Аты Доц.док. Үнал Түркчапар
Э-куржун unal.turkcapar@manas.edu.kg, turkcaparunal@hotmail.com
Кабинет TEKM-TEKM No 4
Телефону 0 (312) 492763-64 (957)
Сабактар

BSÖ-316 : СПОРТ ПСИХОЛОГИЯСЫ (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

BSA-349 : ӨМҮР БОЮ СПОРТ МЕНЕН МАШЫГУУ (Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү )

BSA-353 : СПОРТ ПСИХОЛОГИЯСЫ (Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү )

BSA-328 : БОДИБИЛДИНГ (Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү )

BTZ-451 : ДИПЛОМДУК ИШ I (Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү )

BTZ-452 : ДИПЛОМДУК ИШ II (Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү )

BSA-110 : МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ ЧЕКТЕЛГЕНДЕР ҮЧҮН ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ (Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү )

BES-500 : ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ ПРАКТИКА (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

BES-530 : ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ ИШТЕРИ I(МАГИСТР.ДИССЕРТ.ДАЯРДОО) (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

BES-549 : СПОРТ ИМАРАТТАРЫ ЖАНА ШАЙМАНДАРЫ (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

Резюме

Резюме

 

 

 1. Аты, атасынын аты, фамилиясы: Үнал Түркчапар
 2. Туулган күнү, айы, жылы:  
 3. Наамы: Доц.докт.,
 4. Билими: Жогорку

Даража

Тармагы

Университет

Жылы

Магистратура

Дене тарбия жана спорт  

Гази университети/ Педагогикалык    илимдер институту

2005

Доктор

Гази университети/ Педагогикалык    илимдер институту

Гази университети/ Педагогикалык    илимдер институту

2008

Доцент

Дене тарбия жана спорт

Гази университети/ Педагогикалык    илимдер институту

2017

Профессор

 

 

 

 

 1. Академиялык наамы:

Доктор                            : 2008

Доцент                            : 2017                  

Профессор                      :

 

 1. Кандидаттык (доктордук) диссертацияларды жетектөө:
 2. Магистрдык иштерди  жетектөө:

 

 1.  Магистрдык иштердин темалары:

 

7.1.1. DAL Müfit, (2019). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin sosyo-kültürel durumlarının yasam doyumları ile ilişkisinin incelenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

7.1.2 ÖZKAN Osman Aydın, (2019). Futbol Sporu Yapan Bireylerin Psikolojik İyi Oluş Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi->Sağlık Bilimleri Enstitüsü- Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

7.1.3. KARAKUZA Funda, (2019). 12-14 Yaş Aralığındaki Çocuklarda Egzersizin Yaşam Doyumu Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi->Sağlık Bilimleri Enstitüsü->Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

7.1.4. TURAÇ GÖRKEM, (2017). Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitim Stresi Düzeyi İle Öğrenmeye İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi->Sağlık Bilimleri Enstitüsü->Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

7.1.5. YASUL YAVUZ, (2016). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Temel Psikolojik İhtiyaçlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi->Sağlık Bilimleri Enstitüsü->Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

7.1.6. FIDAN Cebrail, (2016). İlköğretim 2.kademe (5.6.7 ve 8 sınıf) Öğrencilerinin Spor Yapan ve Yapmayanların Saldırganlık Durumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Kahramanmaraş ili örneği), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi->Sağlık Bilimleri Enstitüsü->Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

7.1.7. ERDIMEZ Abdulselam, (2016). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Sporla Sosyalleşme Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü->Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

7.1.8. KUYULU Ihsan, (2015). Spor Lisesi Ve Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören Orta Öğretim Öğrencilerinin Sosyal Duygusal Öğrenme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi->Sağlık Bilimleri Enstitüsü->Beden eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

7.1.9. SENOL Emel, (2015). Beden eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğrencileri İle Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi->Sağlık Bilimleri Enstitüsü->Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

7.1.10. BÜYÜKÇAPAR Fatih, (2015). Özel Okullar ile Devlet Okullarında Okul Sporlarına Katılan Ortaöğretim Öğrencilerinin Sürekli Kaygı ve Kişisel Kararsızlık Düzeylerinin İncelenmesi (Kahramanmaraş ili örneği), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi->Sağlık Bilimleri Enstitüsü->Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

7.1.11. KOÇ MINE, (2014). Milli Takım Gelişim Kamplarına Katılan Güreşçilerin Beslenme Alışkanlıkları ve Beslenme Destek Ürünü Kullanma Durumlarının İncelenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü->Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

 

Акыркы эки жылда дене тарбия жана спорт жогрку мектебинде (бакалавр программасы) окуткан сабактар

 

 

Окуу жылы

Семестр

Сабактын аты

Апталык сааты

Студенттин саны

Teория

Практика

2019-2020

Күз

Өнүктүрүүчү оюндар

1

2

14

Бодибилдинг

1

2

8

Spor Uygulaması I

1

2

12

Өмүр бою спорт

1

2

11

Дипломдук иш

1

2

1

Spor Uygulaması III

1

2

1

Жаз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Публикациялар
 2. Улуттук жана республикалык журналдарда жарыяланган макалалар

 

 1. KARADEMIR Tamer, TÜRKÇAPAR Ünal, AÇAK Mahmut, EROGLU Hüseyin (2018). Bireysel ve Takım Sporu ile Uğraşan Sporcularda Hayal Etme Biçimlerininim İncelenmesi. Journal of Physical Education and Sport Sciences, 20(3), 92-102. (Kontrol No: 4489258).
 2. KARADEMIR Tamer, AÇAK Mahmut, TÜRKÇAPAR Ünal, EROGLU Hüseyin (2018).Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Zihinsel Engellilere Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Journal of Physical Education and Sport Sciences, 20(3), 103-112. (Kontrol No: 4489270)
 3. GENÇAY Ökkeş Alpaslan, MARANGOZ İrfan, GENÇAY Selçuk, TÜRKÇAPAR Ünal, EROGLU Hüseyin, DEMIR Ali (2017). Türk Gençlerinde El Pençe Kuvveti ve Çeviklik Performansı Arasındaki İlişkisi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 19(4), 79-86. (Kontrol No: 4342012).
 4. KARADEMIR Tamer, TÜRKÇAPAR Ünal (2016). The Study Of Communıcatıon Skılls Of Indıvıdual And Team Athletes. Journal of Physical Education and Sport Sciences, 18(4), 67- 80. (Kontrol No: 3224468).
 5. DİKİCİ Samet, TÜRKÇAPAR Ünal, EROGLU Hüseyın (2016). The Analysıs Of Levels Of Body Perceptıon Of Secondary Schoolstudents Accordıng To Dıfferent Varıances. Journal of Physical Education and Sport Sciences, 18(1), 9-25. (Kontrol No: 3224727).

 

 

 1. TÜRKÇAPAR Ünal, KARADEMIR Tamer (2016). Formasyon Eğitimi Alan Bireylerin Alçakgönüllülük Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi , 7(1), 21-28., Doi: 10.17155/SPD.75424 (Kontrol No: 2612271).
 2. TÜRKÇAPAR Ünal (2016). Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Bireylerin Algılanan Sosyal Yetkinlik Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi (Kontrol No: 4780684).
 3. TÜRKÇAPAR ÜNAL (2015). Üniversite Öğretmen Adayı Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Niğde University Journal of Physical Education And Sport Sciences , 9(2), 235-243. (Kontrol No: 2612188).
 4. TÜRKÇAPAR Ünal, ŞENOL Emel, BÜYÜKÇAPAR Fatih (2014). Özel Okullar ile Devlet Okullarında Öğrenim Gören Bireylerin Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi. Journal of Physical Education and Sport Sciences, 16(1), 19-29. (Kontrol No: 2612328).
 5. TÜRKÇAPAR Ünal, KOÇ Mine, KOÇ Mustafa (2014). Analyzing the attitudes of elite wrestlers related to the use of doping. Turkish Journal of Sport and Exercise, 16(1), 128-134., Doi: 10.15314/TJSE.201416173 (Kontrol No: 2612354).
 6. KARADEMIR Tamer, TÜRKÇAPAR Ünal, ULUCAN Hakkı, BAHADIR Ziya (2013). Haltercilerde Benlik Saygısı ile Yaşam Doyum ve Vücut Benlik Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (3), 285-294. (Kontrol No: 2612342).
 7. ULUCAN Hakkı, TÜRKÇAPAR Ünal, CIHAN Bekir Barış (2012). Beden Eğitimi Öğretmenlerinim Meslekte Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi Kırşehir İli Uygulaması. Ahi Evran Üniversitesi.
 8. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 265-277. (Kontrol No: 2612259)13. TÜRKÇAPAR ÜNAL (2012). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Farklı Değişkenler Açısından Is Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2), 331-346. (Kontrol No: 2612235).
 9. TÜRKÇAPAR Ünal (2012). Güreşçilerin Farklı Değişkenler Açısından Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 129-140. (Kontrol No: 2612228).
 10. ULUCAN Hakkı, CIHAN Bekir Barış, TÜRKÇAPAR Ünal (2011). Beden Eğitimi Öğretmenlerinim Eleştirel Düşünme Eğilim ve Düzeyleri. Journal of Physical Education and Sport Sciences , 13(2), 42-52. (Kontrol No: 2612431).
 11. ULUCAN Hakkı, KILINÇ Mustafa, KAYA Kazım, TÜRKÇAPAR Ünal (2011). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Öğrenimlerine Devam Eden Öğrencilerin Umutsuzluk ve Yaşam Doyum Düzeylerinin İncelenmesi. Selçuk University Journal of Physical Education and Sport Science, 13(3), 349-356. (Kontrol No: 2612307)
 12. KILINÇ Mustafa, ULUCAN Hakkı, KAYA Kazım, TÜRKÇAPAR Ünal (2011). Takım Sporu Yapanların Motivasyon Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 133-144. (Kontrol No: 2612380)
 13. TÜRKÇAPAR ÜNAL (2009). Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Öğrencilerinin Farklı Değişkenler Açısından Problem Çözme Becerileri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 129-139. (Kontrol No: 2612243)

 

 1. Эл аралык журналдарда жарыяланган макалалар
  1. EROGLU Hüseyin, OKYAZ Bülent, TÜRKÇAPAR Ünal (2018). The Effect of Acute Aerobical Exercise on Arterial Blood Oxygen Saturation of Athletes. Journal of Education and Training Studies, 6(9a), 74-79., Doi: 10.11114/jets.v6i9a.3562 (Yayın No: 4348338).
  2. KARADEMIR Tamer, TÜRKÇAPAR Ünal (2017). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeylerinin İncelenmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18(3), 232- 245. (Yayın No: 3793283)
  3. KARADEMIR Tamer, TÜRKÇAPAR Ünal (2016). Examination of Anxiety Levels and Anger Expression Manners of Undergraduate Table Tennis Players. Universal Journal of Educational Research, 4(10), 2274-2281., Doi: 10.13189/ujer.2016.041005 (Yayın No: 3317509)
  4. KARADEMIR Tamer, TÜRKÇAPAR Ünal (2016). The Study of Communıcatıon Skılls in Adolescent Students Accordıng to Sport Actıvıtıes and Some Varıables. International Refereed Journal of Humanities and Academic Sciences, 18, Doi:10.17368/UHBAB.20161824266 (Yayın No: 3225165)
  5. TÜRKÇAPAR Ünal, ŞENOL Emel (2016). Examınıng The Unıversıty Students’xx Attıtudes Towards Thetechnology Accordıng to Dıfferent Varıables. Journal of Sport and Social Sciences, 3(1) (Yayın No: 4700019)
  6. ŞENOL Emel, TÜRKÇAPAR Ünal (2016). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 1(40) (Yayın No: 4699720)
  7.  TÜRKÇAPAR Ünal (2016). Analyzing Perceived Social Competence Levels Of Individuals Taking Pedagogical Formation Training In Terms Of Some Variables. Kastamonu Education Journal, 24(1), 453-462. (Yayın No: 2612288)
  8. TÜRKÇAPAR ÜNAL (2015). The Examination of the Secondary School Students Levels of Psychological Well Being in Terms of Some Variables. International Online Journal of Educational Sciences, 7(4), 128-139. (Yayın No: 2612398)
  9. KAYA Mustafa, BOZDEMIR Recep, TÜRKÇAPAR Ünal, DEMIR Osman (2015). An Evaluation of The Problems of Physical Education Teachers About Their Courses in Tokat. The Journal of International Education Science, 2(5), 356-375. (Yayın No: 2612366).
  10. KOÇ Mıne, TÜRKÇAPAR Ünal (2015). Analysis of Elite Wrestlers of Eating Habits And Dietary Supplements for The Use Case. The journal of Academic Social Science, 21(3), 503-514. (Yayın No: 2612416)
  11. TÜRKÇAPAR Ünal (2015). Analyzing state and private school students achievement goal orientation levels in terms of some variables. Educational Research and Reviews , 10(20), 2695- 2701., Doi: 10.5897/ERR2015.2458 (Yayın No: 2612213)
  12. TÜRKÇAPAR Ünal (2015). Effects of Web supported Learning on the Students AcademicAchievement and Self esteem. Anthropologist, 21(3), 535-541. (Yayın No: 2612144)
  13. TÜRKÇAPAR Ünal (2015). The Examınatıon Of The Secondary School Students Perceptıon Levels Of Theır Body Images In Terms Of Some Varıables. International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Scinence, 4(14), 1-11., Doi: 10.17368/uhbab.20151410937 (Yayın No: 2612124)
  14. TÜRKÇAPAR Ünal (2011). Beden Eğitimi Öğretmenlerinim Farklı Değişkenlere Göre Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi. Turkish Journal of Social Research (3), 135-146. (Yayın No: 2612165)
  15. TÜRKÇAPAR Ünal (2010). Observation Of Personal Traits According To Different Variables. Series Physical Education and Sport / Science , Movement and Heallth , 10(2) (Yayın No: 2612438).
 1. Эл аралык конгесс, симпозиум, конференция сыяктуу иш-чараларда окулган жана басмадан толук текст жарыяланган  докладдар

 

 1. KARADEMIR Tamer, TÜRKÇAPAR Ünal, EROGLU Hüseyin (2018). Üniversiteli futsal sporcularının kaygı ve öfke ifade biçimleri arasındaki iliski ve bazı değişkenlere göre incelenmesi. 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4503066)
 2. TÜRKÇAPAR Ünal, KARADEMIR Tamer (2018). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Geleneksel Sporlara Yönelik Bilgi ve Algıların İncelenmesi. Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları II. Uluslararası Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4771228)
 3. KARDES Fatma, EROGLU Hüseyin, OKYAZ Bülent, TÜRKÇAPAR Ünal, KARADEMIR Tamer (2018). Özgüvenin Oluşmasında Manevi Değerlerin Rolü. Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4539175)
 4. KARADEMIR Tamer, TÜRKÇAPAR Ünal, AÇAK Mahmut, EROGLU Hüseyin (2018). Bireysel Ve Takım Sporu ile Uğrasan Sporcularda Hayal Etme Biçimlerinin İncelenmesi. X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018, 863-869. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4581300)
 5. KARADEMIR Tamer, AÇAK Mahmut, TÜRKÇAPAR Ünal, EROGLU Hüseyin (2018). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Zihinsel Engellilere Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4581310)
 6. PAKYARDIM Cengizhan, EROGLU Hüseyin, TÜRKÇAPAR Ünal, GÜNGÖRMÜS Hamdı Alper, YÜKSEK Selami (2017). Gençlik ve Spor Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışanlarının Örgütsel Adalet Düzeylerinin Belirlenmesi. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri/Poster) (Yayın No:3846389).
 7. TÜRKÇAPAR Ünal, ATASOY Murat, OZAN Murat (2017). Üniversite Öğrencilerinin Suçluluk Ve Utanç Eğilimi Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. 15. Spor Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4613325).
 8. GENÇAY Selçuk, GÜL Şehriban, EROGLU Hüseyin, TÜRKÇAPAR Ünal (2017). Lise Öğrencilerinin Ders Dışı Sportif Faaliyetlere Katılım Düzeylerinin İncelenmesi (Kahramanmaraş Örneği). 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3735503)
 9. BİLGİÇ Nalan, TÜRKÇAPAR Ünal, GENÇAY Ökkeş Alpaslan, GENÇAY Selçuk, EROGLU Hüseyin (2017). Ortaokul Öğrencilerinde Spora Katılımın Empatik Eğilim Üzerine Etkisinin İncelenmesi. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3846709)
 10. GÜR Yunus, GENÇAY Ökkes Alpaslan, GENÇAY Selçuk, GÜR Ercan, TÜRKÇAPAR Ünal, EROGLU, Hüseyın, DEMIR Ali (2017). İşitme Engelli Bireylerin Fiziksel Aktivite Ve Umutsuzluk Düzeyleri. 15th International Sport Sciences Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3735436)
 11. EROGLU Hüseyin, TÜRKÇAPAR Ünal, UÇAN İzzet (2017). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Karşılaştırma Düzeyleri ile Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. 15. Uluslararası spor bilimleri kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3897621)
 12. KARADEMIR Tamer, TUNCEL Necla, TÜRKÇAPAR Ünal (2017). Investıgatıon of Leadershıp Skılls of Team Sports Coaches. 4. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3712578)
 13. KARADEMIR Tamer, TÜRKÇAPAR Ünal, EROGLU Hüseyin, TURAÇ Görkem, Dal Müfit (2017). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Benlik Hissi Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. 4.Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3712608)
 14. TÜRKÇAPAR Ünal, EROGLU Hüseyin, KARADEMIR Tamer, TURAÇ Görkem (2017). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Okuyan Öğrenciler ile Sınıf Öğretmenliği Okuyan Öğrencilerin Sağlıklı Yasam Biçimi Davranışlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. 4. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3712633).
 15. KARADEMIR Tamer, ŞEN Mehmet, TÜRKÇAPAR Ünal (2017). Uzak Doğu ve Mücadele Sporları Antrenörlerinin Liderlik Tarzlarının İncelenmesi. 4. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3712449).
 16. DEVECİ Halil, TÜRKÇAPAR Ünal, KARADEMIR Tamer (2017). The Research of Physıcal Educatıon And Sport College Students Socıal-Emot ? Onal Learnıng Levels Accordıng to Dıfferent Varrıables. 4. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3712481)
 17. EROGLU Hüseyin, TÜRKÇAPAR Ünal, KARADEMIR Tamer, TURAÇ Görkem, (2017). Judo Sporu Yapan Sporcuların Kişilik Özelliklerinin Eysenck‘in Kişilik Kuramına Göre İncelenmesi. 4. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3712622)
 18. KARADEMIR Tamer, ŞEN Mehmet, TÜRKÇAPAR Ünal (2017). Examınatıon of State Anxıety Levels and Anger Expressıon Forms of Futsal Athletes. 4. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3712520)
 19. KARADEMIR Tamer, TÜRKÇAPAR Ünal (2016). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinde İletişim Becerilerinin İncelenmesi. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri/) (Yayın No:3226166).
 20. TÜRKÇAPAR Ünal, GÜNAY Mehmet (2016). Examination of Swimming Exercises Effects on Disabled Individuals Life Satisfaction Levels. 5. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 631- 638., Doi: 10.14486/IntJSCS586 (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:3228273).
 21. TÜRKÇAPAR ÜNAL, SENOL EMEL (2014). Ispitivanje Stavova Studenata Univerziteta Prema Tehnologıjı Prema Razli itim Varıjablama. International Scientific Conference Effects of Physical Activity Application to Anthropological Status with Children, Youth And Adults (Özet Bildiri/)(Yayın No:2625894)
 22. KARADEMIR TAMER, TÜRKÇAPAR ÜNAL, ULUCAN HAKKI, BAHADIR ZIYA (2012). Evaluation of the Correlation between Self Esteem and Satisfaction With Life and Body Image Perception in Weight Lifters. 2nd International Social Sciences in Physical Education and Sport Congress (Özet Bildiri/)(Yayın No:2625837)
 23. KARADEMIR TAMER, TÜRKÇAPAR ÜNAL, DÖSYILMAZ ENVER, AÇAK MAHMUT (2012). Evaluation of the Correlation between Self Esteem and Competitive Self Presentation Weight Lifters. 2nd International Social Sciences in Physical Education and Sport Congress (Özet Bildiri/)(Yayın No:2625859)
 24. ULUCAN Hakkı, TÜRKÇAPAR Ünal, CIHAN Bekir Barış (2012). A Study on the Problems Faced by PE Teachers in Their Profession An Application of Kırsehir province. 2nd International Social Sciences in Physical Education and Sport Congress (Özet Bildiri/)(Yayın No:2625817)
 25. TÜRKÇAPAR Ünal (2010). Effect of Personal Character on Stress Levels According to Different Variables among Universıty Students. 11th International Sport Sciences CongressNovember 10- 12, 2010 Antalya / TURKEY (Özet Bildiri/)(Yayın No:2625931)
 26. TÜRKÇAPAR Ünal (2010). Examination of Personality Characters accordıng to Different Variable Ahi Evran University Sample. 10 th lnternational Scientific Conference “Perspectives in Physical Education and Sport” (Özet Bildiri/)(Yayın No:2625873)

 

 1. Китеп жана китептеги бөлүм

 

 1. Футболдо психомоторикалык жөндөмдүүлүктү өнүктүрүү (2015)., Үнал Түркчапар, Түркия ааламы китептери, Басылуу номери :1, 165 барак, ISBN: 978-3-639-67461-3, Türkçe (Окуу китеби), ( No: 2612478)

 

 1.   Илимий проекттерге катышуу:
 2.   Административдик тажрыйба:
  1. Кахраманмараш Сүтчү Имам Университети, Дене тарбия жана спорт жогорку мектеби/ Жогорку мектептин мүдүрү 2017
  2. Кахраманмараш Сүтчү Имам Университети, Дене тарбия жана спорт жогорку мектеби/ Жогорку мектептин мүдүр жардамчысы 2013
 3. Илим коомдорунда (ассоциацияларда) мүчөлүк:
 4. Сыйлыктар
  1. Ахмет Йесеви атындагы сыйлык, Эл аралык Евразия Билим Берүү ассоциациясы, 2016-жыл

 

Илимий иштери