1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
KGZ-103 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-103 ОРУС ТИЛИ I 3 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
BES-105 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ I 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
ING-111 АНГЛИС ТИЛИ I 3 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
CDE-100 ЖАШОО-ТИРИЧИЛИК КООПСУЗДУГУ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
CDE-101 КЫТАЙ ТИЛИНИН ПРАКТИКАЛЫК КУРСУ I 4 ( 2 - 4 ) 5 МC Түшүр
CDE-103 ТИЛ ИЛИМИНЕ КИРИШҮҮ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
CDE-105 КЫТАЙ ИЕРОГЛИФ ЖАЗУУСУ 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
CDE-107 АДАБИЯТ ТААНУУГА КИРИШҮҮ 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
CDE-109 УГУУ СҮЙЛӨӨ I 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
CDE-111 КЛАССИКАЛЫК ТИЛ (ЛАТЫНЧА) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
MAT-100 МАТЕМАТИКА 3 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
KGZ-104 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ II 2 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
RSC-104 ОРУС ТИЛИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
BES-106 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ II 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
ING-112 АНГЛИС ТИЛИ II 2 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
BIL-100 ИНФОРМАТИКА 2 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
CDE-102 КЫТАЙ ТИЛИНИН ФОНЕТИКАСЫ (КУРСТУК ИШ) 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
CDE-104 АДИСТЕШКЕН ФИЛОЛОГИЯГА КИРИШҮҮ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
CDE-106 КЫТАЙ ТИЛИНИН ПРАКТИКАЛЫК КУРСУ II 4 ( 2 - 4 ) 5 МC Түшүр
CDE-108 УГУУ СҮЙЛӨӨ II 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
CDE-110 КЫТАЙ ТИЛИНИН ТАРЫХЫ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
CDE-112 ОКУП ТҮШҮНҮҮ I 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
CDE-201 КЫТАЙ ТИЛИНИН ЛЕКСИКОЛОГИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
CDE-203 КӨРКӨМ ТЕКСТТИ АНАЛИЗДӨӨ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
CDE-205 КЫТАЙ ТИЛИНИН ПРАКТИКАЛЫК КУРСУ III 4 ( 2 - 4 ) 5 МC Түшүр
CDE-207 КЫТАЙ ИШКЕР ТИЛИ 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
CDE-209 ФИЛОЛОГИЯДАГЫ ИНФОРМАТИКА ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
CDE-211 ТИЛДИН ФИЛОСОФИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
EGT-201 ПСИХОЛОГИЯ 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-200 ФИЛОСОФИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ING-201 АНГЛИС ТИЛДИН ПРАКТИКАЛЫК КУРСУ I 0 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-203 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-203 ОРУС ТИЛИ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TAR-251 AТА МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
ÇDE-202 КЫТАЙ КЛАССИКАЛЫК АДАБИЯТЫ I 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
YÖD-202 КУРСТУК ИШ II 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
UDL-204 ПРАКТИКАЛЫК КЫРГЫЗ ТИЛИ II 0 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
ÇDE-204 ПРАКТИКА КЫТАЙЧА IV 3 ( 2 - 2 ) 2 МC Түшүр
UDL-206 ПРАКТИКАЛЫК ОРУС ТИЛИ II 0 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
ÇDE-206 САЛЫШТЫРМАЛУУ ТИЛ ИЛИМИ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
ÇDE-208 ИШКЕР КЫТАЙ ТИЛИ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
TUR-226 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TAR-252 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
EĞT-202 ПЕДАГОГИКА 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
EDF-202 ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
UDL-202 ПРАКТИКАЛЫК АНГЛИС ТИЛИ II 0 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
ÇDE-212 КӨРКӨМ ОКУУ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
ÇDE-214 РИТОРИКА 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
ÇDE-216 ЭЛ АРАЛЫК КЫТАЙ ТИЛИН БААЛОО ПРАКТИКАСЫ III 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
ÇDE-301 КОНФУЦИАНСТВОНУН ТАРЫХЫ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
ÇDE-303 АЗЫРКЫ КЫТАЙ ТИЛИ I 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
ÇDE-307 КӨРКӨМ ТЕКСТТИ АНАЛИЗДӨӨ III 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
ÇDE-305 КЫТАЙ КЛАССИКАЛЫК АДАБИЯТЫ II 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
ÇDE-309 ӨЛКӨ ТААНУУ (КЫТАЙ ГЕОГРАФИЯСЫ) 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
ÇDE-311 ДИЛБАЯН I 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ÇDE-313 ООЗЕКИ КЫТАЙ ТИЛИ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ÇDE-315 КЫТАЙ ТИЛИ ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ÇDE-317 ЭЛ АРАЛЫК КЫТАЙ ТИЛИН БААЛОО ПРАКТИКАСЫ IV 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ÇDE-319 ЛИ БО НУН ЧЫГАРМАЛАРЫН АНАЛИЗД 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
ÇDE-302 КОТОРУУНУН ТЕОРИЯ ЖАНА ПРАКТИКАСЫ 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
ÇDE-304 АЗЫРКЫ КЫТАЙ ТИЛИ II 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
ÇDE-306 КЫТАЙ ТИЛИНИН МАДАНИЯТЫ ЖАНА СТИЛИСТИКАСЫ 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
ÇDE-308 КЫТАЙ КЛАССИКАЛЫК АДАБИЯТЫ III 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
ÇDE-310 КӨРКӨМ ТЕКСТТИ АНАЛИЗДӨӨ IV 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
STJ-302 СТАЖ I 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
YÖD-302 КУРСТУК ИШ III 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
ÇDE-312 КЫТАЙ ТИЛИН ОКУТУУ МЕТОДУ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
ÇDE-314 ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
ÇDE-316 ЭЛ АРАЛЫК КЫТАЙ ТИЛИН БААЛОО ПРАКТИКАСЫ V 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
ÇDE-318 КЫТАЙ КАЛЛИГРАФИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
ÇDE-320 ДИЛБАЯН II 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
ÇDE-401 АЗЫРКЫ КЫТАЙ АДАБИЯТЫ I 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
ÇDE-405 ЧЫГЫШ АДАБИЯТ ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
ÇDE-407 ӨЛКӨ ТААНУУ (КЫТАЙ ЭКОНОМИКАСЫ) 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
STJ-401 СТАЖ II 0 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
ÇDE-451 ДИПЛОМДУК ИШ I 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
ÇDE-403 АЗЫРКЫ КЫТАЙ ТИЛИ III 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
ÇDE-409 ЮРИДИКАЛЫК ЖАНА ЭКОНОМИКАЛЫК ТЕКСТТЕРДИ КОТОРУУ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
ÇDE-411 КОТОРМОНУН НЕГИЗДЕРИ ЖАНА КАРАЖАТТТАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
ÇDE-413 ЭЛ АРАЛЫК КЫТАЙ ТИЛИН БААЛОО ПРАКТИКАСЫ VI 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
ÇDE-415 ДИЛБАЯН III 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
ÇDE-417 БЕЛГИЛҮҮ ЖАЗУУЧУЛАРДЫН ЧЫГАРМАЛАРЫН АНАЛИЗДӨӨ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
ÇDE-402 ЖАЛПЫ ТИЛБИЛҮҮ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ÇDE-404 АДАБИЯТ ТЕОРИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
ÇDE-406 ТИПОЛОГИЯЛЫК ТИЛБИЛҮҮ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
ÇDE-408 АЗЫРКЫ КЫТАЙ АДАБИЯТЫ II 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
BTZ-452 ДИПЛОМДУК ИШ II 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
STJ-402 СТАЖ III 0 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
DES-400 МАМЛЕКЕТТИК ЭКЗАМЕН 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-402 КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ МАМЛЕКЕТТИК ЭКЗАМЕН 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-404 ДИМПЛОМДУК ИШТИ ЖАКТОО 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
ÇDE-416 АЗЫРКЫ КЫТАЙ ТИЛИ IV 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
ÇDE-410 КЫТАЙ АДАБИЯТ ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
ÇDE-412 ЭСКИ КЫТАЙ ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
ÇDE-414 КЫРГЫЗЧА-ТУРКЧО- КЫТАЙЧА ТЕКСТ КОТОРМОСУ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы