contaminated Media, The XIX International Botanical Congress (IBC), Shenzhen, China, July 23-29, 2017, (Poster Presentation)
111. I. I. Ozyigit, T. Yildirim, A. Hocaoglu, Some Autecological Characteristics of Crocus flavus subsp. flavus from Istanbul-Turkey: Plant-Soil Interactions, Researchfora International Conference, Paris, France, June 14, 2017, (Oral Presentation)
110. I. I. Ozyigit, B. Yalcin, A. Hocaoglu, U. E. Yilmaz, A. Tatlidil, Zostera marina Problem in the Northern Coasts of the Sea of Marmara: An Alternative Way for Solution, Ecology 2017, International Symposium, Kayseri, Turkey, May 11-13, 2017, (Oral Presentation)
109. E. G. Atasoy, I. I. Ozyigit, B. Yalcin, A. Hocaoglu, T. Durmuş, Investigation of Mineral Element and Heavy Metal Concentrations in Jellyfish (Aurelia aurita L.) Samples from Marmara Sea: Monitoring Sea Pollution Levels Using a Widely Distributed Organism in 2016 Summer Period, Ecology 2017, International Symposium, Kayseri, Turkey, May 11-13, 2017, (Oral Presentation)
108. M. E. Uras, I. I. Ozyigit, A. Ozturk, U. Sen, I. E. Yalcin, Evaluation of Heavy Metal Accumulation Capacity of Myriophyllum spicatum L. in Artificially Contaminated Tanks, Ecology 2017, International Symposium, Kayseri, Turkey, May 11-13, 2017, (Oral Presentation)
107. U. Sen, I. I. Ozyigit, E. Filiz, F. Tabanli, Physiological and Molecular Changes in Heavy Metals (Cd, Cu, Ni and Pb) Induced Vallisneria nana R.Br., Ecology 2017, International Symposium, Kayseri, Turkey, May 11-13, 2017, (Oral Presentation)
106. F. Tabanli, I. I. Ozyigit, M. E. Uras, E. Balci, B. Ucar, A. N Atalay, Screening of Damage Induced by some Heavy Metals (Cd, Cu, Ni and Pb) in Bacopa monnieri (L.) Pennell: A Genetic and Physiological Approach, Ecology 2017, International Symposium, Kayseri, Turkey, May 11-13, 2017, (Oral Presentation)
105. I. I. Ozyigit, F. Tabanli, B. Ucar, E. Balci, Screening of Genotoxic Damage in Cadmium Induced Alternanthera reineckii Griseb. by using RAPD Markers, Ecology 2017, International Symposium, Kayseri, Turkey, May 11-13, 2017, (Poster Presentation)
104. F. Tabanli, I. I. Ozyigit, Z. Z. Gokce, K. Cilgin, G. M. Aygun, Assessment of Cd Induced Genotoxic Damage in Ludwigia glandulosa Walter Using RAPD Analysis, Ecology 2017, International Symposium, Kayseri, Turkey, May 11-13, 2017, (Poster Presentation)
103. D. Mart, C. Can, I. I. Ozyigit, M. Turkeri, D. Yucel, Tolerance Evaluation of Registered Chickpea Varieties Against Didymella rabiei in the Cukurova Region of Turkey, Fourth International Ascochyta Workshop, Tróia, Portugal, October 10-11, 2016, (Oral Presentation)
102. N. Yilmaz, I. I. Ozyigit, A. Dumitrache, G. Demir, I. E. Yalcin, A Preliminary Study on the Phytoplankton Density, Some Nutrients and Heavy Metals in Elmalı Dam Lake (Istanbul, Turkey), 3rd International Conference “Water Resources and Wetlands”, Tulcea, Romania, September 8-10, 2016, (Poster Presentation)
101. N. Yilmaz, I. I. Ozyigit, M. E. Uras and I. E. Yalcin, Investigation of Heavy Metal (Cd, Cu, Ni and Zn) Accumulation Capacitiy of an Aquatic Plant Hygrophila polysperma, and Determination of Heavy Metal Effects on Plant Photosynthetic Pigments, 3rd International Conference “Water Resources and Wetlands”, Tulcea, Romania, September 8-10, 2016, (Poster Presentation)
100. E. Filiz, R. Vatansever, I. I. Ozyigit, Genome-wide Identification and Expression Profile Analysis of Major Boron Transporter (BOR1) and Boric Acid Channel (NIP5;1) Genes in Potato (Solanum tuberosum) under Various Stress Conditions: Bioinformatics Approaches, International Symposium on Boron in Agriculture, Ankara, Turkey, November 16-18, 2016, (Oral Presentation)
99. I. I. Ozyigit, S. Karadeniz, H. Tombuloglu, E. Filiz, Optimization of Agrobacterıum-mediated Gene Transfer Systems in Turkish Sunflower (Helianthus annuus L.) varieties, 19th International Sunflower Conference, Edirne, Turkey, 2016, May 29-June 03, 2016, (Oral Presentation)
98. M. E. Uras, R. Vatansever, U. Sen, I. I. Ozyigit, E. Filiz, Expression Profiles of Drought Induced WRKY Transcription Factors in Some Sunflower Cultivars; Microarray Data Analysis, 19th International Sunflower Conference, Edirne, Turkey, 2016, May 29-June 03, 2016, (Poster Presentation)
97. E. Filiz, I. I. Ozyigit, R.Vatansever, Evaluation of WRKY and MYB Transcription Factors in some Downy Mildew Infected Sunflower Lines; Microarray Data Analysis, 19th International Sunflower Conference, Edirne, Turkey, May 29-June 03, 2016, (Oral Presentation)
96. M. E. Uras, F. Yanik, F. Vardar, I. I. Ozyigit,  Genotoxic Effects of Aluminum Oxide Nanoparticles in Triticum aestivum (wheat) Characterized by ISSR Analysis. 2nd International Congress on Applied Biological Sciences - Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, May 27-31, 2016, (Poster Presentation)
95. U. Sen, I. I. Ozyigit, M. E. Uras, I. E. Yalcin, F. Tabanli, A. Yilmaz, R. Vatansever, E. Filiz, G. Demir,  Assessment of Heavy Metal (Cd, Cu, Ni and Zn) Accumulation in Aquatic Hyperaccumulator Plant Egeria densa Planch. and Their Effects on Photosynthetic Pigment Concentrations, International Conference on Environment and Natural Science (ICENS) Singapore April 2, 2016, (Oral Presentation)
94. M. E. Uras, I. I. Ozyigit, U. Sen, I. E. Yalcin, F. Tabanli, E.  Yilmaz, N. Hamzaoglu, Z. Z. Gokce, R. Vatansever, E. Filiz, G. Demir, Evaluation of Accumulation Capacity, Mineral Nutrient Status and Photosynthetic Pigment Contents in Aquatic Plant Bacopa monnieri (L.) Pennell in Relation to Heavy Metal Exposures, International Conference on Environment and Natural Science (ICENS) Singapore April 2, 2016, (Oral Presentation)
93. I. I. Ozyigit, M. E. Uras, U. Sen, I. E. Yalcin, R. Vatansever, S. Karadeniz, F. Tabanli, E. Filiz, G Demir,  Utilization of a Well-known Biomonitor Plant Robinia pseudoacacia L. to Evaluate Heavy Metal Pollution Levels in Istanbul/Turkey, International Conference on Environment and Natural Science (ICENS) Singapore April 2, 2016, (Oral Presentation)
92. A. Yilmaz, I. I. Ozyigit, S. Karadeniz, M. Keskin, A. Hocaoglu, A. Kaval, F. Tabanli, I. E. Yalcin, G. Demir, Determination of Some Heavy Metals and Mineral Nutrients in Silybum marianum (L.) Gaertner, Grown in the Industrial Area of Dilovasi-Kocaeli-Turkey, International Conference on Environment and Natural Science (ICENS) Singapore April 2, 2016, (Oral Presentation)
91. S. Karadeniz, H. Tombuloglu, I. I. OzyigitAgrobacterium-mediated Transformation of Arabidopsis BOR4Gene to Develop B-tolerant Sunflower (Helianthus annuus L.) Cultivars, IX International Symposium on in vitro Culture and Horticultural Breeding, March 13-17, 2016, (Oral Presentation)
90. K. Yucebilgili Kurtoglu, E. Filiz, I. I. Ozyigit, R. Vatansever, M. E. Uras, Comparative Molecular Docking Analysis of Urease with Urea in Glycine max and Medicago truncatula, XXIV. International Plant & Animal Genome Conference (The Largest Ag-Genomics Meeting in the World), San Diego, CA, USA, January 9-13, 2016, (Poster Presentation)
89. K. Yucebilgili Kurtoglu, E. Filiz, I. I. Ozyigit, I. Dogan, R. Vatansever, H. Tombuloglu, Comparative Analysis of Phosphoglycerate Kinase Genes, XXIV. International Plant & Animal Genome Conference (The Largest Ag-Genomics Meeting in the World), San Diego, CA, USA, January 9-13, 2016, (Poster Presentation)
88. I. I. Ozyigit, S. Karadeniz, F. Tabanli, R. Vatansever, M. E. Uras, I. E. Yalcin, N. C. Sesal, G. Demir, Determination of Mineral Nutrient and Heavy Metal Accumulation Status of Colchicum bivonae Guss from Abant/Bolu-Turkey, International VI. Balkan Botanical Congress, Rijeka, Croatia, Sept 14-18, 2015, (Poster Presentation)
87. I. I. Ozyigit, B. Eskin, M. E. Uras, S. Karadeniz, R. Vatansever, F. Tabanli, M. Keskin, G. Demir, I. E. Yalcin, Mineral Nutrient Status of Cirsium byzantinum Steud., a Narrow Endemic Species from Istanbul/Turkey, International VI. Balkan Botanical Congress, Rijeka, Croatia, Sept 14-18, 2015, (Poster Presentation)
86. G. Demir, I. I. Ozyigit, Z. Severoglu, I. Dogan, I. E. Yalcin,G. Kurmanbekova, The Assessment of Heavy Metal Risk in Bishkek Using Fraxinus exelsior L. as a Biomo

Илимий иштери

81. O. L. Uyanik, K. B. Develi, I. I. Ozyigit, I. E. Yalcin, G. Demir, Mineral Element Distribution of Lycopersicon esculentum Miller Grown in Fields and Greenhouses in Turkey, 14th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes, Greece, 3-5 September, 2015, (Oral Presentation)
80. C. Can, F. N. Kafadar, A. Ozkan, A. Turan, N. Kuscali, N. Nalcaci, S. Basbuga, H. Polatbilek, A. Yasar, S. Bulgak, K. Sarpkaya, D. Isler, A. Anay, D. Mart, E. Ogut, H. Ozkilinc, I. I. Ozyigit, Current Status of Chickpea Ascochyta Blight in Turkey, XVIII. International Plant Protection Congress (IPPC), Berlin, Germany, August 24-27, 2015, (Oral Presentation)
79. M. E. Uras, I. I. Ozyigit, S. Karadeniz, M. Keskin, G. Demir, I. E. Yalcin, F. Tabanli, Analysis of Heavy Metal and Mineral Nutrient Levels in Sinapis arvensis L. Plant, Grown in an Industrial Area, Kocaeli/Turkey, International Congress on Chemical, Biological and Environmental Sciences (ICCBES), Kyoto, Japan, May 7-9, 2015, (Oral Presentation)
78. I. I. Ozyigit, B. Yalcin, S. Turan, S. Karadeniz, G. Demir, I. E. Yalcin, Determination of Heavy Metals and Mineral Nutrients in Leaves of Some Widely Used Medicinal Plants In Turkey, International Congress on Chemical, Biological and Environmental Sciences (ICCBES), Kyoto, Japan, May 7-9, 2015, (Oral Presentation)
77. I. I. Ozyigit, E. Filiz, S. Birbilener, S. Kulac, Z. Severoglu, Investigation of Genetic Diversity of Tilia tomentosa Moench. (Silver Lime) in Duzce-Turkey, XIII International Conference on Bioinformatics and Molecular Biology, Rio de Janeiro, Brazil, February 11-12, 2015, (Oral Presentation)
76. I. I. Ozyigit, E. Filiz, I. Dogan, In silico Comparative Analysis of Chloroplast Genome (cpDNA) and Some Individual Genes (rbcL and trnH-psbA) in Pooideae Subfamily Members, XIII International Conference on Bioinformatics and Molecular Biology, Rio de Janeiro, Brazil, February 11-12, 2015, (Poster Presentation)
75. K. Yucebilgili Kurtoglu, E. Filiz, I. I. Ozyigit, R. Vatansever, Genome-Wide Analysis of Thionin Genes in Higher Plants, Turkey, XXIII. International Plant & Animal Genome Conference (The Largest Ag-Genomics Meeting in the World), San Diego, CA, USA, January10-14, 2015, (Poster Presentation)
74. N. Yilmaz, I. I. Ozyigit, G. Demir, I. E. Yalcin, M. Temel, An Investigation on Phytoplankton Density, Some Nutrients and Heavy Metals in the Surface Water of Alibeyköy Dam Lake; One of the Water Resources of Istanbul, Turkey, 2nd International Conference "Water resources and wetlands", Tulcea, Romania, September 11-13, 2014, (Poster Presentation)
73. I. I. Ozyigit, C. Colak, S. Karadeniz, G. Demir, I. E. Yalcin, Determination of Heavy Metal and Mineral Elements in Root/Rhizome Samples of Some Medicinal Plants Widely Used in Turkey, International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry, NAFI 2014, Kusadası, Turkey, May 26-29 2014, (Oral Presentation)
72. U. Yaşar, I. I. Ozyigit, I. Dogan, I. E. Yalcin, C. Yücedağ, H. Küçükönder, Z. Severoglu, G. Demir, Determination of Seasonal Heavy Metal Distribution in Pinus nigra Arnold and Soils in Bartin-Turkey, The 5. International Symposium on Sustainable Development (ISSD2014), "Biotechnology for Sustainable Development", Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, May 15-18, 2014, (Oral Presentation)
71. I. I. Ozyigit, N.Semizoglu, H. Tombuloglu, S. Karadeniz, I. Dogan, G. Demir, Molecular Screening of some Hsp Genes and Determination of Mineral Nutrient Status in Cadmium Exposed Tomato (Solanum lycopersicum L.), The 5. International Symposium on Sustainable Development (ISSD2014), "Biotechnology for Sustainable Development", Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, May 15-18, 2014, (Oral Presentation)
70. Z. Uzunova, I. I. Ozyigit, E Filiz, I. Dogan, S. Karadeniz, S. Igdelioglu, G. Demir, I. E. Yalcin, Monitoring Genotoxic, Physiological and Nutritional Damages in Oat (Avena sativa L.) Induced by Lead, The 5. International Symposium on Sustainable Development (ISSD2014), "Biotechnology for Sustainable Development", Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, May 15-18, 2014, (Oral Presentation)
69. S. Igdelioglu, I. Dogan, I. I. Ozyigit, E Filiz, S. Karadeniz Z. Uzunova, S. Kulac, G. Demir, Evaluation of Molecular, Physiological and Nutritional Alterations Caused by Lead in Rye (Secale cereale L.), The 5. International Symposium on Sustainable Development (ISSD2014), "Biotechnology for Sustainable Development", Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, May 15-18, 2014, (Oral Presentation)
68. I. I. Ozyigit, S. Karadeniz, N.Semizoglu, H. Tombuloglu, G. M. Aygun, E. Filiz, F. Tabanli, M. E. Genc, O. Yiıldirimer, Quantitative Analysis of Three Functional Genes (Mapk, Hsp70 and Mt) in Cotton (Gossypium hirsutum L.) After in vitro Lead Application, The 5. International Symposium on Sustainable Development (ISSD2014), "Biotechnology for Sustainable Development", Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, May 15-18,2014, (Poster Presentation)
67. I. I. Ozyigit, O. Zorluer, G. Demir, I. E. Yalcin, Assessment of Heavy Metal Contamination in Roadside Soil and its Effect on Plant Mineral Nutrition of Robinia pseudoacacia var. umbraculifera D.C. from Selected Roads in Istanbul/Turkey, Conference on Botany (CB 2014),  Suzhou, China, March 12-14, 2014, (Oral Presentation)
66. Z. Severoglu, I. I. Ozyigit, M. Keskin, A New Local Endemic (Hieracium kazdaghensis), from Kaz Daği (Mount Ida) Turkey and Soil Mineral Nutrient Status of its Habitat, Conference on Botany (CB 2014),  Suzhou, China, March 12-14, 2014, (Oral Presentation)
65. I. I. Ozyigit, F. Tabanli, O. Yildirimer, M. E. Genç, Use of Plant Biotechnology in Allelopathy Researches, 1. Africa-International Allelopathy Congress (AIAC-2014) Sousse, Tunisia, February 6-9, 2014, (Poster Presentation)
64. H. K. Eroglu, I. I. Ozyigit, V. Altay, C. Yarci, Autecological Characteristics of Centaurea hermannii F. Hermann, An Endemic Species for Istanbul-Turkey, International Conference "Bioscience-development and new opportunities"-Kliment's Days, Sofia, Bulgaria, November 20-22, 2013, (Poster Presentation)
63. I. I. Ozyigit, S. Yilmaz, I. Dogan, S. Sakcali, G. Kekec, G. Demir, Z. Severoglu, Cadmium-Induced Physiological and Genotoxic Alterations in Bryophyllum daigremontianum, The 13. International Conference on Environmental Science and Technology, (CEST2013), Athens, Greece, September 5-7,  2013, (Oral Presentation)
62. I. E. Yalcin, G. Demir, I. I. Ozyigit, I. Dogan, C. Yarci, Determination of Heavy Metal Deposition and its Effects on Nineral Nutrient Uptake Status of Pinus brutia Ten. for Assessment of Pollution Impact in its Habitat-Istanbul, The 13. International Conference on Environmental Science and Technology, (CEST2013), Athens, Greece, September 5-7, 2013, (Oral Presentation)
61. N. Yilmaz, I. I. Ozyigit, G. Demir, I. E. Yalcin, Determination of Phytoplankton Density, Some Nutrients and Heavy Metals in the Surface Water of Riva Stream; One of the Water Resources of Istanbul, Turkey, The 13. International Conference on Environmental Science and Technology, (CEST2013), Athens, Greece, September 5-7,  2013, (Oral Presentation)
60. I. I. Ozyigit, I. Dogan, S. Yilmaz, G. Demir, Cadmium Stress Alters Nutrient Status of Bryophyllum daigremontianum, International Conference of Young Scientist, “Advances in Botany and Ecology”, Shcholkine, Leninsky District of Crimea, Kazantip Nature Reserve, Ukraine, June 18-22, 2013, (Oral Presentation)
59. I. I. Ozyigit, I. Dogan, S. Igdelioglu, E. Artam-Tarhan, G. Demir, I. E. Yalcin, Growth and Nutrient Uptake in Boron Induced Sunflower, International Conference of Young Scientist, “Advances in Botany and Ecology”, Shcholkine, Leninsky District of Crimea, Kazantip Nature Reserve, Ukraine, June 18-22, 2013, (Oral 
58. A. Yilmaz, I. I. Ozyigit, Z. Severoglu, Floristic Properties, Soil Mineral Nutrients and Endemics of Kazdaği (Mount Ida) National Park, International Conference of Young Scientist, “Advances in Botany and Ecology”, Shcholkine, Leninsky District of Crimea, Kazantip Nature Reserve, Ukraine, June 18-22, 2013, (Oral Presentation)
57. N. Yilmaz, Z. Severoglu, I. I. Ozyigit, G. Demir, I. E. Yalcin, A Study on Seasonal Variation of Phytoplankton Composition, Heavy Metal Contents and Nutrients in the Channel of Küçükçekmece Lagoon, International Conference of Young Scientist, “Advances in Botany and Ecology”, Shcholkine, Leninsky District of Crimea, Kazantip Nature Reserve, Ukraine, June 18-22, 2013, (Oral Presentation)
56. B. Eskin, I. I. Ozyigit, I. Dogan, Z. Severoglu, G. Demir, I. E. Yalcin, C. Yarci, M. Serin, Germination, Growth and Mineral Nutrition of Centaurea consanguinea DC. Grown in Different Parts of Turkey, First International Biology Congress in Kyrgyzstan, Bishkek, September 24-26, 2012, (Oral Presentation)
55. Y. Atas, I. I. Ozyigit, Z. Severoglu, I. Dogan, G. Demir, I. E. Yalcin, M. Serin, Aspects of Onosma proponticum Aznav: A Narrow Endemic Plant From Istanbul-Turkey, First International Biology Congress in Kyrgyzstan, Bishkek, September 24-26, 2012, (Oral Presentation)
54. I. I. Ozyigit, I. Dogan, Z. Severoglu, G. Demir, I. E. Yalcin, Effects of Drought Stress on Growth and Mineral Nutrition Status of Begonia corallina var. lucerna, First International Biology Congress in Kyrgyzstan, Bishkek, September 24-26, 2012, (Oral Presentation)
53. V. Altay, I. I. Ozyigit, C. Yarci, Z. Severoglu, Study on Ecological Characters of Weed Flora in Some Selected Cereal Fields of Kocaeli Peninsula-Turkey, 4. International Weed Science Congress, Agricultural University Peshawar, Pakistan, September 06-08, 2012 (Oral Presentation)
52. I. I. Ozyigit, I. Dogan, Z. Severoglu, M. Keskin, S. Karadeniz, G. Demir, S. Igdelioglu, I. E. Yalcin, Mineral Nutrient Uptake Statuses of Selected Weed and Maize (Zea mays L.) Samples in a Newly Planted Cornfield, 4. International Weed Science Congress, Agricultural University Peshawar, Pakistan, September 06-08, 2012, (Oral Presentation)
51. I. I. Ozyigit, Plant Diversity of Month Ida (Kazdagı) and Its Ecological Features Related to Altitude, International Workshop on High Altitude Ecosystems and Climate Change, Standing Committee on Scientific and Technological Cooperation, Islamabad, Pakistan, September 3-5, 2012, (Oral Presentation)
50. I. I. Ozyigit, A. Ozturk, E. Artam-Tarhan, S. Igdelioglu, G. Demir, The Effects of Ni on Helianthus annuus L. Tissue Cultures in Different Developmental Phases, 12. National and 3. International Conference of Botany Quaid-i-Azam University, Islamabad, Pakistan, September 1-3, 2012, (Oral Presentation)
49. I. I. Ozyigit, I. Dogan, B. Eskin, M. Keskin, G. Demir, I. E. Yalcin, Mineral Nutrient Uptake Status of Endemic Isoetes anatolica Prada & Rolleri Populations from Turkey, 12. National and 3. International Conference of Botany Quaid-i-Azam University, Islamabad, Pakistan, September 1-3, 2012, (Oral Presentation)
48. I. Dogan, I. I. Ozyigit, A. Ozturk, S. Sakcali, G. Kekec, G. Demir, F. Vardar, E. Artam-Tarhan, S. Igdelioglu, Physiological and Genotoxic Alterations Induced by Boron in Helianthus annuus L. (Sunflower), 12. National and 3. International Conference of Botany Quaid-i-Azam University, Islamabad, Pakistan, September 1-3, 2012, (Oral Presentation)
47. G. Demir, I. I. Ozyigit, I. Dogan, B. Eskin, M. Keskin, Mineral Elements in Veronica scutellata L. (grassleaf speedwell) from Bolu-Turkey: Soil-Plant Interactions, 12. National and 3. International Conference of Botany Quaid-i-Azam University, Islamabad, Pakistan, September 1-3, 2012, (Oral Presentation)
46. V. Altay, I. I. Ozyigit, M. Keskin, G. Demir, I. E. Yalcin,  An Ecological Study of Endemic Plant Polygonum istanbulicum Keskin and Its Environs, 12. National and 3. International Conference of Botany Quaid-i-Azam University, Islamabad, Pakistan, September 1-3, 2012, (Oral Presentation)
45. B. Eskin, I. I. Ozyigit, I. Dogan, V. Altay, G. Demir, M. Serin,  Some Physiological and Autecological Features of Centaurea kilaea Boiss. from Turkey, 12. National and 3. International Conference of Botany, Quaid-i-Azam University, Islamabad, Pakistan, September 1-3, 2012, (Oral Presentation)
44. I. I. Ozyigit, Z. Severoglu, M. Keskin, U. Yasar, I. Dogan, A. Ozturk, G. Demir, O. Zorluer, I. E. Yalcin, F. M. Bulut, Determination of Some Heavy Metals and Mineral Nutrients in Soils and Mentha spicata subsp. tomentosa Grown in an Industrial Area, Dilovası-Kocaeli-Turkey, International Conference “Medicinal and Aromatic Plants in Generating of New Values in 21. Century”, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, November 9-12, 2011, (Oral Presentation)
43. I. Dogan, I. I. Ozyigit, G. Kekec, M. S. Sakcali, G. Demir, H. Tombuloglu, I. E. Yalcin, Determination of Cd-induced Genotoxicity in Roman Nettle (Urtica pilulifera L.) Using RAPD-PCR Techniques, International Conference “Medicinal and Aromatic Plants in Generating of New Values in 21. Century”, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, November 9-12, 2011, (Oral Presentation)
42. V. Altay, I. I. Ozyigit, Commonly Used Aromatic and Medicinal Plants in Antakya (Hatay-Turkey), International Conference “Medicinal and Aromatic Plants in Generating of New Values in 21. Century”, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, November 9-12, 2011, (Oral Presentation)
41. Z. Severoglu, U. Yasar, I. I. Ozyigit, M. Keskin, I. Dogan, A. Ozturk, G. Demir, O. Zorluer, I. E. Yalcin, F. M. Bulut, Use of Calamintha nepeta subsp. glandulosa as a Biomonitor Organism in Different Polluted Areas of Kocaeli-Turkey, International Conference “Medicinal and Aromatic Plants in Generating of New Values in 21. Century”, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, November 9-12, 2011, (Oral Presentation)
40. U. Cetinkaya, G. Demir,  I. I. Ozyigit, I. Dogan, I. E. Yalcin, C. Yarci, Use of Platanus occidentalis L. Barks for Monitoring Roadside Pollution in Istanbul-Turkey, International Conference of Young Scientists “Advances in Botany and Ecology”, Rivne Region, Ukraine, August 9-13, 2011, (Oral Presentation)
39. Y. Atas, I. Dogan, I. I. Ozyigit, G. Demir,  I. E. Yalcin, M. Serin, Determination of Some Metal Elements in Onosma proponticum (A Turkish Endemic Plant) and Soils Collected from Istanbul Turkey, International Conference of Young Scientists “Advances in Botany and Ecology”, Rivne Region, Ukraine, August 9-13,2011, (Oral Presentation)
38. Z. Severoglu, I. I. Ozyigit, I. Dogan, G. Demir,  I. E. Yalcin, E. Gurgen, Changes in Antimicrobial Activity in Aluminum Treated Medicinal Plant Urtica pilulifera L., International Conference of Young Scientists “Advances in Botany and Ecology”, Rivne Region, Ukraine, August 9-13, 2011, (Oral Presentation)
37. I. Dogan, I. I. Ozyigit, A. Seker, G. Demir,  I. E. Yalcin, Growth, Photosyntetic Pigments and Nutrient Accumulation in Bryophyllum daigremontianum Plantlets in Saline Conditions, International Conference of Young Scientists “Advances in Botany and Ecology”, Rivne Region, Ukraine, August 9-13, 2011, (Oral Presentation)
36. I. I. Ozyigit, I. Dogan, A. Seker, G. Demir,  I. E. Yalcin, The Effects of Sodium Chloride Levels on Growth, Photosynthetic Pigments and Nutrient Uptake in Graptopetalum paraguayense, International Conference of Young Scientists “Advances in Botany and Ecology”, Rivne Region, Ukraine, August 9-13, 2011, (Oral Presentation)
35. I. I. Ozyigit, Z. Severoglu, V. Altay, A. Ozkan, F. Vardar, I. E. Yalcin, Mineral Nutrient Distribution in Mount Ida Fir “Abies nordmanniana subsp. equi-trojani (Asch. & Sint. Ex Boiss.) Coode & Cullen” Populations, Kaz Dağı Göknarı “Abies nordmanniana subsp. equi-trojani (Asch. & Sint. Ex Boiss.) Coode & Cullen” Populasyonlarında Mineral Besin Dağılımı, International Symposium on Kaz Mountains (Mounth Ida) and Edremit, Global Change in the Mediterranean Region, Edremit-Balıkesir-Turkey, May 5-7, 2011, (Oral Presentation)
34. Z. Severoglu, I. I. Ozyigit, V. Altay, F. Vardar, I. E. Yalcin, Changes in Mineral Nutrient Distribution in Foxglove (Digitalis ferruginea L. subsp. ferruginea) Grown in Mount Ida Related to Altitude and Soil Structure, Kaz Dağı’nda Yetişen Yüksükotu (Digitalis ferruginea L. subsp. ferruginea) Bitkilerinde Mineral Besin Dağılımının Yükseklik ve Toprak Yapısına Göre Gösterdiği Değişiklikler, International Symposium on Kaz Mountains (Mounth Ida) and Edremit, Global Change in the Mediterranean Region, Edremit-Balıkesir-Turkey, May 5-7, 2011, (Oral Presentation)
33. Z. Severoglu, I. I. Ozyigit, V. Altay, A. Ozkan, I. E. Yalcin, Determination of Some Mineral Nutrients in Soil Samples Collected from Different Areas of Mount Ida, Kaz Dağı’nın Farklı Bölgelerinden Alınan Toprak Örneklerinde Bazı Mineral Besin Elementlerinin İncelenmesi, International Symposium on Kaz Mountains (Mounth Ida) and Edremit, Global Change in the Mediterranean Region, Edremit-Balıkesir-Turkey, May 5-7, 2011, (Poster Presentation)
32. I. I. Ozyigit, Influence of “Levothyroxine Sodium” on Growth and Uptake of Some Mineral Elements in Cotton (Gossypium hirsutum L.), 11. National Meeting of Plant Scientists (NMPS) and 2. International Conference of Plant Scientists (ICPS-2011), GC University, Lahore, Pakistan, February 22-24, 2011, (Oral Presentation)
31. I. Dogan, G. Kekec, I. I. Ozyigit, S. Sakcali, Salinity Induced Genotoxicity in Cotton (Gossypium hirsutumL.), 11. National Meeting of Plant Scientists (NMPS) and 2. International Conference of Plant Scientists (ICPS-2011), GC University, Lahore, Pakistan, February 22-24, 2011, (Oral Presentation)
30. U. Yasar, I. I. Ozyigit, I. E. Yalcin, G. Demir, Determination of Some Heavy Metals and Mineral Nutrients of Bay Tree (Laurus nobilis L.) in Bartın City-Turkey, 11. National Meeting of Plant Scientists (NMPS) and 2. International Conference of Plant Scientists (ICPS-2011), GC University, Lahore, Pakistan, February 22-24, 2011, (Oral Presentation)
29. Z. Severoglu, I. I. Ozyigit, Powdery Mildew Disease in Some Natural and Exotic Plants of Istanbul-Turkey, 11. National Meeting of Plant Scientists (NMPS) and 2. International Conference of Plant Scientists (ICPS-2011), GC University, Lahore, Pakistan, February 22-24, 2011, (Oral Presentation)
28. V. Altay, I. I. Ozyigit, Celal Yarci, Plant Communities in Urban Lands of Istanbul-Turkey, 11. National Meeting of Plant Scientists (NMPS) and 2. International Conference of Plant Scientists (ICPS-2011), GC University Lahore, Pakistan, February 22-24, 2011, (Oral Presentation)
27. I. I. Ozyigit, I. Dogan, G. Demir, Mineral Element Distribution of Cotton (Gossypium hirsutum L.) Seedlings Under Different Salinity Levels, 11. National Meeting of Plant Scientists (NMPS) and 2. International Conference of Plant Scientists (ICPS-2011), GC University, Lahore, Pakistan, February 22-24, 2011, (Oral Presentation)
26. Z. Severoglu, A. Yesilot, I. I. Ozyigit, V. Altay, The Wall Flora of Istanbul European Side, 11. National Meeting of Plant Scientists (NMPS) and 2. International Conference of Plant Scientists (ICPS-2011), GC University, Lahore, Pakistan, February 22-24, 2011, (Poster Presentation)
25. I. I. Ozyigit, I. Dogan, I. E. Yalcin, G. Demir, The effects of Aluminum on Growth and Mineral Distribution in Roman Nettle (Urtica pilulifera L.), 11. National Meeting of Plant Scientists (NMPS) and 2. International Conference of Plant Scientists (ICPS-2011), GC University, Lahore, Pakistan, February 22-24, 2011, (Poster Presentation)
24. A. Ozturk, I. I. Ozyigit, C. Yarci, Use of Celtis australis L. (Ulmaceae) as a Biomonitor in Istanbul-Turkey, 5. Balkan Botanical Congress, Belgrade, Serbia, September 7-11, 2009, (Poster Presentation)
23. I. I. Ozyigit, F. Vardar, I. E. Yalcin, D. Bostanci, D. Gursoy, Some Morphological and Anatomical Responses of Bryophyllum daigremontianum to Salt Stress, 5. Balkan Botanical Congress, Belgrade, Serbia, September 7-11, 2009, (Poster Presentation)
22. I. I. Ozyigit, F. Vardar, I. E. Yalcin, N. Emrusi, D. Gursoy, Y. Karahan, Changes in Morphology and Leaf Anatomy of Graptopetalum paraguayensis in response to salt stress, 5. Balkan Botanical Congress, Belgrade, Serbia, September 7-11, 2009, (Poster Presentation)
21. T. Buyukkeskin, S. Akinci, I. I. Ozyigit, The Effect of Humic Acid on Nutrient Uptake in Broad Bean Vicia faba L. Seedlings, 5. Balkan Botanical Congress, Belgrade, Serbia, September 7-11, 2009, (Oral Presentation)
20. U. Yasar, I. I. Ozyigit, M. Serin, Cercis siliquastrum Lsubsp. siliquastrum (Fabaceae) as a Biomonitor for Heavy Metal Pollution in Istanbul Turkey, 5. Balkan Botanical Congress, Belgrade, Serbia, September 7-11, 2009, (Oral Presentation)
19. U. Yasar, I. I. Ozyigit, F. Vardar, S. Akinci, Z. Uzunova, M. Isci, I. E. Yalcin, N. Emrusi, D. Bostanci, Morphology and Mineral Structure of Aluminum-treated Sorghum sp. 5. Balkan Botanical Congress, Belgrade, Serbia, September 7-11, 2009, (Oral Presentation)
18. I. I. Ozyigit, F. Vardar, U. Yasar, S. Akinci, D. Bostanci, I. E. Yalcin, N. Emrusi, M. Isci, Z. Uzunova, D. Gursoy,  Influence of Aluminum and Cadmium Stresses on Some Growth Parameters and Mineral Nutrition in Cotton (Gossypium hirsutum L.), 5. Balkan Botanical Congress, Belgrade, Serbia, September 7-11, 2009, (Oral Presentation)
17. U. Yasar, M. Serin, I. I. Ozyigit, The Possible Use of Judas Tree (Cercis siliquastrum L. Subsp. siliquastrum) as a Biomonitor for Cr, Fe and Ni in Istanbul (Turkey), International Conference on Plants & Environmental Pollution, Erciyes University, Kayseri, Turkey, July 6-11, 2009, (Oral Presentation)
16. I. I. Ozyigit, U. Yasar, F. Vardar, S. Akinci, Z. Uzunova, M. Isci, I. E. Yalcin, N. Emrusi, D. Bostanci, Effects of Aluminum Stress on Some Growth Parameters and Leaf Anatomy of Sorghum sp., International Conference on Plants & Environmental Pollution, Erciyes University, Kayseri, Turkey, July 6-11, 2009, (Poster Presentation)
15. I. I. Ozyigit, F. Vardar, U. Yasar, S. Akinci, D. Bostanci, I. E. Yalcin, N. Emrusi, M. Isci, Z. Uzunova, Duygu Gursoy, Effects of Aluminum and Cadmium Stresses on Some Growth Parameters and Leaf Anatomy of Cotton (Gossypium hirsutum L.), International Conference on Plants & Environmental Pollution, Erciyes University, Kayseri, Turkey, July 6-11, 2009, (Poster Presentation)
14. I. I. Ozyigit, S. Akinci, F. Vardar, U. Yasar, D. Bostanci, I. E. Yalcin, N. Emrusi, M. Isci, Z. Uzunova, D. Gursoy and A. F. Korkmaz, Effects of Water Stress on Some Growth Parameters and Mineral Nutrition of Cotton (Gossypium hirsutum L.), International Conference on Plants & Environmental Pollution, Erciyes University, Kayseri, Turkey, July 6-11, 2009, (Oral Presentation)
13. N. Akguc, I. I. Ozyigit, C. Yarci, Pyracantha coccinea Roem. (Rosaceae) as a Biomonitor for Cd, Pb and Zn in Mugla Province (Turkey), 1. International Conference of Plant Scientists (10. National Meeting of Plant Scientists), Department of Botany, University of Agriculture, Faisalabad, Pakistan, April 21-24, 2008, (Oral Presentation)
12. I. I. Ozyigit, N. Gozukirmizi, Direct Organogenesis and Efficient Rooting from Cotyledonary Nodes of Cotton (Gossypium hirsutum L.), 1. International Conference of Plant Scientists (10. National Meeting of Plant Scientists), Department of Botany, University of Agriculture, Faisalabad, Pakistan, April 21-24, 2008, (Oral Presentation)
11. V. Altay, I. I. Ozyigit, C. Yarci, The Wall Flora of the Anatolian Side of Istanbul (Turkey), 1. International Conference of Plant Scientists (10. National Meeting of Plant Scientists), Department of Botany, University of Agriculture, Faisalabad, Pakistan, April 21-24, 2008, (Oral Presentation)
10. I. I. Ozyigit, I. E. Yalcin, Effects of BA-GA3 and NAA on Stomatal Conductance of Cucumber (Cucumis sativus L.), 1. International Conference of Plant Scientists (10. National Meeting of Plant Scientists), Department of Botany, University of Agriculture, Faisalabad, Pakistan, April 21-24, 2008, (Poster Presentation)
9. I. I. OzyigitIn vitro Direct Regeneration Capacities of Three Different Cotton (Gossypium hirsutumL.) Nodes, 1. International Conference of Plant Scientists (10. National Meeting of Plant Scientists), Department of Botany, University of Agriculture, Faisalabad, Pakistan, April 21-24, 2008, (Poster Presentation)
8. F. Bulut, S. Akinci, I. I. Ozyigit, O. Altungöz, A. Eroglu, H. Cimen, Effect of Salinity on Growth Parameters and Mineral Uptake of Broad Bean (Vicia faba L.), 1. International Medicinal and Aromatic Plants Conference on Culinary Herbs, Antalya, Turkey, 29 April-04 May, 2007, (Poster Presentation)
7. S. Akinci, I. I. Ozyigit, S. Cubuk, B. Ozturk, E. Yalçın, E. Yavuz, The Effects of Water Stress on Growth Parameters and Total Phenolics of Cucumis sativus L. (Cucumber) Seedlings, 1. International Medicinal and Aromatic Plants Conference on Culinary Herbs, Antalya, Turkey, 29 April-04 May, 2007, (Poster Presentation)
6. I. I. Ozyigit, S. Akinci, S. Can, N. Ozcan, O. Topaloglu, Effect of Some Stress Factors (Aluminum-Cadmium & Water Stress) on Stomata Opening Mechanisms of Common Nettle (Urtica dioica L.), 1. International Medicinal and Aromatic Plants Conference on Culinary Herbs, Antalya, Turkey, 29 April-04 May, 2007, (Poster Presentation)
5. S. Akinci, I. I. Ozyigit, O. Altungoz, A. Eroglu, H. Cimen, The Determinations of Nutrient Contents of Common Nettle (Urtica dioica L.) Under Water Stress, IV. International Balkan Botanical Congress, Sofia, Bulgaria, June 20-26, 2006, (Oral Presentation)
4. S. Akinci, I. I. Ozyigit, S. Kalaycioglu, H. Cimen,  M. S. Sencer, A. Eroglu, O. Altungöz, The Determinations of Toxic Levels of Cadmium and Aluminum Effect on Common Nettle (Urtica dioica L.) Seedlings, IV. International Congress of Ethnobotany (ICEB 2005), Istanbul, 21-26 August, 2005, (Poster Presentation)
3. I. I. Ozyigit, N. Gozukirmizi, B. D. Semiz, Tissue Culture and Gene Transfer Systems of Cotton (Gossypium hirsutum L.var. Çukurova 1518 from Turkey, IV. International Congress of Ethnobotany (ICEB 2005), Istanbul, 21-26 August, 2005, (Poster Presentation)
2. I. I. Ozyigit, N. Gozukirmizi, B. D. Semiz, Indirect Plant Regeneration from Hypocotyl, Cotyledon and Mature Embryos of five Different Sunflower (Helianthus annuus L.) Genotypes from Turkey, IV. International Congress of Ethnobotany (ICEB 2005), Istanbul, 21-26 August, 2005, (Poster Presentation)
1. I. I. Ozyigit, K. Bajrovic, T. Ogras, B. D. Semiz, N. Gozukirmizi, High Efficency Direct Plant Regeneration from Hypocotyl and Cotyledon Explants of Sunflower (Helianthus annuus L.), International Second Balkan Botanical Congress, Istanbul, May 14-18, 2000, (Poster Presentation)

Katıldığı Ulusal Kongreler:
40. 
S. Adinir, I. I. Ozyigit, E. Filiz, M. E. Uras, F. Tabanli, E. Balci, Ülkemizde Yetiştirilen Nohut (Cicer arietinum L.) Varyetelerinde Genetik Çeşitliliğin Araştırılması, 6. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi,  Adana, 05-07 Ekim, 2017, (Sözlü Sunum)
39. M. E. Uras, E. Filiz, I. I. Ozyigit, U. Sen, Assessment of Genetic Diversity and Phylogenetic Analyses of Robinia pseudoacacia L. Collected from Urban Ecosystem, XIII. Congress of Ecology and Environment with international participation UKECEK 2017, Edirne, 12-15 Eylül, 2017, (Sözlü Sunum)
38. U. Sen, E. Filiz, I. I. Ozyigit, M. E. Uras, Investigation of Chemotaxonomic Relationships in Some Opium Poppy (Papaver somniferum L.) Cultivars in Turkey, XIII. Congress of Ecology and Environment with international participation UKECEK 2017, Edirne, 12-15 Eylül, 2017, (Sözlü Sunum)
37. I. I. Ozyigit, Nohutta Ascochyta Yanıklığı Etmeninin Populasyon Karakterizasyonu ve Moleküler İşaretleyiciler Kullanılarak Bu Etmene Karşı Dayanıklı Genotiplerin Araştırılması, EXPO - 2016 Antalya Organizasyonu, 9-10 Ekim, 2016, (Poster Sunum)
36. A. Yilmaz, I. I. Ozyigit, Z. Severoglu, M. Keskin, A. Ozturk, F. Tabanli, S. Karadeniz, G. Demir, Kaz Dağı Dar Endemiklerinden Olan Armeria trojana Bokhari & Quesel, Digitalis trojana Ivan ve Sideritis trojanaBornm’nın Yayılışları Üzerine Toprak Mineral Element Seviyelerinin Etkileri, 23. Ulusal Biyoloji Kongresi, Gaziantep, 5-9 Eylül, 2016, (Sözlü Sunum)
35. A. Kaval, E. A. Cakir, I. I. Ozyigit, F. Vardar, I. E. Yalcin, A. N. Atalay, K. Cilgin, Farklı Konsantrasyonlarda AlCl3 Uygulanmış Gözyaşı Bitkisi (Bryophyllum daigremontianum) Klonlarında Mineral Beslenme Durumunun Araştırılması, 23. Ulusal Biyoloji Kongresi, Gaziantep, 5-9 Eylül, 2016, (Poster Sunum)
34. A. Kaval, I. I. Ozyigit, S. Karadeniz, F. Tabanli, R. Vatansever, I. E. Yalcin,  Kaz Dağı Milli Parkı’ndan Toplanan Carduus nutans L. Bitkilerinin Mineral Beslenme Özelliklerinin Belirlenmesi, 23. Ulusal Biyoloji Kongresi, Gaziantep, 5-9 Eylül, 2016, (Poster Sunum)
33. A. Hocaoglu, I. I. Ozyigit, A. Ozturk, O. Yildirimer, S. Karadeniz, R. Vatansever, N. Hamzaoglu, I. E. Yalcin, Endemik Bir Bitki Olan Allium kurtzianum [Ascherson & Sint. ex] Kollmann Bitkisinin Kaz Dağı Milli Parkı Örneklerinin Bazı Ekolojik Özellikleri ve Mineral Beslenme Durumları, 23. Ulusal Biyoloji Kongresi, Gaziantep, 5-9 Eylül, 2016, (Poster Sunum)
32. B. Batmaci, I. I. Ozyigit, A. Hocaoglu, A. Ozturk, F. Tabanli, M. Keskin, S. Karadeniz, A. Yilmaz, G. Demir. Endemik Dianthus arpadianus Ade & Bornm. var. trojanus Bornm. & Sint. Bitkisinin Kaz Dağı Milli Parkı Örneklerinin Mineral Beslenme Özelliklerinin İncelenmesi, 23. Ulusal Biyoloji Kongresi, Gaziantep, 5-9 Eylül, 2016, (Poster Sunum)
31. A. Kizilirmakli, I. I. Ozyigit, A. Hocaoglu, A. Ozturk, Z. Severoglu, M. E. Uras, U. Sen, I. E. Yalcin, Ferulago trachycarpa BOISS. Bitkisinin Kaz Dağları Örneklerinin Mineral Besin Alım Özellikleri; Bitki-Toprak İlişkileri, 23. Ulusal Biyoloji Kongresi, Gaziantep, 5-9 Eylül, 2016, (Poster Sunum)
30. Omerbeyoglu, M. E. Genc, I. I. Ozyigit, A. Hacioglu, O. Yildirimer, A. Kaval, Z. Severoglu, Fatih Tabanli, N. Atalay, Kaz Dağı Milli Parkından Toplanan Endemik Dianthus erinaceus BOISS. Bitkilerinin Mineral Beslenme Özelliklerinin Araştırılması, 23. Ulusal Biyoloji Kongresi, Gaziantep, 5-9 Eylül, 2016, (Poster Sunum)
29. U. Sen, I. I. Ozyigit, M. E. Uras, I. E. Yalcin, Z. Z. Gokce, A. Yilmaz, N. Hamzaoglu,  Kaz Dağı Milli Parkı’ndan Toplanan Endemik Paronychia chionaea Boiss. Bitkilerinin Mineral Beslenme Özellikleri; Bitki Toprak İlişkileri, 23. Ulusal Biyoloji Kongresi, Gaziantep, 5-9 Eylül, 2016, (Poster Sunum)
28. M. E. Uras, I. I. Ozyigit, U. Sen,  I. E. Yalcin, Z. Z. Gokce, Bir Kaz Dağı Endemiği Olan Centaurea odysseiWagenits Bitkisinin Mineral Beslenme Özelliklerinin Belirlenmesi, 23. Ulusal Biyoloji Kongresi, Gaziantep, 5-9 Eylül, 2016, (Poster Sunum)
27. N. Caglayan, I. I. Ozyigit, A. Ozturk, N. Ozturk, S. Karadeniz, R. Vatansever, I. E. Yalcin, K. Cilgin, G. Demir, Endemik Bir Bitki Olan Astragalus mitchelianus BOISS.’in Kaz Dağları Populasyonlarının Mineral Besin Dağılım Özellikleri, 23. Ulusal Biyoloji Kongresi, Gaziantep, 5-9 Eylül, 2016, (Poster Sunum)
26. F. Tabanli, I. I. Ozyigit, D. Mart, C. Can, O. Yorgancilar, I. Dogan, A. Yorgancilar, E. Atmaca, Investigation of Ascochyta Blight Resistance in Registered Chickpea (Cicer arietinum L.) Varieties in Turkey Using STMS Molecular Marker, 3. Ulusal Biyoloji Kongresi, Gaziantep, 5-9 Eylül, 2016, (Poster Sunum)
25. R. Vatansever, İ. Koc, I. I. Ozyigit, E. Filiz, A. Ozturk, U. Sen, M. E. Uras, Genome-wide Identification of Sulphate Transporter (SULTR) Genes in Potato and Their Functional Analyses using RNA-Seq Perturbation Data, Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Konya, 18-21 Temmuz, 2016, (Poster Sunum)
24. A. Ozturk, M. E. Uras, R. Vatansever, U. Sen, I. I. Ozyigit, E. Filiz, Genome-wide analysis of Galactinol Synthase (GolS) Genes in Peach (Prunus persica L. Batsch), Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Konya, 18-21 Temmuz, 2016, (Poster Sunum)
23. I. I. Ozyigit, E. Artam Tarhan, A. Ozturk, I. E. Yalcin, A. Hocaoglu, R. Vatansever, Farklı Agrobacterium rhizogenes Suşları (A4, R1000 ve R8196) ile Gen Aktarılmış Ayçiçekleri’nin Topraktan Mineral Element Alımlarının İncelenmesi, Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Konya, 18-21 Temmuz, 2016, (Poster Sunum)
22. I. I. Ozyigit, E. Artam Tarhan, A. Ozturk, R. Vatansever, A. Hocaoglu, Bazı Yerli Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Varyetelerine Farklı Agrobacterium rhizogenes Suşları (A4, R1000 ve R8196) ile Gen Aktarılması, Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Konya, 18-21 Temmuz, 2016, (Poster Sunum)
21. I. I. Ozyigit, R. Vatansever, E. Filiz, K. Yucebilgili Kurtoglu, I. Koc, M. Ozturk, M. E. Uras, F. Tabanli, In silico Approach of Identification and Comparative Analysis of Glutathione and Ascorbate Peroxidases in Plants, Bitkilerde Glutatyon ve Askorbat Peroksidaz’ların in siliko Yaklaşımlar ile Belirlenmesi ve Karşılaştırmalı Analizi, 18. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Konya, 18-19 Aralık, 2015 (Poster Sunum)
20. I. I. Ozyigit, R. Vatansever, E. Filiz, N. Hamzaoglu, M. E. Uras, In silico Comparative Analysis of Squalene Synthase (SQS) Proteins in Pine and Poplar Trees, Çam ve Kavak Ağaçlarında Skualen Sentaz (SQS) Proteinlerinin in siliko Karşılaştırmalı Analizleri, 18. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Konya, 18-19 Aralık, 2015 (Poster Sunum)
19. I. I. Ozyigit, R. Vatansever, E. Filiz, F. Tabanli, N. Hamzaoglu, In silico Identification and Characterization of Mn Transporters (Nramp1) in Different Plants, Farklı Bitkilerde Mn Taşıyıcı (Nramp1)’ların in siliko Olarak Belirlenmesi ve Karakterizasyonu, 18. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Konya, 18-19 Aralık, 2015 (Poster Sunum)
18. I. I. Ozyigit, R. Vatansever, E. Filiz, U. Sen, S.Karadeniz, Genome-wide Characterization of Boron Transporter Genes in Plants; Bioinformatics Approach, Bitkilerde Bor Taşıyıcı Genlerin Genom-çaplı Karakterizasyonu; Biyoinformatik Yaklaşım, 18. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Konya, 18-19 Aralık, 2015  (Poster Sunum)
17. S.Karadeniz, I. I. Ozyigit, H. Tombuloglu, I. E. Yalcin, In vitro Propagation of some Widely Cultivated Sunflower (Helianthus annuus L) Varieties in Turkey, Türkiye’de Yaygın Olarak Ekilen Bazı Ayçiçeği (Helianthus annuus L) Varyetelerinin in vitro Çoğaltımı, 18. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Konya, 18-19 Aralık, 2015 (Poster Sunum)
16. I. I. Ozyigit, R. Vatansever, E. Filiz, N. Gozukirmizi, In silico Characterization of Silicon influx (Lsi1) Transporter Genes in Plants, Green Biotechnology Workshop, Darıca, Kocaeli,Turkey, Eylül 21-23, 2015, (Poster Sunum)
15. E. Filiz, R. Vatansever, I. I. OzyigitIn silico Identification and Comparative Analysis of Copper Transporter Genes in Plants, Green Biotechnology Workshop, Darıca, Kocaeli, Eylül 21-23, 2015, (Poster Sunum)
14. R. Vatansever, E. Filiz, I. I. Ozyigit, Identification and Characterization of Molybdenum Transporter Genes in Plants; bioinformatics approaches, Green Biotechnology Workshop, Darıca, Kocaeli, Eylül 21-23, 2015, (Poster Sunum)
13. I. I. Ozyigit, B. Yalcin, S. Karadeniz, F. Tabanli, R. Vatansever, M. E. Uras, I. E. Yalcin, G. Demir, Heavy Metal Accumulation and Mineral Nutrient Status of an Aquatic Plant Ceratophyllum demersum L. from Kandıra/Kocaeli-Turkey, Kocaeli/Kandıra Bölgesinde Yetişen Su Bitkisi Ceratophyllum demersum L.’de Ağır Metal ve Mineral Besin Alım Durumu, Ulusal Botanik Kongresi, Afyon, 25-28 Ağustos, 2015 (Sözlü Sunum)
12. I. I. Ozyigit, S. Karadeniz, F. Tabanli, R. Vatansever, M. E. Uras, I. E. Yalcin, N. C. Sesal, G. Demir, Investigation of Some Ecological Features and Heavy Metal Distribution in Otanthus maritimus L. from Kandıra/Kocaeli, Turkey  Kocaeli/Kandıra Bölgesinde Yetişen Otanthus maritimus L. Bitkisinin Bazı Ekolojik Özelliklerinin ve Ağır metal Dağılımının Araştırılması, Ulusal Botanik Kongresi, Afyon, 25-28 Ağustos, 2015(Poster Sunum)
11. I. I. Ozyigit, I. Dogan, S. Karadeniz, F. Tabanli, M. E. Uras, R. Vatansever, I. E. Yalcin, G. Demir, Analysis of Some Ecological Features and Heavy Metal Accumulation Status of Crithmum maritimum L. from Kandıra Coast, Kocaeli-Turkey, Kandıra Sahillerinden Toplanan Crithmum maritimum L. Bitkisinin Bazı Ekolojik Özellikleri ve Ağır Metal Akümülasyon Kapasitesinin Analizi, Ulusal Botanik Kongresi, Afyon, 25-28 Ağustos, 2015 (Poster Sunum)
10. M. E. Uras, I. I. Ozyigit, S. Karadeniz, F. Tabanli, R. Vatansever, I. E. Yalcin, M. Keskin, G. Demir, Investigation of Mineral Nutrient and Heavy Metal Concentrations of Lactuca tatarica L. from Kandıra/Kocaeli-Turkey Kocaeli/Kandıra Bölgesinde Yetişen Lactuca tatarica L. Bitkisinde Mineral Besin Elementi ve Ağır Metal Miktarlarının Araştırılması, Ulusal Botanik Kongresi, Afyon, 25-28 Ağustos, 2015 (Poster Sunum)
9. R. Vatansever, I. I. Ozyigit, S. Karadeniz, F. Tabanli, M. E. Uras, I. E. Yalcin, N. C. Sesal, G. Demir, Mineral Nutrient and Heavy Metal Accumulation Status of Sparganium erectum L. from Abant-Bolu, Turkey, Bolu-Abant Bölgesinde Yetişen Sparganium erectum L. Bitkisinin Mineral Besin Elementi ve Ağır Metal Alım Durumu, Ulusal Botanik Kongresi, Afyon, 25-28 Ağustos, 2015 (Poster Sunum)
8. I. E. Yalcin, I. I. Ozyigit,  C. Yarci, G. Demir, H. E. Okten, H. Ozdemir, Biyomonitör Olarak Kullanılan Bitkiler ve Çevre Kirliliğindeki Önemi, III. İleri Teknolojiler Çalıştayı, TÜYAP Fuar Merkezi, Büyükçekmece, İstanbul, 4-6 Ekim, 2012, (Sözlü Sunum)
7. Z. Severoglu, I. I. Ozyigit,  İstanbul’da Çınarlarda Görülen Mantar Kökenli Hastalıklar, Türkiye I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Antalya, 23-25 Kasım, 2011, (Sözlü Sunum)
6. Z. Severoglu, I. I. Ozyigit,  İstanbul’da Sedir Ağaçlarında Tespit Edilen Bazı Mantar Kökenli Hastalıklar, Türkiye I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Antalya, 23-25 Kasım, 2011, (Poster Sunum)
5. E. Osma, I. I. Ozyigit, U. Yasar, Z. Leblebici, Uptake and Accumulation of Some Heavy Metals by Wild Type and Cultivated Purslane (Portulaca oleracea L.) in Istanbul-Turkey, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Pamukkale-Denizli, 21-25 Haziran, 2010, (Poster Sunum)
4. V. Altay, I. I. Ozyigit, Yarci, İstanbul'dan Türkiye Kent Vejetasyonu İçin Yeni Bir Birlik: Lamio purpureum-Calenduletum arvensis ass. nova, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Pamukkale-Denizli, 21-25 Haziran, 2010, (Poster Sunum)
3. I. I. Ozyigit, O. Ercan, M. V. Kahraman, S. Cubuk, Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Doku Kültüründe Gelişmekte Olan Eksplantlardaki Fenolik Madde Değişimlerine PVP’nin Etkisi, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, İzmir, 30 Eylül-4 Ekim, 2005, (Poster Sunum)
2. I. I. Ozyigit, O. Ercan, M. V. Kahraman, S. Cubuk, In vitro Ortamda Çimlendirilen Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Bitkisindeki Fenolik Madde Değişimlerine PVP’nin Etkisi, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, 5-9 Temmuz, 2004, (Poster Sunum)
1. I. I. Ozyigit, O. Ercan, M. V. Kahraman, In vitro Ortamda Çimlendirilen Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Bitkisinde Fenolik Madde Değişimlerinin İncelenmesi, XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, 8-11 Eylül, 2003, (Poster Sunum)

Tezler-Danışmanlıklar

Ders Aşaması
2. Aizada Abakirova (Айзада Абакирова), Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans)
1. Dilbara Bakıtbekova (Дилбара Бактыбекова), Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Aşaması
7. 
Cansu TETİK, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 04.12.2017, İstanbul'un Farklı Habitatlarından Toplanan Öksürük Otu (Tussilago farfara L.) Bitkilerine Ait Populasyonların Ekolojik Özellikleri, Genetik Çeşitlilik ve Filogenetik İlişkilerinin Araştırılması (2. Danışman Olarak Yrd. Doç. Dr. Zeki SEVEROĞLU ile)
6. Gizem LOKUMCU, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 04.12.2017, İstanbul'un Farklı Habitatlarından Toplanan Hodan (Borago officinalis L.) Bitkilerine Ait Populasyonların Ekolojik Özellikleri, Genetik Çeşitlilik ve Filogenetik İlişkilerinin Araştırılması (2. Danışman Olarak Yrd. Doç. Dr. Zeki SEVEROĞLU ile)
5. Neşet Kaan KARAHAN, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 04.12.2017, Yapay Ortamlarda Ağır Metal (Cd, Ni, Pb, Zn) Kirliliğine Maruz Bırakılan Anubias barteri var. barteri Schott Bitkilerinde Fizyolojik ve Genotoksik Değişikliklerin Araştırılması (2. Danışman Olarak Yrd. Doç. Dr. Zeki SEVEROĞLU ile)
4. Diydem Şehirli Şenel, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 04.12.2017, Farklı Konsantrasyonlardaki Ağır Metal (Cd, Ni, Pb ve Zn) Karışımlarının Hygrophila difformis Blume Bitkisindeki Fizyolojik ve Genotoksik Etkileri (2. Danışman Olarak Yrd. Doç. Dr. Zeki SEVEROĞLU ile)
2. Hülya YAZICIOĞLU, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 22.08.2017, Farklı Konsantrasyonlardaki Alüminyum ve Kadmiyum Karışımlarının Bryophyllum daigremontianum (Raym.-Hamet & H.Perrier) A. Berger Bitkisindeki Fizyolojik ve Genotoksik Etkileri (Prof. Dr. Bahattin YALÇIN'ın 2. Danışmanlığında)
1. Neşe ÇAĞLAYAN, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 02.01.2017, Ağızdan Aşı Adayı Clostridium difficile Yüzey Proteini Geni slpA’nın  Agrobacterium tumefaciens Aracılığıyla Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Bitkisine Aktarılması (Prof. Dr. Zühtü Tanıl KOCAGÖZ'ün 2. Danışmanlığında)

Doktora Tez Aşaması
2. 
Ahmet YILMAZ, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Doktora) 03.04.2017, Centaurea hermannii F. Herman ve C. kilea Boiss'nın Koruma Biyolojisi ve Genetik Çeşitliliğinin Araştırılması (Doç. Dr. Ertuğrul FİLİZ'in 2. Danışmanlığında)
1. Efsun ATASOY, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Doktora) 20.03.2017, Marmara Denizi’nin Farklı Bölgelerinden Alınan Bazı Hayvansal Organizmalara Ait Populasyonların Ağır Metal Akümülasyonlarının, Genetik Çeşitliliklerinin ve Filogenetik İlişkilerinin Araştırılması (Yard. Doç. Dr. Cüneyt KUBANÇ'ın 2. Danışmanlığında)

Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri
17. 
Sezin ADINIR, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 02.01.2017-12.10.2017, Ükemizde Yetiştirilen Nohut (Cicer arietinum L.) Varyetelerinde Genetik Çeşitliliğin Araştırılması (Doç. Dr. Ertuğrul FİLİZ'in 2. Danışmanlığında)
16. Tuğba YILDIRIM, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 22.05.2016-12.10.2017, İstanbul'da Dağılım Gösteren Crocııs flavus subsp. flavus Populasyonlarının Genetik Çeşitlilik ve Filogenetik İlişkilerinin Araştırılması (Doç. Dr. Ertuğrul FİLİZ'in 2. Danışmanlığında)
15. Gizem Müzeyyen AYGÜN, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 19.12.2016-23.08.2017, Farklı Konsantrasyonlarda Uygulanan Kadmiyum (Cd) Elementinin Ludwigia glandulosa (Walter) ve Alternanthera reineckii (Griseb) Bitkilerindeki Genotoksik Etkilerinin Moleküler Yöntemler ile Belirlenmesi
14. Mustafa Enes GENÇ, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 26.01.2015-14.08.2017, Ülkemizde Yetiştirilen Nohutlardan İleri Çıkmış Hatlarda  Ascochyta Yanıklığına Karşı Direncin Moleküler İşaretleyiciler (STMS, ISSR ve RAPD) Kullanılarak Araştırılması (Yard. Doç. Dr. İlhan DOĞAN'ın 2. Danışmanlığında)
13. Nevin ÖZTÜRK, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 07.11.2016-14.08.2017 Ülkemizde Yaygın Olarak Yetiştirilen Mısır (Zea mays L.) Varyetelerinin Filogenetik İlişkilerinin Moleküler Belirteçlerle Araştırılması (Doç. Dr. Ertuğrul FİLİZ'in 2. Danışmanlığında)
12. Onur YILDIRIMER, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 01.09.2014-20.02.2017, Ülkemizde Geleneksel Tedavilerde Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Tıbbi Bitkilerin Tohumlarında Ağır Metal ve Mineral Besin Element Tayini (Prof. Dr. Göksel DEMİR'in 2. Danışmanlığında)
11. Ali KAVAL, Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 04.02.2014-29.12.2016, Bryophyllum daigremontianum Raym.-Hamet & H. Perrier Bitkisinde Alüminyum Stresine Bağlı Genotoksisitenin Fizyolojik Yöntemler ve Moleküler İşaretleyiciler (RAPD ve ISSR) ile Araştırılması (2. Danışman Olarak, Doç. Dr. Ernaz ALTUNDAĞ ÇAKIR ile)
10. Sedat KARADENİZ, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 10.02.2014-21.10.2016, Arabidopsis thaliana'dan İzole Edilen AtBOR4 Geninin Agrobacterium tumefaciensAracılığı ile Ayçiçeği (Helianthus annuus L.)'ne Aktarılması
9. Fatih DABANLI, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 24.10.2014-07.06.2016, Ülkemizde Geliştirilen Tescilli Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinde Ascochyta Yanıklığına Karşı Direncin Moleküler Belirteçler (STMS, RAPD ve ISSR) ile araştırılması (Yard. Doç. Dr. İlhan DOĞAN'ın 2. Danışmanlığında)
8. Seda BİRBİLENER, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji 10.02.2014-27.01.2015, Düzce İli Şehir Ekosisteminde Dağılım Gösteren Ihlamur (Tilia tomentosa Moench.) Ağaçlarında Genetik Çeşitliliğin RAPD Moleküler İşaretleyicileri ile Araştırılması (Yard. Doç. Dr. Ertuğrul FİLİZ'in 2. Danışmanlığında)
7. Kübra SÖNMEZOĞLU, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 23.09.2013-09.01.2015, Kısa Rotasyonlu Ağaçlandırma ile Farklı Kavak (Populus sp.) Genotiplerinden Topraküstü Odunsu Biyokütle Üretimi (Prof. Dr. Reinhart CEULEMANS'ın 2. Danışmanlığında)
6. Onur ZORLUER, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 05.03.2012-24.06.2014, Top Akasya (Robinia pseudoacacia var. umbraculifera D.C.) Bitkisinin İstanbul’da Trafik Kökenli Ağır Metal Kirliliğinin Belirlenmesinde Bir Biyomonitör Organizma Olarak Kullanılması
5. Sezen İĞDELİOĞLU, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 05.03.2012-22.05.2014, Çavdar (Secale cereale L.) Bitkisinde Kurşun (Pb) Elementinin Genotoksik ve Fizyolojik Etkileri (Yard. Doç. Dr. İlhan DOĞAN'ın 2. Danışmanlığında)
4. Zeynep UZUNOVA, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 05.03.2012-22.05.2014, Farklı Konsantrasyonlarda Uygulanan Kurşun Elementinin Yulaf (Avena sativa L.) Bitkisinde Genotoksik ve Mineral Beslenme Üzerine Etkileri (Yard. Doç. Dr. Ertuğrul FİLİZ'in 2. Danışmanlığında)
3. Şenay TURAN, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya/Analitik Kimya (Yüksek Lisans) 26.12.2011-24.04.2014, Ülkemizde Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Tıbbi Bitkilerin Yapraklarında Ağır Metal ve Mineral Besin Element Tayini (2. Danışman Olarak, Doç. Dr. Bahattin YALÇIN ile)
2. Cengiz ÇOLAK, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 05.03.2012-06.02.2014, Ülkemizde Geleneksel Tedavilerde Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Tıbbi Bitkilerin Kök ve Çiçeklerinde Ağır Metal ve Mineral Besin Element Tayini
1. Seçil YILMAZ, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 03.10.2011-27.06.2013, Bryophyllum daigremontianum Raym.-Hamet & H. Perrier Bitkisinde Kadmiyum Stresinin Fizyolojik, Genotoksik ve Mineral Beslenme Üzerine Etkileri

Tamamlanan Doktora Tezleri
4. Uğur ŞEN, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Doktora) 23.03.2015, Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Haşhaş (Papaver somniferum L.) Varyetelerinde Genetik Çeşitlilik ve Filogenetik İlişkilerin Moleküler Belirteçler Kullanılarak Araştırılması (Yard. Doç. Dr. Ertuğrul FİLİZ'in 2. Danışmanlığında)
3. Mehmet Emin URAS, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Doktora) 10.02.2014, Farklı Habitatlardan Toplanan Robinia pseudoacacia L. Bitkilerinde Ağır Metal Kirliliğine Bağlı Genotoksisitenin Moleküler İşaretleyiciler (RAPD ve ISSR) ve ITS dizileri ile Araştırılması (Yard. Doç. Dr. Ertuğrul FİLİZ'in 2. Danışmanlığında)
2. Kuaybe YÜCEBİLGİLİ, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Doktora) 10.10.2014-11.07.2016, Transcriptome Analysis of Morphine Biosynthesis in Opium Poppy (Papaver Somniferum L.), Haşhaş (Papaver somniferum L.)'ta Transkriptom Analizi ile Morfin Sentez Mekanizmasının Araştırılması (Yard. Doç. Dr. Tuğba GÜRKÖK'ün 2. Danışmanlığında)
1. Recep VATANSEVER, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Doktora) 24.11.2014-23.05.2016, Comparative Analysis of Micronutrient Transporter Proteins in Some Monocot and Dicot Plant Species by Using Bioinformatics Tools, Bazı Monokotil ve Dikotil Bitkilerde Mikro Besin Elementi Taşıyıcı Proteinlerin Biyoinformatik Araçlarla Karşılaştırmalı Analizleri (Yard. Doç. Dr. Ertuğrul FİLİZ'in ikinci danışmanlığında)