Ч. Айтматов атындагы кампус, Кыргыз-Турк Манас университети, Инженердик факультети, Химия Инженерлиги Бөлүмү

720038, Жал, Бишкек, КЫРГЫЗСТАН

+996 (312) 54 19 41-47 / (1110)