Аты Бакыт Асаналиев
Э-куржун bakit.asanaliev@manas.edu.kg
Кабинет KSSB-A-1 no.lu oda 1.kat
Телефону ()
Сабактар

BES-106 : ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ II (Биология бөлүмү )

BES-106 : ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ (Сүрөт бөлүмү )

BES-106 : ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ (Графика бөлүмү )

BES-105 : ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ (Тил үйрөтүү бөлүмү )

BES-105 : ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ I (Коом менен байланыш жана реклама бөлүмү )

BES-105 : ДЕНЕ ТАРБИЯ III (Өсүмдүктөрдү коргоо бөлүмү )

BES-106 : ДЕНЕ ТАРБИЯ IV (Өсүмдүктөрдү коргоо бөлүмү )

BES-105 : ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ I (Социология бөлүмү )

BES-106 : ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ II (Социология бөлүмү )

Резюме

                                                                                               

 

                                                                                  2020-21 ОКУУ ЖЫЛЫ 

                                                                 

                                                                           ОКУУ ИШИ (I жарым жылдык)

 

Сабактар

Болум, курс, группа

Жумалык

жүгү

Упай

1

  BES-005

 hazirlik  303

2

10

2

  BES -005

 hazirlik 327

2

10

3

  BES- 005

 hazirlik 421

2

10

4

  BES- 005

 hazirlik 427

2

10

5

  BES -105

 1kurs bitki koruma

2

10

6

  BES- 105

 1kurs isletme

2

10

7

  BES- 105

 1kurs sahne sanatlari

2

10

8

  BES- 105

 1 kurs mutercim- tercumanlik

2

10

9

  BES- 105

 1 kurs sosyoloji

2

10

10

  BES- 105

 1 kurs dogu dilleri

2

10

11

  BES- 105

 1 kurs halkla iliskiler ve reklamcilik

2

10

12

       Куратордук иш

2курс,    мугалим даярдо болуму

2

20

 

 

                                     баардыгы

24

140

 

                                                     ОКУУ ИШИ (I1 жарым жылдык)

 

Сабактар

Болум, курс, группа

жумалык

жүгү

Упай

1

  BES-005

hazirlik 303

2

10

2

  BES -005

hazirlik 327

2

10

3

  BES- 005

hazirlik 421

2

10

4

  BES- 005

hazirlik 427

2

10

5

  BES -105

1курс bitki koruma

2

10

6

  BES- 105

1курс  Isletme

2

10

7

  BES- 105

1курс   sahne sanatlari

2

10

8

  BES- 105

1курc mutercim- tercumanlik

2

10

9

  BES- 105

1курс sosjoloji

2

10

10

  BES- 105

1курс,  dogu dilleri

2

10

11

  BES- 105

1курс,   halka iliskiler reklamcilik

2

10

12

 Куратордук иш

2курс,    мугалим даярдо болуму

2

20

 

 

                                      баардыгы

24

140

 

  Даражасы

    Билим багыты

     Университет

  Окуу мөөнөтү

    жогорку

 Дене-тарбия мугалими-         оор атлетика боюнча    машыктуруучу

Кыргыз Мамлекеттик дене тарбия институту

1987-1993

                                 

                              Академиялык тажрыйба

                             

  Кызматы/наамы

   Кызмат өтөгөн жери

     Жыл

 

   Оор атлетика        машыктуруучусу

 Республикалык кенешинин дене-тарбия спорт  коомунун профсоюзу

   1990-1991

 Оор атлетика  машыктуруучусу

 

 Оор атлетика боюнча балдар жана  өспүрүмдөрдүн республикалык адистештирилген  олимпиадалык резерв мектеби

1992-1994

                                          Жоопту катчы

   

                                                                                               Оор атлетика федерациясы

 

   1994-1995

                                                                                Дене-тарбия        мугалими

 

 

Кыргыз улуттук университети

Дене-тарбия бөлүмү

1996-1997

                                                                              Дене-тарбия жана      эстетика бөлүмүнун

 башчысынын    милдетин

аткаруучу, мугалим

 

       Кыргыз улуттук университети

      Дене-тарбия жана эстетика бөлүмү

 17.01.1998-    01.07.1998.

 1998-2006

Ага мугалим

 

 

          Кыргыз улуттук университети

               Дене-тарбия бөлүмү

2006-2009

 

        Мүдур

                                                                                   Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук  университетинин студенттик шаарчасы

 

 02.01.09-06.10.09

 1 проректордун орун  басары

Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети

06.10.09-31.12.09

 Усулчу

Республикалык оор атлетика өнүктүрүү борбору

01.02.10-01.02.11

 Машыктыруучу

Оор атл,женил атл жана бокс Бөраор мектеби

01.02.11

 Мугалим

Кыргыз-Турк Манас Университети

01.09.11 -

                      Административдик тажрыйба

                         

Иштеген кызматы

Иштеген жери

Иштеген жылдар

Дене-тарбия жана эстетика бөлүмү

башчысынын милдетин

аткаруучу

 

Кыргыз улуттук университети

Дене-тарбия жана эстетика бөлүмү

17.01.1998-01.07.1998.

 

Мүдур

Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин студенттик шаарчасы

 

02.01.09-06.10.09

1 проректордун орун басары

Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети

06.10.09-31.12.09

                                       

                      Сыйлыктар:

                   СССР спорт чебери

                  Кыргыз Республикасынын Денетарбия спорт отличниги

                  Улуттук даражадагы калыс

                  IIIорто-азия оюндарынын уюштуруу комитетинин  грамотасы

                  

Байланышуу учун маалымат:

E-mail          : asanaliev70@mail.ru

ТЕЛЕФОН:    0552 75 53 09

Илимий иштери