1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
KMÜ-101 ХИМИЯ ИНЖЕНЕРЛИГИНЕ КИРИШҮҮ 1 ( 1 - 0 ) 2 МC Түшүр
MÜH-101 ИНЖЕНЕРДИК ГРАФИКА I 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
KGZ-101 КЫРГЫЗ ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
RSÇ-101 ОРУС ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ING-101 АНГЛИС ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ING-103 КЕСИПТИК АНГЛИС ТИЛИ I 2 ( 1 - 2 ) 5 МC Түшүр
MAT-111 ЖОГОРКУ МАТЕМАТИКА I 4 ( 3 - 2 ) 4 МC Түшүр
FİZ-111 ФИЗИКА I 4 ( 3 - 2 ) 4 МC Түшүр
BIL-100 ИНФОРМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
KMÜ-113 ХИМИЯ I 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BES-105 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ 0 ( 0 - 2 ) 1 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
ING-102 АНГЛИС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-102 КЫРГЫЗ ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
MÜH-102 ИНЖЕНЕРДИК ГРАФИКА II 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
RSÇ-102 ОРУС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ING-104 КЕСИПТИК АНГЛИС ТИЛИ II 2 ( 1 - 2 ) 5 МC Түшүр
MAT-112 ЖОГОРКУ МАТЕМАТИКА II 4 ( 3 - 2 ) 4 МC Түшүр
FEN-112 ФИЗИКА II 4 ( 3 - 2 ) 4 МC Түшүр
KMÜ-114 ХИМИЯ II 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BİL-124 ПРОГРАММАЛООГО КИРИШҮҮ 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
ÇEV-152 ЭКОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
BES-106 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ 0 ( 0 - 2 ) 1 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
KMÜ-201 МАТЕРИАЛДЫК ЖАНА ЭНЕРГЕТИКАЛЫК БАЛАНСТАР 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
KMÜ-203 АНАЛИТИКАЛЫК ХИМИЯ 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
MÜH-203 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ЖАНА ЭЛЕКТРОНИКА 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
KMÜ-205 ОРГАНИКАЛЫК ХИМИЯ I 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
MÜH-205 КОЛДОНМО МЕХАНИКА 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
MAT-211 ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ТЕҢДЕМЕЛЕР 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
TAR-251 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-251 ФИЛОСОФИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
EDF-202 ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KMÜ-202 ОРГАНИКАЛЫК ХИМИЯ II 4 ( 2 - 4 ) 5 МC Түшүр
STJ-202 ПРАКТИКА I 0 ( 0 - 0 ) 3 МC Түшүр
KMÜ-204 ТЕРМОДИНАМИКА 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
KMÜ-206 ХИМИЯ ИНЖЕНЕРЛИГИНДЕГИ ПРОЦЕССТЕР I 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
EKN-208 ЭКОНОМИКА 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
TUR-226 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TAR-252 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KMÜ-212 БИОХИМИЯ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
KMÜ-214 ЖАҢЫ МАТЕРИАЛДАР 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
KMÜ-216 ХИМИЯ ИНЖЕНЕРЛИГИНДЕГИ САНДЫК ЭСЕПТ??Л?Р 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
KMÜ-301 ХИМИЯ ИНЖЕНЕРЛИГИНДЕГИ ПРОЦЕССТЕР II 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
KMÜ-303 ИНЖЕНЕРЛИКТЕГИ КИНЕТИКА 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
KMÜ-317 ФИЗИКАЛЫК ХИМИЯ 5 ( 4 - 2 ) 6 МC Түшүр
KMÜ-307 ИНЖЕНЕРЛИКТИГИ МАТЕРИАЛДАРДЫ ТААНУУ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
KMÜ-319 ИНЖЕНЕРЛИК ТЕРМОДИНАМИКА I 3 ( 2 - 2 ) 7 МC Түшүр
YÖD-301 КУРСТУК ИШ I 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
KMÜ-321 БИОМАТЕРИАЛДАР 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
KMÜ-323 НАНОТЕХНОЛОГИЯГА КИРИШ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
KMÜ-325 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТТАШТЫРУУ ЖАНА СЕРТИФИКАЦИЯЛОО 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
KMÜ-302 ХИМИЯ ИНЖЕНЕРЛИГИНДЕГИ ПРОЦЕССТЕР III 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
KMÜ-320 ПРОЦЕССТЕРДИ КӨЗӨМӨЛДӨӨ 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
KMÜ-322 ХИМИЯ ИНЖЕНЕРЛИГИ ЛАБОРАТОРИЯСЫ I 2 ( 0 - 4 ) 2 МC Түшүр
KMÜ-324 ИНЖЕНЕРЛИК ТЕРМОДИНАМИКА II 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
KMÜ-310 РЕАКТОРДУН ЖАБДЫЛЫШЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
KMÜ-326 ХИМИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР 4 ( 4 - 0 ) 5 МC Түшүр
YÖD-302 КУРСТУК ИШ II 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
YÖD-304 КУРСТУК ИШ III 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
STJ-302 ПРАКТИКА II 0 ( 0 - 0 ) 3 МC Түшүр
KMÜ-336 МЕХАНИКАЛЫК БиЛ®® ПРОЦЕССТЕРИ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
KMÜ-332 БИОХИМИЯ ИНЖЕНЕРЛИГИНИН ПРОЦЕССТЕРИ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
KMÜ-334 ИНЖЕНЕРЛИК РЕОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
YÖD-401 КУРСТУК ИШ IV 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
KMÜ-401 ХИМИЯ ИНЖЕНЕРЛИГИН ДОЛБООРЛОО I 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
KMÜ-403 ИНЖЕНЕРДИК ЭКОНОМИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
KMÜ-405 ХИМИЯ ИНЖЕНЕРЛИГИ ЛАБОРАТОРИЯСЫ II 2 ( 0 - 4 ) 2 МC Түшүр
BTZ-451 БҮТҮРҮҮ ИШИ I 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
KMÜ-407 ИНСТРУМЕНТАЛДЫК АНАЛИЗ 4 ( 2 - 4 ) 6 МC Түшүр
KMÜ-425 ЖАҢЫ ЗАТТАРДЫН ТЕХНОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
KMÜ-427 КЕРАМИКА ТЕХНОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
KMÜ-429 ЭНЕРГИЯ АЛУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
KMÜ-431 НАНОТЕХНОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
KMÜ-402 ХИМИЯ ИНЖЕНЕРЛИГИН ДОЛБООРЛОО II 4 ( 2 - 4 ) 4 МC Түшүр
KMÜ-404 ЖАШОО КООПСУЗДУГУ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
KMÜ-406 ХИМИЯ ИНЖЕНЕРЛИГИ ЛАБОРАТОРИЯСЫ III 2 ( 0 - 4 ) 2 МC Түшүр
BTZ-452 БҮТҮРҮҮ ИШИ I 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
STJ-402 ПРАКТИКА III 0 ( 0 - 0 ) 6 МC Түшүр
DES-402 КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК СЫНАК 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-400 АДИСТИК БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК СЫНАК 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-404 БҮТҮРҮҮ ИШИН КОРГОО СЫНАГЫ 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
KMÜ-422 МАТЕМАТИКАЛЫК МОДЕЛДЕШТИРҮҮ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
KMÜ-424 ХИМИЯ ИНЖЕНЕРЛИГИНДЕГИ КОМПЬЮТЕРДИК ТИРКЕМЕЛЕР 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
KMÜ-426 ХИМИЯ ИНЖЕНЕРЛИГИНДЕГИ МАТЕМАТИКА 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
KMÜ-480 ХИМИЯ ИНЖЕНЕРЛИГИ БОЮНЧА ӨЗГӨЧӨ ТЕМАЛАР 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы