Дареги Химия Инженерлиги Бөлүмү, Инженерия Факультетинин имараты, Чыңгыз Айтматов кампусу, Кыргыз-Түрк Манас Университети, Жал, Бишкек, Кыргызстан 720038
Телефон +996 312 49 27 56-57
Факс +996 312 49 27 61
Ички телефон 1110
Почта bilgi.muhendislik@manas.edu.kg