Аты Личун Сун
Э-куржун
Кабинет İLEF-403
Телефону 0312 492763 ()
Сабактар

ÇDE-305 : КЫТАЙ КЛАССИКАЛЫК АДАБИЯТЫ II (Чыгыш Тилдери Бөлүмү )

ÇDE-319 : ЛИ БО НУН ЧЫГАРМАЛАРЫН АНАЛИЗД (Чыгыш Тилдери Бөлүмү )

ÇDE-308 : КЫТАЙ КЛАССИКАЛЫК АДАБИЯТЫ III (Чыгыш Тилдери Бөлүмү )

ÇDE-320 : ДИЛБАЯН II (Чыгыш Тилдери Бөлүмү )

ÇDE-405 : ЧЫГЫШ АДАБИЯТ ТАРЫХЫ (Чыгыш Тилдери Бөлүмү )

Резюме

БИЛИМИ:

 

Илимий Даражасы

Багыты/профили

Берилген жылы

Жогорку окуу жайы

Колледж

Кытай тили жана адабияты

2002

Циньян педагогикалык колледж

Бакалавр

Кытай тилин үйрөтүү

2004

Түндүк-батыш педагогикалык университет

Магистратура

Эски кытай адабияты

2007

Ланьчжоу университети

 

Дипломдук ишинин темасы жана илимий жетекчиси:

«阳刚之美与阳柔之美兼具之中和美---从曹植的赠白马王彪诸篇看其诗歌艺术特色和历史地位 » 刘志伟

Магистрдык ишинин темасы жана илимий жетекчиси:

«清人戏曲序跋研究» 胡颖

 

ИШ ТАЖРЫЙБАСЫ:

 

иши/наамы

иш орду

жылы

Окутуучу

Колледж Лонгдун

2007-2016

Окутуучу – волонтер

БГУ университетинин Конфуций институту

2016 жылдан азыркы күнгө чейин

 

 

ЖЕТЕКТЕГЕН ДИПЛОМДУК, МАГИСТРДИК ЖАНА КАНДИДАТТЫК ИШТЕРИ:

Дипломдук иштер

  1. Ли Цин Чжаонун  өмүрү жана чыгармачылыгы. Жылдыз Токтобай кызы
  2. Сю Джимонун өмүрү жана чыгармачылыгы. Нагима Мирбек кызы

 

Билген чет тилдери жана деңгээли (1 ден 5 ке чейин баалаңыз)

Тил

Окуу

Оозеки

Жазуу

Кытай тили

5

5

5

Англис тили

4

2

4

Илимий иштери

МАКАЛАЛАР:

 

 

Республикалык рецензиялуу журналдарда жарыяланган макалалар:

1. The art of language poetry and historical pursuit of rhetorical aesthetics from the perspective of "green-white" the salt,"Shenzhou" Periodical , 2012.12

2.Application of "fubixing" technique in Hehuang flower in folk songs,Literature teaching material sponsored by Nanjing Normal University,2014.12

3.The ritual function of shadow play, "The home of drama" magazine,2015.5