2018-2019 окуу жылы дипломдук иштин темалары

Студенттик  No

Студенттин аты-жөнү

Дипломдук иштин темасы

Жетекчинин аты-жөнү

1

1301.05001

Акмөөр Нуриллаева

Пекин диалекти жана азыркы кытай тили: интерференция маселеси.

Ага окутРаиле Турсун

2

  1301.05005

Майрамкан Абдисаламова

Кытай тилиндеги омографтарды идентификациялоо маселеси.  

Окут.Сун Личун

3

1301.05008

 Каныкей Уланбекова

Кытай иероглифтердин эстетикалык табияты.

 

Доц.Ванг Донян

4

1301.05012

 Айгерим Абылова  

Эгемендик алгандан кийинки кытай адабиятынын темалары жана идеялары.

Доц.Ванг Донян

5

1301.05018

 Рукие Өзден  

Мо Янын “Кызыл гаолян” романындагы орун жана убакыт маселеси.

 Доц.Ванг Донян

6

1301.05026

Aмруложон Сафаров

Кыргыз тилиндеги теги кытай тилинен келген сөздөр.

 

Ага окут.Раиле Турсун

7

1401.05001

 Айтурган Муратбек кызы   

Ли Байдын пейзаждык лирикасы жана анын орус котормолору.

 Окут.Сун Личун

8

1401.05002

 Асель Сабырбекова  

Башталгыч кытай тилин окутуудагы дидактикалык материалдар жана техникалык каражаттар.

 

 Доц.Ванг Донян

9

1401.05003

 Үмүт Ашырова

Кытай акын жазуучусу Хай Цзынын азыркы Кытай адабиятындагы ролу жана орду.  

Окут.Сун Личун

10

1401.05004

Эсенбек Сапаров

Кытай тилиндеги сүйлөмдөрдүн структурасы.

Окут. Лью Юанюан

11

1401.05005

Азалия Нурланова

Азыркы кытай тилиндеги этиш сөздөр.

Ага окут.Раиле Турсун

12

1401.05006

Мадина Толкуналиева  

Бинь Синьдин чыгармачылыгындагы балалык темасы.

 

Окут.Сун Личун

13

1401.05007

 Айзат Медетбек кызы

Кыргыз жана кытай тилдериндеги макал-лакаптардын салыштырма анализи.

 

Окут. Лью Юанюан

14

1401.05009

 Сайкал Сабырбекова  

Кытай тилинен кыргызчага  көркөм тексттерди  которуудагы негизги проблемалар.

 

 Окут.Сун Личун

15

1401.05012

 Энес Каан Байрам  

 Кытай жана түрк тилиндеги окшош макал-лакаптар.

 Окут. Лью Юанюан