2017-2018 окуу жылы дипломдук иштин темалары

No

Студенттин аты-жөнү/ No

дипломдук иштин темасы

 Жетекчинин аты-жөнү

1

1301.05003

Лейла Казакбаева

Кытай тилинин өнүгүү тарыхы (XX кылымдын экинчи жарымы) (1949-XXI)

Окут.Раиля Турсун

2

1301.05004

Жылдыз Токтобай кызы

Ли Цин Чжаонун  өмүрү жана чыгармачылыгы.

Окут.Сун Личун

3

1301.05006

Мадина Бактыбекова

Азыркы кытай интернет тили. 

Окут.Лью Юанюан

4

1301.05007 

Нагима Мирбек кызы

Сю Джимонун өмүрү жана чыгармачылыгы.

Окут.Сун Личун

5

1301.05010

Каныкей Муратбекова 

Кытай тилинин грамматикалык түзүлүшүнүн структуралык өзгөчөлүктөрү.

Окут.Лью Юанюан

6

1301.05013

Зубайда Орунбаева

Азыркы кытай балдар адабияты. 

Окут.Раиля Турсун

7

1301.05015

Зарыл Анарбекова

Кыргызстанда орто мектептерде кытай тилин үйрөтүүнүн методикасы: негизги принциптер

фил.илим.д.Ванг Донгян