Аркага
23 Октябрь 2018

2018-2019 güz dönemi Vize Sınavı Programı


 
ÖGRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Döküman No KTMU - FR - ÖİD
  İlk Yayın Tarihi  
  Revizyon No   0 0
  Döküman Adı Sınav Takvimi Formu Revizyon Tarihi  
  Sayfa No    
Fakülte/Yüksekokul Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölüm Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Eğitim-Öğretim Yılı 2018 - 2019 Yarıyıl GÜZ  
I. SINIF
Ders Kodu Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Salonu Sınav Şekli Öğretim Elemanı Gözetmen 
BSY- 109 Anatomi I  12.11.2018 09.00 TEKM Lab-2 Yazılı/ Uyg. Öğr.Gör. Arina KAZAKBAYEVA  
İNG- 101 İngilizce I 05.11.2018 09.00 İlef C- 102 Yazılı/ Uyg. Aynura AHMATOVA  
BSY- 111 Genel Jimnastik 01.11.2018 15.20 MYOB 133 Yazılı/ Uyg. Emilbek EGEMBERDİYEV  
BSY- 113 Spor Uygulaması I 30.10.2018 18.00 Spor Tesisleri Yazılı/ Uyg. İlgili Öğretim Elemanı  
KGZ- 101 Kırgızca I 30.10.2018 09.00 TEKM Derslik-1 Yazılı/ Uyg. Okt. Saatkan NARKULOVA  
RSÇ- 101 Rusça I 06.11.2018 09.00 TEKM Derslik-3 Yazılı/ Uyg. Okt. Natalya SANTOS  
BSA- 103 Spor Bilimine Giriş 02.11.2018 11.00 TEKM Derslik-4 Yazılı/ Uyg. Öğr. Gör.Dr.Anarkan KASIMALİYEVA  
BSA- 107 Antrenörlük Eğitimi ve İlkeleri  31.10.2018 10.00 TEKM Derslik-2 Yazılı/ Uyg. Öğr. Gör.Dr.Marat SEYİTKAZİYEV  
BSY- 107 Beden Eğitimi ve Sporun Fen Bilimleri  07.11.2018 13.30 MYOB 133 Yazılı/ Uyg. Öğr.Gör.Dr.Tahmira SABRALİYEVA  
BSA- 105 Eğitsel Oyunlar  08.11.2018 10.00 YSTB- 1 Yazılı/ Uyg. Okt. Şamşar ALİMCANOV  
BİL-   111 Enformatik  15.11.2018 13.30 İİBF-112 Yazılı/ Uyg. Aycarkın SAİT KIZI   
II. SINIF
Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Salonu Sınav Şekli Öğretim Elemanı Gözetmen 
BSA- 213 Beden Eğitimi Teorisi I 30.10.2018 09.00 TEKM Derslik-3 Yazılı/ Uyg. Öğr. Gör.Dr.Anarkan KASIMALİYEVA  
BSA- 215 Spor Sosyolojisi 06.11.2018 11.00 TEKM Derslik-2 Yazılı/ Uyg. Prof. Dr. Mehmet TÜRKMEN  
BSA- 209 Psikoloji 05.11.2018 13.30 TEKM Derslik-4 Yazılı/ Uyg. Doç.Dr. Burulkan OMIRZAKOVA  
BSA- 211 Genel Fizyoloji 12.11.2018 15.20 TEKM Derslik-3 Yazılı/ Uyg. Öğr.Gör.Dr. Tahmira SABRALİYEVA  
BSY- 221 Voleybol  31.10.2018 10.00 KSSB A-17 Yazılı/ Uyg. Öğr.Gör. Aydar AKMATOV  
BSA- 213 Beden Eğitimi Teorisi II 07.11.2018 13.30 TEKM Derslik-4 Yazılı/ Uyg. Öğr. Gör.Dr.Anarkan KASIMALİYEVA  
BSA- 225 Sporda Müsabaka Analizi ve Yöntemleri 08.11.2018 15.20 TEKM Derslik-3 Yazılı/ Uyg. Öğr. Gör. Dr. Marat SEYİTKAZİYEV  
BSY- 223 Spor Uygulaması I 30.10.2018 18.00 Spor Tesisleri Yazılı/ Uyg. Prof. Dr. Kanat CANUZAKOV  
BSY- 203 Atletizm II 01.11.2018 09.00 YSTB- 1 Yazılı/ Uyg. Okt. Mukambek İLİPOV   
TAR- 251 Ata-Meken Tarihi I (Kırgızistan Tarihi) 10.11.2018   Uzaktan Eğitim Merkezi Yazılı/ Uyg. Dr. Kayrat BELEK  
FLS-  251 Felsefe  10.11.2018   Uzaktan Eğitim Merkezi Yazılı/ Uyg. Dr. Kişimcan EŞENKULOVA  
III. SINIF
Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Salonu Sınav Şekli Öğretim Elemanı Gözetmen 
BSA- 353 Spor Psikolojisi 05.11.2018 09.00 TEKM Derslik-2 Yazılı/ Uyg. Doç.Dr. Burulkan OMIRZAKOVA  
BSA- 363 Beden Eğitimi ve Spor Tarihi  30.10.2018 11.00 TEKM Derslik-3 Yazılı/ Uyg. Prof. Dr. Kanat CANUZAKOV  
BSA- 313 Spor ve Milli Güreş  06.11.2018 13.30 YSTB- 1 Yazılı/ Uyg. Okt. Sıymık ARSTANBEKOV  
BSA- 337 Masa Tenisi  02.11.2018 14.30 KSSB A-17 Yazılı/ Uyg. Okt. Atilla ÇAKAR  
BSA- 349 Yaşam Boyu Spor 08.11.2018 15.20 TEKM Derslik-2 Yazılı/ Uyg. Prof. Dr. Mehmet TÜRKMEN  
STJ-   301 Staj  31.10.2018 16.00 Spor Tesisleri Yazılı/ Uyg. İlgili Öğretim Elemanı  
BSA- 355 Spor Masajı 30.10.2018 09.00 TEKM Lab-2 Yazılı/ Uyg. Öğr.Gör. Arina KAZAKBAYEVA  
BSA- 351 Sporda İstatistik  07.11.2018 10.00 TEKM Derslik-1 Yazılı/ Uyg. Baktıbek URMAMBETOV  
BSA- 325 Toguz Korgool 01.11.2018 09.00 KSSB A-17 Yazılı/ Uyg. Okt. Akim NURSEYİTOV  
BSA- 357 Antrenman Bilgisi  07.11.2018 13.30 TEKM Derslik-2 Yazılı/ Uyg. Doç. Dr. Bilal DEMİRHAN  
BSA- 361 Antrenman Yönetimi  09.11.2018 11.00 TEKM Derslik-1 Yazılı/ Uyg. Öğr. Gör. Dr. Marat SEYİTKAZİYEV  
IV. SINIF  
Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Salonu Sınav Şekli Öğretim Elemanı Gözetmen 
BSY- 413 Uzmanlık I 05.11.2018 09.00 KSSB A-17 Yazılı/ Uyg. Öğr. Gör. Dr. Marat SEYİTKAZİYEV  
BSA- 427 Sporda Yetenek Seçimi ve İlkeleri 02.11.2018 13.30 TEKM Derslik-3 Yazılı/ Uyg. Prof. Dr. Mehmet TÜRKMEN  
BTZ- 451 Bitirme Tezi I 31.10.2018 09.00 İlgili öğretim elemanı odası Yazılı/ Uyg. İlgili öğretim elemanı   
BSA- 425 Antropometri 30.10.2018 09.00 TEKM Lab-1 Yazılı/ Uyg. Doç. Dr. Dcıparkul ABDIRAHMANOVA  
BSA- 429 Kondisyon Antrenmanı ve Yöntemleri 06.11.2018 13.30 TEKM Derslik-3 Yazılı/ Uyg. Doç. Dr. Bilal DEMİRHAN  
BSÖ- 309 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme 07.11.2018 09.00 TEKM Derslik-3 Yazılı/ Uyg. Öğr. Gör.Dr.Anarkan KASIMALİYEVA  
BSA- 423 Öğretmenlik Uygulaması  08.11.2018 13.30 TEKM Derslik-4 Yazılı/ Uyg. Öğr. Gör.Dr.Anarkan KASIMALİYEVA  
BSA- 431 Spor Ekonomisi 09.11.2018 13.30 TEKM Derslik-2 Yazılı/ Uyg. Prof. Dr. Mehmet TÜRKMEN