Проекттер

Проф. Селахаттин Гүлтекин

  1. Ыйык Куранды, заманбап илимдин көз карашында изилдөө, Кыргыз-Турк Манас Университети, 2018 жыл

Проф. Али Осман Солак

  1. Meyan (Glycyrrhiza сп.) жана Ephedra (Ephedra сп.) сыяктуу өсүмдүктөрдүн түрлөрүнүн ичинен, Улам Тон районунун Каджысай айылындагы эски СССР уран сактоочу жайдын айлана-чөйрөнү булгоо даражасын аныктоо үчүн биоманиторлор, Ысык-Куль, Кыргызстан, Кыргыз Республикасынын Билим Берүү жана Илим министрлиги, 2018

Доц. Бакыт Боркоев

  1. Тоо-кен калдыктарын комплекстүү утилиздөөнүн (жок кылуунун) илимий жана практикалык негиздери, Ош техникалык окуу менен биргеликте, Кыргыз Республикасынын Билим Берүү жана Илим министрлиги, 2018

Доц. Калипа Салиева (Эмил Омурзак уулу)

  1. Жезден (Cu) жана күмүштөн (Ag) биологиялык активдүү нанобөлүкчөлөр, Кыргыз-Турк Манас Университети, Кыргыз Республикасынын Билим Берүү жана Илим министрлиги (700 000 сом), 2018

Доц. Кулумкан Сартова

  1. 016-2021 Проект GG ABD «Секторду өнүктүрүү программасы: Билим берүү системасын күчөтүү, билим берүү стандарттарынын изилдөө темасы», грант жана Кыргыз Республикасынын Билим Берүү жана Илим министрлиги, 2018
  2. Сары-Жаз районундагы кара тактанын пайдалуу болуусундагы компоненттерди байытуу жолдорун иштеп чыгуу, Кыргыз Республикасынын Билим Берүү жана Илим министрлиги, 2018

Д. м. а. Эмил Омурзак уулу (Калипа Салиева)

  1. Жезден (Cu) жана күмүштөн (Ag) биологиялык активдүү нанобөлүкчөлөр, Кыргыз-Турк Манас Университети, Кыргыз Республикасынын Билим Берүү жана Илим министрлиги (700 000 сом), 2018