Аркага
25 Декабрь 2018

2018-2019 Güz dönemi Final sınavları programı


 
ÖGRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI   KTMU - FR - ÖİD
  İlk Yayın Tarihi  
  Revizyon No 0 0
  Döküman Adı Sınav Takvimi Formu Revizyon Tarihi  
  Sayfa No    
Fakülte/Yüksekokul Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölüm Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Eğitim-Öğretim Yılı 2018 - 2019 Yarıyıl GÜZ  
I. SINIF
Ders Kodu Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Salonu Sınav Şekli Öğretim Elemanı Gözetmen 
BSY- 111 Genel Jimnastik 02/01/2019 10:00 İLEF C-206 Uygulama Emilbek EGEMBERDİYEV Okt. Şamşar ALİMCANOV
BSY- 113 Spor Uygulaması I 03/01/2019 16:00 KSSB  Uygulama İlgili Öğretim Elemanı İlgili Öğretim Elemanı
BSA- 107 Antrenörlük Eği ve İlke 04/01/2019 10:00 KSSB A-17 Yazılı Öğr. Gör.Dr.Marat SEYİTKAZİYEV Öğr. Gör. Azamat TİLLABAYEV
İNG- 101 İngilizce I 07/01/2019 13:30 TEKM derslik -3 Yazılı Aynura AHMATOVA Öğr. Gör.Dr.Marat SEYİTKAZİYEV
KGZ- 101 Kırgızca I 08/01/2019 09:00 TEKM derslik -2 Yazılı Okt. Saatkan NARKULOVA Okt. Almaz ABDIRAKMANOV
RSÇ- 101 Rusça I 08/01/2019 09:00 TEKM derslik -3 Yazılı Okt. Natalya SANTO Öğr.Gör. Arina KAZAKBAYEVA
BİL-   111 Enformatik  10/01/2019 13:30 İİBF 112 Yazılı Aycarkın SAİT KIZI  Okt. Atilla ÇAKAR
BSY- 109 Anatomi I  11/01/2019 10:30 TEKM Lab - 2 Yazılı Öğr.Gör. Arina KAZAKBAYEVA Öğr. Gör. Aydar AKMATOV
BSY- 107 Beden Eğitimi ve Sporun Fen Bilimleri  14/01/2019 13:30 TEKM Lab - 1 Yazılı Öğr.Gör.Dr.Tahmira SABRALİYEVA Okt. Sıymık ARSTANBEKOV
BSA- 103 Spor Bilimine Giriş 15/01/2019 10:00 TEKM derslik -4 Yazılı Öğr. Gör.Dr.Anarkan KASIMALİYEVA Okt. Şamşar ALİMCANOV
BSA- 105 Eğitsel Oyunlar  17/01/2018 11:00 KSSB A-17 Yazılı Okt. Şamşar ALİMCANOV Okt. Bakıt ASANALİYEV
II. SINIF
Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Salonu Sınav Şekli Öğretim Elemanı Gözetmen 
BSY- 221 Voleybol  02/01/2019 09:30 KSSB A-17 Yazılı/ Uyg. Öğr.Gör. Aydar AKMATOV Öğr. Gör.Dr.Marat SEYİTKAZİYEV
BSY- 203 Atletizm II 03/01/2019 10:00 KSSB A-17 Yazılı Okt. Mukambek İLİPOV  Okt. Şamşar ALİMCANOV
BSY- 223 Spor Uygulaması II 04/01/2019 16:00 KSSB Spor Salonu Uygulama İlgili Öğretim Elemanı İlgili Öğretim Elemanı
BSA- 209 Psikoloji 08/01/2019 13:30 TEKM derslik -4 Yazılı Doç.Dr. Burulkan OMIRZAKOVA Okt. Dayır CAMANGULOV
BSA- 225 Sporda Müsabaka Analizi 09/01/2019 13:30 TEKM derslik -3 Yazılı Öğr. Gör. Dr. Marat SEYİTKAZİYEV Öğr. Gör.Dr.Anarkan KASIMALİYEVA
BSA- 215 Spor Sosyolojisi 10/01/2019 09:00 TEKM derslik -2 Yazılı Prof. Dr. Mehmet TÜRKMEN Öğr.Gör.Dr.Tahmira SABRALİYEVA
ÇEV-151  Ekoloji 12/01/2019 10:00 İİBF derslikleri Yazılı Nurzat TOTUBAYEVA  
TAR- 251 Ata-Meken Tarihi I (Kırgızistan Tarihi) 12/01/2019 10:00 İİBF derslikleri Yazılı Dr. Kayrat BELEK  
FLS-  251 Felsefe  12/01/2019 10:00 İİBF derslikleri Yazılı Dr. Kişimcan EŞENKULOVA  
BSA- 213 Beden Eğitimi Teorisi I 14/01/2019 09:30 TEKM derslik -3 Yazılı Öğr. Gör.Dr.Anarkan KASIMALİYEVA Öğr.Gör. Arina KAZAKBAYEVA
BSA- 211 Genel Fizyoloji 16/01/2019 10:00 TEKM derslik -4 Yazılı Öğr.Gör.Dr. Tahmira SABRALİYEVA Öğr.Gör. Arina KAZAKBAYEVA
III. SINIF
Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Salonu Sınav Şekli Öğretim Elemanı Gözetmen 
BSA- 351 Sporda İstatistik  02/01/2019 10:00 TEKM derslik -1 Yazılı Baktıbek URMAMBETOV Öğr.Gör.Dr. Tahmira SABRALİYEVA
BSA- 363 Beden Eğitimi ve Spor Tarihi  03/01/2019 11:00 TEKM derslik -3 Yazılı Prof. Dr. Kanat CANUZAKOV Okt. Almaz ABDIRAKMANOV
BSA- 313 Spor ve Milli Güreş  04/01/2019 13:30 İLEF C-206 Yazılı/ Uyg. Okt. Sıymık ARSTANBEKOV Okt. Bakıt ASANALİYEV
BSA- 349 Yaşam Boyu Spor 08/01/2019 13:30 TEKM derslik -2 Yazılı Prof. Dr. Mehmet TÜRKMEN Öğr. Gör. Azamat TİLLABAYEV
BSA- 337 Masa Tenisi  09/01/2019 11:00 KSSB A-17 Yazılı/ Uyg. Okt. Atilla ÇAKAR Okt. Dayır CAMANGULOV
BSA- 355 Spor Masajı 10/01/2019 10:00 TEKM Lab - 2 Yazılı/ Uyg. Öğr.Gör. Arina KAZAKBAYEVA Okt. Dayır CAMANGULOV
STJ-   301 Staj  11/01/2019 16:00 KSSB  Yazılı/ Uyg. İlgili Öğretim Elemanı İlgili Öğretim Elemanı
BSA- 353 Spor Psikolojisi 14/01/2019 09:00 TEKM derslik -2 Yazılı Doç.Dr. Burulkan OMIRZAKOVA Öğr. Gör.Dr.Anarkan KASIMALİYEVA
BSA- 357 Antrenman Bilgisi  15/01/2019 13:30 TEKM derslik -2 Yazılı Doç. Dr. Bilal DEMİRHAN Okt. Dayır CAMANGULOV
BSA- 325 Toguz Korgool 16/01/2019 09:00 KSSB A-17 Yazılı/ Uyg. Okt. Akim NURSEYİTOV Öğr. Gör. Aydar AKMATOV
BSA- 361 Antrenman Yönetimi  17/01/2019 11:30 TEKM derslik -1 Yazılı Öğr. Gör. Dr. Marat SEYİTKAZİYEV Okt. Dayır CAMANGULOV
IV. SINIF  
Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Salonu Sınav Şekli Öğretim Elemanı Gözetmen 
BSÖ- 309 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme 02.01.2019 11:00 TEKM derslik -3 Yazılı Öğr. Gör.Dr.Anarkan KASIMALİYEVA Öğr. Gör. Aydar AKMATOV
BSY- 413 Uzmanlık I 04.01.2019 11:00 KSSB A-17 Yazılı Öğr. Gör. Dr. Marat SEYİTKAZİYEV Okt. Almaz ABDIRAKMANOV
BSA- 423 Öğretmenlik Uygulaması  08.01.2019 13:00 TEKM Konferans salonu Yazılı Öğr. Gör.Dr.Anarkan KASIMALİYEVA Okt. Almaz ABDIRAKMANOV
BSA- 425 Antropometri 10.01.2019 10:00 TEKM Lab - 1 Yazılı Doç. Dr. Dcıparkul ABDIRAHMANOVA Okt. Bakıt ASANALİYEV
BSA- 429 Kondisyon Antren ve Yön 11.01.2019 13:30 TEKM derslik -3 Yazılı Doç. Dr. Bilal DEMİRHAN Okt. Sıymık ARSTANBEKOV
BSA- 427 Sporda Yetenek Seçimi ve İlkeleri 14/01/2019 13:30 TEKM derslik -3 Yazılı Prof. Dr. Mehmet TÜRKMEN Öğr. Gör. Aydar AKMATOV
BSA- 431 Spor Ekonomisi 16/01/2019 13:30 TEKM derslik -2 Yazılı Prof. Dr. Mehmet TÜRKMEN Okt. Sıymık ARSTANBEKOV
BTZ- 451 Bitirme Tezi I 17/01/2019 09:00 TEKM Konferans salonu Yazılı İlgili öğretim elemanı  İlgili öğretim elemanı 
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Bilal DEMİRHAN