Аты Канатбек Абдужапар уулу
Э-куржун
Кабинет İLEF-403
Телефону 0312 492763 ()
Сабактар

ÇDE-211 : ЭЛ АРАЛЫК КЫТАЙ ТИЛИН БААЛОО ПРАКТИКАСЫ II (Чыгыш тилдери бөлүмү )

ULS-227 : ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛ I (КЫТАЙ ТИЛИ) (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

ÇDE-302 : КОТОРУУНУН ТЕОРИЯ ЖАНА ПРАКТИКАСЫ (Чыгыш тилдери бөлүмү )

ÇDE-413 : ЭЛ АРАЛЫК КЫТАЙ ТИЛИН БААЛОО ПРАКТИКАСЫ VI (Чыгыш тилдери бөлүмү )

ÇDE-206 : САЛЫШТЫРМАЛУУ ТИЛ ИЛИМИ (Чыгыш тилдери бөлүмү )

ULS-222 : ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛ II (КЫТАЙ ТИЛИ) (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

Резюме

БИЛИМИ:

Илимий Даражасы

Багыты/профили

Берилген жылы

Жогорку окуу жайы

бакалавр

Кытай тили бөлүмү/Кытай тили

2013

Синьцзян Педагогикалык Университети

магистратура

Кытай тили институту/Кытай тилин чет тили катары үйрөтүү

2015

Пекин тил жана маданият университети

Докторантура (PhD)

Тарых

2018-бүгүн

Кыргыз-түрк "Манас" университети

 

Магистрдик ишинин темасы жана илимий жетекчиси:

Кыргыз тилиндеги «Эмне» жана кытай тилиндеги «什么» сөздөрү боюнча салыштырмалуу анализ.

Илимий жетекчи: Чжан Цзюньпин

Доктордук (PhD) ишинин темасы жана илимий жетекчиси:

-

Илимий жетекчи: Анварбек Мокеев

ИШ ТАЖРЫЙБАСЫ:

иши/наамы

иш орду

жылы

Окутуучу

ОшМУга караштуу Конфуций Институту

2015

Окутуучу

КТМУ

2016

 

 

Тил

Окуу

Оозеки

Жазуу

Англисче

5

4

4

Түркчө

5

4

4

Кытайча

5

5

5

Билген чет тилдери жана деңгээли (1 ден 5 ке чейин баалаңыз)

Илимий иштери

СЕМИНАРЫ И СЕРТИФИКАТЫ:

03.07-28.07.2017             Teachers Of Chinese As A Foreign Language Training Program Certificate                                                                                        

Confucius Institute Headquarters (Hanban)                                             Урумчи, КНР

14.07-04.08.2019            Training Programs for Overseas Chinese Teachers Certificate

                                            Yunnan Normal University                                                                    Куньмин, КНР

01.10-01.11.2019            Методика преподавания китайского языка и культуры

                                            Кыргызско-Китайский факультет при КНУ им.Ж.Баласагына         Бишкек, Кыргызстан