Проекттер

Проф. Нахит Акташ

1. Манас университетинин изилдөөсү, "Кванттык чекит бөлүкчөлөрүн синтездөө жана глюкоза электродун фотохимиялык кычкылдануу үчүн колдонуу", 2019-жылы уланууда.

2. Мамлекеттик пландоо уюму, "Ван Ю Юнчу Йил университетинин Борбордук лабораториясынын тарыхын иштеп чыгуу", долбоор №: 2009-DPT-MİM-1, 2009-жылдан азыркыга чейин)

3. Түркиянын Илим, өнөр жай жана технология министрлиги, SANTEZ, "Гидрогелдин курамынан жараларды жабуу үчүн бактерияга каршы материалды иштеп чыгуу", долбоор №1: 0120.STZ.2013-1, 2016-2018

4. Түркиянын Илим жана Технологиялар Изилдөө Кеңеши (TUBITAK), Жаш Изилдөөчүлөрдүн Карьерасын Өнүктүрүү Программасы, “Жаңылануучу энергия булагы катары микробдук күйүүчү клеткаларды өнүктүрүү”, Долбоор № 106 M 351, 2007-2009, 2009-2011

Проф. Селахаттин Гүлтекин

1. Ыйык Куранды, заманбап илимдин көз карашында изилдөө, Кыргыз-Турк Манас Университети, 2018 жыл

Проф. Али Осман Солак

1. Meyan (Glycyrrhiza сп.) жана Ephedra (Ephedra сп.) сыяктуу өсүмдүктөрдүн түрлөрүнүн ичинен, Улам Тон районунун Каджысай айылындагы эски СССР уран сактоочу жайдын айлана-чөйрөнү булгоо даражасын аныктоо үчүн биоманиторлор, Ысык-Куль, Кыргызстан, Кыргыз Республикасынын Билим Берүү жана Илим министрлиги, 2018

Проф. Осман ТУТКУН

1. Таштандыларды башкаруудан күмүш рентген тасмалары, Кыргыз-Түрк Манас Университети, 2019-2020-жж.

2. Полимер-селективдүү ажыратуу мембраналарынан кобальт-никель, Кыргызстан-Түркия Манас Университети, 2019-2020-жж.

Доц. Бакыт Боркоев

1. Тоо-кен калдыктарын комплекстүү утилиздөөнүн (жок кылуунун) илимий жана практикалык негиздери, Ош техникалык окуу менен биргеликте, Кыргыз Республикасынын Билим Берүү жана Илим министрлиги, 2018

Доц. Калипа Салиева (Эмил Омурзак уулу)

1. Жезден (Cu) жана күмүштөн (Ag) биологиялык активдүү нанобөлүкчөлөр, Кыргыз-Турк Манас Университети, Кыргыз Республикасынын Билим Берүү жана Илим министрлиги (700 000 сом), 2018

Доц. Кулумкан Сартова

1. 016-2021 Проект GG ABD «Секторду өнүктүрүү программасы: Билим берүү системасын күчөтүү, билим берүү стандарттарынын изилдөө темасы», грант жана Кыргыз Республикасынын Билим Берүү жана Илим министрлиги, 2018

2. Сары-Жаз районундагы кара тактанын пайдалуу болуусундагы компоненттерди байытуу жолдорун иштеп чыгуу, Кыргыз Республикасынын Билим Берүү жана Илим министрлиги, 2018

Д. м. а. Эмил Омурзак уулу (Калипа Салиева)

1. Жезден (Cu) жана күмүштөн (Ag) биологиялык активдүү нанобөлүкчөлөр, Кыргыз-Турк Манас Университети, Кыргыз Республикасынын Билим Берүү жана Илим министрлиги (700 000 сом), 2018