1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
KGZ-103 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-103 ОРУС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TAR-153 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ I (ТҮРКИЯ ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 1 МC Түшүр
BIL-100 ИНФОРМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
BSA-103 ВАЛЕОЛОГИЯ ЖАНА БИРИНЧИ ЖАРДАМ 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
BSA-105 КИШИНИН АНАТОМИЯСЫ I 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
BSA-107 СПОРТ АДИСТИГИНЕ КИРИШҮҮ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BSA-109 ГИМНАСТИКАНЫН ТЕОРИЯСЫ ЖАНА МЕТОДИКАСЫ 4 ( 2 - 4 ) 5 МC Түшүр
BSA-111 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ ТАРЫХЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
BSA-113 ДЕНЕ МАДАНИЯТЫНЫН ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕРИНИН НЕГИЗДЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BSA-115 КЫЙМЫЛДУУ УЛУТТУК ОЮНДАР 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
BSA-117 СПОРТТУК-ПЕДАГОГИКАЛЫК ӨНҮКТҮРҮҮ I 0 ( 0 - 6 ) 3 МC Түшүр
ING-111 АНГЛИС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
ING-112 АНГЛИС ТИЛИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-104 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
MAT-100 МАТЕМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
RSC-104 ОРУС ТИЛИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
BIL-100 ИНФОРМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
BSA-104 МАШЫКТЫРУУЧУЛАРДЫ ДАЯРДООНУН НЕГИЗДЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BSA-106 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ ПЕДАГОГИКАСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
BSA-108 ВОЛЕЙБОЛДУН ТЕОРИЯСЫ ЖАНА МЕТОДИКАСЫ 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
BSA-110 МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ ЧЕКТЕЛГЕНДЕР ҮЧҮН ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BSA-112 КИШИНИН АНАТОМИЯСЫ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BSA-114 ЖЕҢИЛ АТЛЕТИКАНЫН ТЕОРИЯСЫ ЖАНА МЕТОДИКАСЫ I 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
BSA-116 СПОРТТУК-ПЕДАГОГИКАЛЫК ӨНҮКТҮРҮҮ II 0 ( 0 - 6 ) 3 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BSA-203 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
BSA-205 ДЕНЕ ТАРБИЯНЫН ТЕОРИЯСЫ ЖАНА МЕТОДИКАСЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BSA-207 СПОРТТУК ЖАРЫШТАРДЫ ТАЛДОО ЫКМАЛАРЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BSA-209 ЖЕҢИЛ АТЛЕТИКАНЫН ТЕОРИЯСЫ ЖАНА МЕТОДИКАСЫ II 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
BSA-211 СПОРТТУК-ПЕДАГОГИКАЛЫК ӨНҮКТҮРҮҮ III 0 ( 0 - 6 ) 3 МC Түшүр
FLS-210 ДҮЙНЮЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-203 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-203 ОРУС ТИЛИ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TAR-251 AТА МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BSA-213 ТОГУЗ КОРГООЛ ЖАНА МАНГАЛА 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSA-229 ГАНДБОЛ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSA-241 СПОРТТО АНИМАЦИЯ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BSA-202 СПОРТТО ЖӨНДӨМДҮҮЛҮКТӨРДҮ ӨНҮКТҮРҮҮ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BSA-204 КИШИНИН ФИЗИОЛОГИЯСЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BSA-206 СПОРТ ТЕОРИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
BSA-208 СПОРТТУК-ПЕДАГОГИКАЛЫК ӨНҮКТҮРҮҮ IV 0 ( 0 - 6 ) 2 МC Түшүр
CEV-200 КЫРГЫЗСТАН ГЕОГРАФИЯСЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
DES-202 АТА-М. ТАР, КЫРГ.Н ГЕОГ., КЫРГ. Т. Ж-А АД. (МАМ. СЫНАК) 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-200 ФИЛОСОФИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-204 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ IV 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-204 ОРУС ТИЛИ IV 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TAR-252 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TUR-200 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BSA-210 ҮСТӨЛ ТЕННИСИ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSA-212 ЛЫЖА СПОРТУНУН ТҮРЛӨРҮ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSA-214 ПИЛАТЕС 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSA-216 ШАХМАТ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSA-218 БОКС 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSA-220 СНОУБОРД 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSA-222 ТҮРК ЭЛДЕРИНИН УЛУТТУК БИЙЛЕРИ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSA-224 СУУДА СҮЗҮҮ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSA-226 ГРЕБЛЯ, БАЙДАРКА, КАНОЭ ЖАНА РАФТИНГ СПОРТ ТҮРЛӨРҮ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSA-228 АЛЬПИНИЗМ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSA-230 ЖӨӨ БАСУУ, ҮҢКҮР ИЧИНДЕ БАСУУ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSA-232 СУУ АЛДЫНДАГЫ СПОРТТУН ТҮРЛӨРҮ ЖАНА ЖАБДЫКТАРЫ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSA-234 СПОРТТУК ОРИЕНТИРЛӨӨ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSA-236 ТРИАТЛОН 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSA-238 ӨМҮР БОЮ СПОРТ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSA-240 ФУТБОЛ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSA-242 КОНЬКИ СПОРТ ТҮРЛӨРҮ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSA-244 ПАРУС СПОРТУ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSA-246 КОРФБОЛ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSA-248 КАРАТЕ-ДО 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSA-250 АЙКИДО 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BSA-363 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ ИЛИМИНИН ТАРЫХЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
BSA-349 ӨМҮР БОЮ СПОРТ МЕНЕН МАШЫГУУ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BSA-361 СПОРТТУК МАШЫГУУНУ БАШКАРУУ 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
BSA-351 СПОРТТО СТАТИСТИКА 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BSA-353 СПОРТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
BSA-355 СПОРТТУК УКАЛОО 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
BSA-357 ОКУТУУНУН ӨЗГӨЧӨ ЫКМАЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
STJ-301 СТАЖ II (СПОРТТУК-ПЕДАГОГИКАЛЫК ТАКШАЛМА) 0 ( 0 - 4 ) 2 МC Түшүр
BSA-313 СПОРТТУК ЖАНА УЛУТТУК КҮРӨШ ТҮРЛӨРҮ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSA-315 TОО ТУРИЗМИ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSA-329 ТАЭКВОНДО 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSA-331 ОРДО 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSA-333 СТЕП-АЭРОБИКА 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSA-337 ҮСТӨЛ ТЕННИСИ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSA-335 СПОРТ ЖАНА ТУРИЗМДЕ АНИМАЦИЯ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSA-339 ПИЛАТЕС 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSA-341 ШАХМАТ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSA-343 БОКС 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSA-345 СНОУБОРД 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSA-347 УЛУТТУК ТҮРК ОЮНДАРЫ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BSY-320 СҮЗҮҮ 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
BSY-322 СПОРТТО ЖӨНДӨМДҮҮЛҮКТӨРДҮ ӨНҮКТҮРҮҮ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
BSA-320 БИОМЕХАНИКА 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BSA-322 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ ПЕДАГОГИКАСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
BSA-324 ФУТБОЛ 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
BSA-326 ДЕНЕ ТАРБИЯ САБ.НА ПЕД.ЛЫК БАЙКОО ЖАНА АНАЛИЗ ЖҮРГҮЗҮҮ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
STJ-302 ЖАЗ СТАЖЫ 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
BSY-308 СПОРТ ТРАВМ.ДАН САКТ.УУ Ж.А КАЛЫБ.А КЕЛТ.Ү СПОРТ МЕДИЦ. 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BSA-318 СПОРТ МОРФОЛОГИЯСЫ 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
BSA-328 БОДИБИЛДИНГ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSA-330 ООР АТЛЕТИКА 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSA-332 ДЗЮДО 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSA-334 ТЕННИС 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSA-336 ЖАА МЕНЕН ОК АТУУ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSA-338 ГОЛЬФ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BTZ-451 ДИПЛОМДУК ИШ I 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
BSA-431 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ ЭКОНОМИКАСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
BSA-423 ПЕДАГОГИКАЛЫК ПРАКТИКА 4 ( 1 - 6 ) 5 МC Түшүр
BSA-425 СПОРТ МЕТРОЛОГИЯСЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BSA-427 СПОРТТО ТАНДОО ПРИНЦИПТЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BSA-429 ФИЗИКАЛЫК МАШЫГУУНУН ЫКМАЛАРЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BSY-409 ФУТБОЛ (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.НҮН ТЕОР.СЫ Ж-А МЕТОД.СЫ I ) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-411 БАСКЕТБОЛ (ТАН.ГАН СП. ТҮР.Н ТЕО.Ы Ж-А МЕТ.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-413 ВОЛЕЙБОЛ (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.НҮН ТЕО.СЫ Ж-А МЕТОД.СЫ I ) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-415 СҮЗҮҮ (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.НҮН ТЕОР.СЫ Ж-А МЕТОД.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-417 ГИМНАСТИКА (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.Н ТЕОР.СЫ Ж-А МЕТОД.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-419 ЖЕҢИЛ АТЛЕТИКА (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.Н ТЕО.Ы Ж-А МЕТ.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-421 ООР АТЛЕТИКА (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.Н ТЕО.Ы Ж-А МЕТ.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-423 БОКС (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.Н ТЕО.Ы Ж-А МЕТ.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-425 СПОРТТУК КҮРӨШ (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.Н ТЕО.Ы Ж-А МЕТ.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-427 ДЗЮДО (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.Н ТЕО.Ы Ж-А МЕТ.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-429 УЛУТУК КҮРӨШ (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.Н ТЕО.Ы Ж-А МЕТ.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-431 ГАНДБОЛ (ТАН.Н СП. ТҮР.Н Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-433 ТАЭКВАНДО (ТАН.Н СП. ТҮР.Н Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МА. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-435 ТЕННИС (ТАН.Н СП. ТҮР.Н Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-437 ЛЫЖА СПОРТУ (ТАН.Н СП. ТҮР.Н Т.СЫ Ж М.СЫ I - М. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-439 ҮСТӨЛ ТЕННИСИ(ТАН. СП. ТҮР. Т.СЫ Ж-А М. I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-441 БАДМИНТОН (ТАН. СП. ТҮР. Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-443 САМБО (ТАН. СП. ТҮР. Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-445 АЛЬПИНИЗМ (ТАН. СП. ТҮР. Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-447 ТОГУЗ КОРГООЛ (Т. СП. ТҮР. Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МА. ПР.I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-449 ШАХМАТ(ТАН.Н СП. ТҮР.Н Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-451 ОРДО(ТАН.Н СП. ТҮР.Н Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-453 БОДИБИЛДИНГ (ТАН. СП. ТҮ. Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BTZ-452 ДИПЛОМДУК ИШ II 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
BSA-406 МАШЫКТЫРУУЧУЛУК ПРАКТИКА 4 ( 1 - 6 ) 6 МC Түшүр
BSY-454 ДААРЫЛОО ДЕНЕ ТАРБИЯСЫ 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
BSA-432 СПОРТСМ.ДИН ТАМАК.СУ -ДЕНЕ ТАРБ. ЖАНА СПОРТ ГИГИЕНАСЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BSA-430 РИТМ ЖАНА БИЙ 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
DES-402 КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ МАМЛЕКЕТТИК СЫНАГЫ 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-404 ДИПЛОМДУК ИШТИ ЖАКТОО СЫНАГЫ 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
BSY-410 ФУТБОЛ (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.НҮН ТЕОР.СЫ Ж-А МЕТОД.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-412 БАСКЕТБОЛ (ТАН.ГАН СП. ТҮР.Н ТЕО.Ы Ж-А МЕТ.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-414 ВОЛЕЙБОЛ (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.НҮН ТЕО.СЫ Ж-А МЕТОД.СЫ I ) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-416 СҮЗҮҮ (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.НҮН ТЕОР.СЫ Ж-А МЕТОД.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-418 ГИМНАСТИКА (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.Н ТЕОР.СЫ Ж-А МЕТОД.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-420 ЖЕҢИЛ АТЛЕТИКА (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.Н ТЕО.Ы Ж-А МЕТ.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-422 ООР АТЛЕТИКА (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.Н ТЕО.Ы Ж-А МЕТ.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-424 БОКС (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.Н ТЕО.Ы Ж-А МЕТ.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-426 СПОРТТУК КҮРӨШ (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.Н ТЕО.Ы Ж-А МЕТ.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-428 ДЗЮДО (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.Н ТЕО.Ы Ж-А МЕТ.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-430 УЛУТУК КҮРӨШ (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.Н ТЕО.Ы Ж-А МЕТ.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-432 ГАНДБОЛ (ТАН.Н СП. ТҮР.Н Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-434 ТАЭКВАНДО (ТАН.Н СП. ТҮР.Н Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МА. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-436 ТЕННИС (ТАН.Н СП. ТҮР.Н Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-438 ЛЫЖА СПОРТУ (ТАН.Н СП. ТҮР.Н Т.СЫ Ж М.СЫ I - М. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-440 ҮСТӨЛ ТЕННИСИ(ТАН. СП. ТҮР. Т.СЫ Ж-А М. I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-442 БАДМИНТОН (ТАН. СП. ТҮР. Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-444 САМБО (ТАН. СП. ТҮР. Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-446 АЛЬПИНИЗМ (ТАН. СП. ТҮР. Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-448 ТОГУЗ КОРГООЛ (Т. СП. ТҮР. Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МА. ПР.I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-450 ШАХМАТ(ТАН.Н СП. ТҮР.Н Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-452 ОРДО (ТАН.Н СП. ТҮР.Н Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-456 БОДИБИЛДИНГ (ТАН. СП. ТҮ. Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы