Бөлүм башчысы               : фил.илим.д.,проф. Ибраимов Осмонакун

Бөлүм катчысы                : Жибек Эсенаманова

 

Кызматкерлер

  • Фил.илим.д.Чэн Ю
  • Фил.илим.д. Жанг Мингчю
  • Окут.Ли Хуан
  • Oкут.Турсун Раиле
  • Окут.Абдужапар уулу Канатбек
  • Окут.Акыйкатова Айжамал
  • Кенже илим.кызм.Курмангазиева Ширин