Аты Юанюан Лю
Э-куржун
Кабинет İLEF-404
Телефону ()
Сабактар

ÇDE-205 : ПРАКТИКА КЫТАЙЧА III (Чыгыш Тилдери Бөлүмү )

ÇDE-201 : КЫТАЙ ТИЛИНИН ЛЕКСИКОЛОГИЯСЫ (Чыгыш Тилдери Бөлүмү )

ÇDE-303 : АЗЫРКЫ КЫТАЙ ТИЛИ I (Чыгыш Тилдери Бөлүмү )

ÇDE-304 : АЗЫРКЫ КЫТАЙ ТИЛИ II (Чыгыш Тилдери Бөлүмү )

ÇDE-413 : ЭЛ АРАЛЫК КЫТАЙ ТИЛИН БААЛОО ПРАКТИКАСЫ VI (Чыгыш Тилдери Бөлүмү )

ÇDE-403 : АЗЫРКЫ КЫТАЙ ТИЛИ III (Чыгыш Тилдери Бөлүмү )

Резюме

 

Илимий Даражасы

Багыты/профили

Берилген жылы

Жогорку окуу жайы

бакалавр

Чет өлкөлүктөргө кытай тилин үйрөтүү факультети, кытай тили жана адабияты

2017

Синь-Цзян университети

ИШ ТАЖРЫЙБАСЫ:

 

иши/наамы

иш орду

жылы

Окутуучу – волонтер

БГУ университетинин Конфуций институту

2017 жылдан азыркы күнгө чейин

 

Дипломдук ишинин темасы жана илимий жетекчиси:

«汉俄谚语对比分析及对留学生汉语谚语教学» 焦阳      

 

ЖЕТЕКТЕГЕН ДИПЛОМДУК, МАГИСТРДИК ЖАНА КАНДИДАТТЫК ИШТЕРИ:

Дипломдук иштер

  1. Кытай тилинин грамматикалык түзүлүшүнүн структуралык өзгөчөлүктөрү. Каныкей Муратбекова
  2. Азыркы кытай интернет тили. Мадина Бактыбекова

 

Билген чет тилдери жана деңгээли (1 ден 5 ке чейин баалаңыз)

Тил

Окуу

Оозеки

Жазуу

Кытай тили

5

5

5

Орус тили

3

4

2

Англис тили

3

4

2

Илимий иштери