КЫТАЙ ТИЛИ КООРДИНАТОРЛУГУ

 

Координатор : Ирфан Арык

 

Иш-чаралар:

Кытай тили координаторлугу даярдоо бөлүмдөрүндөгү Чыгыш тилдери (Кытай тили жана адабияты) бөлүмүндө окууга өткөн  студенттердин апталык сааты 20 саат болуп, сабактар үзгүлтүксүз жүргүзүлүп келүүдө.

 

Мугалимдер штаты: Кытай тили координаторлугунда чет өлкөдөн келген студенттерге кытай тилин үйрөтүүдө мыкты адистер жана чет өлкөдө стажировкадан өткөн өз кесибин сүйүп аткарган жаш жана тажрыйбалуу кытай мугалимдери сабак беришүүдө. Азырга чейин 3 мугалим саатына акы төлөнүү негизинде ишин улантып келишүүдө.

Кытай тили мугалимдери: 1. Jiao Jia

                                                   2. Zhou Yu

                                                   3. Zhong Hongping         

 

Билим берүү жана усул-ыкмалар:

Замнабап тил үйрөтүү методикасынын негизин түзгөн түшүнүү жөндөмдөрү (окуу, угуу) жана баяндоо жөндөмдөрүi (жазуу, баяндоо) аркылуу жат жазуу жана грамматиканын колдонуу куралы катары колдонулуш усулу менен жүзөгө ашырылууда.

 

Сабактын материалдары:

Университетибизде сабактын материалдары катары Түркиядан келген студенттер үчүн түркчө түшүндүрмө китептери, ал эми кыргызстандык  студенттер үчүн болсо, орус тилиндеги түшүндүрмө сөздүктөрү пайдаланылып, окуу материалдары менен бирге көнүгүүлөр китеби, магнитафон, видео жана телевизор колдонулуп жатат.