Аты Раиле ТУРСУН
Э-куржун reyila.tuerxun@manas.edu.kg
Кабинет ILEF-405
Телефону 00996 312 49 27 63 (887)
Сабактар

ÇDE-203 : КӨРКӨМ ТЕКСТТИ АНАЛИЗДӨӨ II (Чыгыш тилдери бөлүмү )

ÇDE-301 : КОНФУЦИАНСТВОНУН ТАРЫХЫ (Чыгыш тилдери бөлүмү )

ÇDE-307 : КӨРКӨМ ТЕКСТТИ АНАЛИЗДӨӨ III (Чыгыш тилдери бөлүмү )

ÇDE-407 : ӨЛКӨ ТААНУУ (КЫТАЙ ЭКОНОМИКАСЫ) (Чыгыш тилдери бөлүмү )

ÇDE-402 : ЖАЛПЫ ТИЛБИЛҮҮ (Чыгыш тилдери бөлүмү )

ÇDE-406 : ТИПОЛОГИЯЛЫК ТИЛБИЛҮҮ (Чыгыш тилдери бөлүмү )

ÇDE-414 : КЫРГЫЗЧА-ТУРКЧО- КЫТАЙЧА ТЕКСТ КОТОРМОСУ (Чыгыш тилдери бөлүмү )

CDE-101 : КЫТАЙ ТИЛИНИН ПРАКТИКАЛЫК КУРСУ I (Чыгыш тилдери бөлүмү )

CDE-104 : АДИСТЕШКЕН ФИЛОЛОГИЯГА КИРИШҮҮ (Чыгыш тилдери бөлүмү )

CDE-106 : КЫТАЙ ТИЛИНИН ПРАКТИКАЛЫК КУРСУ II (Чыгыш тилдери бөлүмү )

Резюме

БИЛИМИ:

 

Илимий Даражасы

Багыты/профили

Берилген жылы

Жогорку окуу жайы

бакалавр

Kытай тили

2003-2007

 Синьцзян университети,

магистратура

 педагогика

2010-2014

Арабаева атындагы  Кыргыз педагогикалык университети

аспирантура

педагогика

2017-

 Кыргыз эларалык университети

 

Магистрдик ишинин темасы жана илимий жетекчиси:

论交际能力与口语教学   Айчурук Токтополотова

Кандидаттык ишинин темасы жана илимий жетекчиси:

汉语在吉尔吉斯斯坦的教学现状与教学方法研究

 

ИШ ТАЖРЫЙБАСЫ:

 

иши/наамы

иш орду

жылы

Окутуучу

Кытай тил мугалими, Кыргыз-Турк эларалык университети Ататюрк-Алатоо

2010-2013

 

Окутуучу-волонтёр

КНУ, Конфуций институту

2013- 2015

 

Окутуучу

КТМУ

2015-____

 

ЖЕТЕКТЕГЕН ДИПЛОМДУК, МАГИСТРДИК ЖАНА КАНДИДАТТЫК ИШТЕРИ:

Кандидаттык иштер:

  1. Кытай тилинин өнүгүү тарыхы (XX кылымдын экинчи жарымы) (1949-XXI). Лейла Казакбаева
  2. Азыркы кытай балдар адабияты. Зубайда Орунбаева

 

Магистрдик иштер:

  1.  
  2.  

 

Билген чет тилдери жана деңгээли (1 ден 5 ке чейин баалаңыз)

Тил

Окуу

Оозеки

Жазуу

Кытай тили

5

5

5

Орус тили

4

4

4

Турк тили

4

4

4

Кыргыз тили

4

4

4

Англис   тили

3

3

3

 

Илимий иштери

ОБРАЗОВАНИЕ: