Аты Ширин КУРМАНГАЗИЕВА
Э-куржун sirin.kurmangaziyeva@manas.edu.kg
Кабинет İLEF-405
Телефону 00996 312 49 27 63 (887)
Сабактар

Резюме

БИЛИМИ:

Илимий Даражасы

Багыты/профили

Берилген жылы

Жогорку окуу жайы

бакалавр

Гуманитардык факультет, кытай тили жана адабияты

2008-2013

Кыргыз-Түрк Манас университети

магистратура

Чыгыш тилдер жана эл аралык мамилелер факултети (кытай филологиясы)

2014-2016

БГУ

Докторантура

Педагогика

2018--

Кыргызстан эл аралык университети

Магистрдик ишинин темасы жана илимий жетекчиси:

История культурной модернизации Китая. Проф. Машрапов Т.Т.

 

ИШ ТАЖРЫЙБАСЫ:

иши/наамы

иш орду

жылы

кенж. илим. кызматкер.

Кыргыз-Түрк Манас университети, чыгыш тилдер бөлүмү (кытай тили жана адабияты)

2014

 

Билген чет тилдери жана деңгээли (1 ден 5 ке чейин баалаңыз)

Тил

Окуу

Оозеки

Жазуу

Кыргыз тили

5

5

5

Орус тили

5

5

5

Түрк тили

5

5

4

Англис тили

5

4

4

Кытай тили

4

4

3

 

 

Илимий иштери

ИЛИМИЙ ИШТЕРИ:

МАКАЛАЛАР:

Республикалык рецензиялуу журналдарда жарыяланган макалалар:

  1.  К вопросу образовательной системы КНР. Кыргыз тили жана адабияты.30.2017.-87-91стр

ДОЛБООРЛОР :

  1. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri. Proje Yöneticisi Doç.Dr. Yucel ÖKSUZ. Bişkek 2017 

СЕРТИФИКАТТАР:

Жождо өзүн-өзү баалоону жүргүзүү жана өзүн-өзү баалоонун негизинде отчет даярдоо" 10-11.10.2019
Эл аралык семинар  "Кытай тили жана маданиятын окутуунун методикасы", 10-11.01.2019
"Кесиптик билим берүүнүн теориясы жана практикасы" 11-17.12.2018.
 "Мектептерде жана жогорку окуу жайларда билим берүүнү гумандаштыруу"12-14.11.2018
"Мектептерде жана жогорку окуу жайларда кытай тилин окутуунун актуалдуу проблемалары" 01/06/2018

"Инновациялык билим берүү технологиялары шарттарында педагогдун ишмердүүлүгүнүн кесиптик-педагогикалык аспекттери". 27.01.2020