Аты Проф.док. Мехмет Түркмен
Э-куржун mehmet.turkmen@manas.edu.kg, turkmenafsin@hotmail.com
Кабинет TEKM-13 no.lu oda
Телефону 0312492763 ()
Сабактар

BSÖ-411 : СПОРТТО ЖӨНДӨМДҮҮЛҮКТӨРДҮ ӨНҮКТҮРҮҮ (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

BSA-363 : ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ ИЛИМИНИН ТАРЫХЫ (Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү )

BSY-322 : СПОРТТО ЖӨНДӨМДҮҮЛҮКТӨРДҮ ӨНҮКТҮРҮҮ (Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү )

BES-512 : СЕМИНАР (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

BES-519 : САЛТТУУ ОЮНДАРЫНЫН ЖАНА СПОРТТУН ТЕОР.ЖАНА ПРАКТИКАСЫ (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

BES-534 : СПОРТТОГУ СОЦИОЛОГИЯЛЫК ИЗИЛДӨӨЛӨР (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

Резюме

Илимий иштери