Бөлүм башчысы               : фил.илим.д.,проф. Ибраимов Осмонакун

Бөлүм катчысы                : Жылдызкан Бейшенова

 

Кызматкерлер

  • Фил.илим.д.Чэн Ю
  • Фил.илим.д. Жанг Мингчю
  • Фил.илим.д. Нарынбаева Бактыгул
  • Окут.Ли Хуан
  • Окут.Турсун Раиле
  • Окут.Абдужапар уулу Канатбек
  • Окут.Акыйкатова Айжамал
  • Кенже илим.кызм.Курмангазиева Ширин