Аты Марс Акеров
Э-куржун mars.akerov@manas.edu.kg
Кабинет
Телефону ()
Сабактар

BES-106 : ДЕНЕ ТАРБИЯ IV (Түркология бөлүмү )

BES-105 : ДЕНЕ ТАРБИЯ III (Математика бөлүмү )

Резюме

Илимий иштери