Бөлүмдө бир нече тилдерди билген, чет элдиктерге кытай тилин үйрөтүү методдорун өздөштүргөн тажрыйбалуу мугалимдер иштейт. Бөлумдөгү мугалимдер жылда кытай тил боюнча даражасын көтөрүү максатында Кытайда стаж өтүшөт. Кытай тили жана адабияты бөлүмү “Конфуций” институту менен активдүу иштешүүдө. Кытай тили жана адабияты боюнча курстарды уюштуруу, кытай тилинен тестирлөө (HSK) өткөрүү, Кытайда стаж өтүүнүү уюштуруу жана ошондой эле ар түрдүү конкурс, иш-чараларды өткөрүү “Конфуций” институтунун иштеринин эң маанилүү аспекттери болуп саналат.

Мугалимдер

 

Толук ставкалуу

Жарым ставкалуу/Саат башына

Жалпы

фил.или.д.,проф.

1

0

 

9

фил.илим.д.

1

1

окут.

2

3

Кенже илим.кызм.

1

0

 

2017-2018 окуу жылындагы студенттерди саны

даярдоо курсу

I

II

III

IV

магистратура

докторантура

жалпы

21

14

19

14

11

 

 

79