Жалпы маалыматтар

Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү Дене тарбия жана спорт Жогорку Мектебинин “Дене тарбия” бакалаврларын даярдоо  программасы менен иштеген структуралык бөлүгү болот. Бул бөлүмдө билим алуу мөөнөтү, даярдоо курсу менен бирге алганда беш жыл (1+4). Даярдоо курсунда Кыргызстандын жарандарына түрк тили жана Түркиянын жана башка өлкөлөрдүн жарандарына кыргыз тили үйрөтүлөт.   

Бөлүм академиялык кызматкерлеринин санын жана сапатын  курулган күндөн баштап ушул күнгө чейин жылдан-жылга жогорулатууда жана күчтөндүрүүдө. Бөлүмүдө толук ставкада 1 профессор доктор, 1 доцент доктор,  1 ага окутуучу доктор, 1 ага окутуучу, 2 окутуучу кызмат кылууда. Бул кадрларга кошумча жарым ставкалуу жана сааты акылуу болуп: 1 Доцент доктор, 1 ага окутуучу доктор, 7 окутуучу билим берүүгө өз салымдарын кошууда. 

Билим берүү процессиндеги кесиптик өнүгүү мүмкүнчүлүктөрү

Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү, билим берүү процессинде студенттердин кесиптик даярдыктарын жана тажрыйбаларын арттыруу үчүн университеттин ичинде  жана тышында, окуу учурунда жана окуудан сырткары мезгилдерде ар түрдүү спорттук мелдештерди өткөрүү менен жана студенттерди мелдештерге катышууну уюштурууда. Студенттерибиз тандаган спорттун түрлөрү боюнча жуманын ичинде кечкисин  4-6 саат машыгууга милдеттүү жана  университеттин курама командаларынын машыгууларында спортчу же болбосо машыктыруучунун жардамчысы катары кесиптик тажрыйбаларын өнүктүрүүдө. 

Университетибиздин Спорт жана Ден соолукту жашоо (Фитнес) борбору бөлүмүбүздүн координаторлугунда болуп, бөлүмдүн студенттери спорттун Bodybuilding түрүнөн спорт залга келген академиялык жана административдик персоналдар менен студенттерди машыктырып өзүлөрүнүн профессионалдык-педагогикалык чеберчилигин жогорулатышат.

Университетибиздин «Манас Лыжа Клубу» бөлүмүбүздүн координаторлугу алдында кыш мезгилинде лыжа тебүүнү үйрөнгүсү келген академиялык жана административдик персоналдарга, студенттерге лыжа тебүүнү үйрөтүшүүдө.

Улуттук жана эл аралык мамилелер

Бөлүмүбүз Түркия Республикасынын жана Кыргыз Республикасынын спорт коомчулуктары жана федерациялары менен тыгыз кызматташууда. Ар бир жылы улуттук жана эл аралык деңгээлдеги машыктыруучулук курсу өткөрүлүүдө. Мисалы: 2012-2013 окуу жылында 1 даражадагы Баскетбол машыктыруучулук курсу, 2013-2014 окуу жылында 1 даражадагы Wellness машыктыруучулук курсу.

Бөлүмүбүз «Мевлана студент алмашуу» программасы менен активдүү иштөөдө. Бул программа менен Түркияга бир же болбосо эки семестрге чейин   студенттерди жиберүүдө. Буга кошумча катары өз тармагында адистешкен мугалимдердин айрымдары Түркия университеттеринде  бир жумага барып тажрыйба бөлүшүү иш-аракеттерин аткарууда  жана семинарларды берүүдө. Бөлүмүбүздө орточо баллы 3 жана 3төн жогору болгон студенттерибиз Түркиянын окуу  жайларында жайкы практикаларын  аткаруу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ.

Карьера мүмкүнчүлүктөрү

Машыктыруучуларды даярдоо программасынын бүтүрүүчүлөрү спорттук уюмдарда, жана клубдарда, мектептерде, Түркиянын Спорт Министирлигине караштуу уюмдарда (Спорт мүдүрлүктөрүндө ж.б) федерацияларда  мугалим-машыктыруучу катары иштей алышат. Кыргыз Республикасынын мектептеринде, спорт клубдарында жеке спорт уюмдарында, спорт жана жашоо жөнүндө сабак берүү менен машыктыруучу жана Дене тарбия жана спорт жогорку мектептеринде мугалим катары иштей алышат.

Компетенциялары