Аты Айжамал АКЫЙКАТОВА
Э-куржун
Кабинет İLEF-403
Телефону 00996312492763 ()
Сабактар

ÇDE-201 : КЫТАЙ ТИЛИНИН ЛЕКСИКОЛОГИЯСЫ (Чыгыш тилдери бөлүмү )

ÇDE-208 : ИШКЕР КЫТАЙ ТИЛИ (Чыгыш тилдери бөлүмү )

ULS-343 : ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛ III (КЫТАЙ ТИЛИ) (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

ULS-344 : ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛ IV (КЫТАЙ ТИЛИ) (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

CDE-109 : УГУУ СҮЙЛӨӨ I (Чыгыш тилдери бөлүмү )

CDE-108 : УГУУ СҮЙЛӨӨ II (Чыгыш тилдери бөлүмү )

Резюме

БИЛИМИ:

Илимий Даражасы

Багыты/профили

Берилген жылы

Жогорку окуу жайы

бакалавр

Гуманитардык факультет, кытай тили жана адабияты

2014

Кыргыз-Түрк Манас университети

магистратура

Кытай тилин чет студенттерге үйрөтүү

 

2016

КНР Синьцзян Университети.

 

Аспирантура

Кыргыз филология факультети

2021

БГУ

 

Магистрдик ишинин темасы жана илимий жетекчиси:

汉吉语量词对比与对外汉语教学’(Comparison of Chinese-Kyrgyz Measure Words and Teaching Chinese as a Second Language ) Professor:周殿生

Кандидаттык ишинин темасы жана илимий жетекчиси:  

«Кыргыз жана кытай тилиндеги  “өлчөм” маанисинин туюндурулуусу»

ф.и.д. Б. Сагынбаева        

 

ИШ ТАЖРЫЙБАСЫ:

иши/наамы

иш орду

жылы

Кытай тилчи мугалим

 Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университети

2016

Кытай тилчи мугалим

Кыргыз-Түрк Манас университети, чыгыш тилдер бөлүмү (кытай тили жана адабияты)

2017

 

Билген чет тилдери жана деңгээли (1 ден 5 ке чейин баалаңыз)

Тил

Окуу

Оозеки

Жазуу

Кыргыз тили

5

5

5

Орус тили

5

5

4

Түрк тили

5

5

4

Англис тили

4

4

3

Кытай тили

5

5

4

 

Илимий иштери

Comprarison of chinese-kyrgyz measure words. Кытай, кыргыз тилиндеги “өлчөм” сөздөрүн салыштыруу. “Вестник Бишкекского Гуманитарного Университета.

 

ЖАМБЫ АТЫШ ОЮНУНУН ЭРЕЖЕЛЕРИ ЖАНА МАНАС БАШТАГАН КЫРК ЧОРОНУН ЖАМБЫ АТЫШЫ”

Түрк элдеринин салттуу спорттук оюндары-III = Türk Halklarının Geleneksel

Spor Oyunları-III Tүз.: Жeнгиз Буйар, Мехмет Түркмен, Нурдин Усеев – Б.: 2019.– 568 б.

ISBN 978-9967-9239-0-4