1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BIL-101 КОМПЬЮТЕР ИНЖЕНЕРЛИГИНЕ КИРИШ 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
YÖD-101 КОМПЬЮТЕР ИНЖЕНЕРЛИГИНЕ КИРИШ (КУРСТУК ИШ) 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
KGZ-101 КЫРГЫЗ ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
RSÇ-101 ОРУС ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ING-101 АНГЛИС ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BIL-103 ИНФОРМАТИКА I 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
EKN-105 ЖАЛПЫ ЭКОНОМИКА 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
MAT-111 МАТЕМАТИКА I 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
FEN-111 ЖАЛПЫ ФИЗИКА I 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
ÇEV-151 ЭКОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
BES-105 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ 0 ( 0 - 2 ) 1 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
ING-102 АНГЛИС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BIL-102 АЛГОРИТМАЛАР ЖАНА БЕРИЛИШТЕР СТРУКТУРАСЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
YÖD-102 АЛГОРИТМАЛАР ЖАНА БЕРИЛИШТЕР СТРУКТУРАСЫ (КУРСТУК ИШ) 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
KGZ-102 КЫРГЫЗ ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
RSÇ-102 ОРУС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FEN-102 ЗАМАНБАП ТАБИЯТ ТААНУУ БИЛИМДЕРИНИН КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
BIL-104 ИНФОРМАТИКА II 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
MAT-112 МАТЕМАТИКА II 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
FEN-112 ЖАЛПЫ ФИЗИКА II 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
BES-106 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ 0 ( 0 - 2 ) 1 МC Түшүр
BIL-172 КОМПЬЮТЕРДИК ГРАФИКАДАГЫ ДИЗАЙНДЫН НЕГИЗДЕРИ 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
BIL-174 ВЕБ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНА КИРИШҮҮ 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
BIL-176 ПРОГРАММАЛОО ТЕХНОЛОГИЯСЫ I 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
YÖD-201 (КУРСТУК ИШ) 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
BIL-201 ПРОГРАММА ТИЛДЕРИ I 4 ( 3 - 2 ) 4 МC Түшүр
BIL-203 СТРУКТУРАЛЫК ПРОГРАММАЛОО 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BIL-205 ОКТ НЕГИЗИНДЕ ПРОГРАММАЛОО I 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BIL-207 КОМПЬЮТЕР ГРАФИГИ I 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
MAT-211 МАТЕМАТИКA III 3 ( 2 - 2 ) 2 МC Түшүр
TAR-251 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-251 ФИЛОСОФИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BIL-271 КОМПЬЮТЕР ТАРМАК НЕГИЗИ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
BIL-273 ПРОГРАММАЛОО ТЕХНОЛОГИЯСЫ II 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
BIL-275 ДИСКРЕТТҮҮ ТҮЗҮЛҮШ СТРУКТУРАЛАРЫ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
EDF-202 ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
YÖD-202 КУРСТУК ИШ 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
STJ-202 ПРАКТИКА I 0 ( 0 - 0 ) 5 МC Түшүр
BIL-202 ПРОГРАММА ТИЛДЕРИ II 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
BIL-204 ЭЛЕКТР ЧЫНЖЫРЛАРЫ 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
BIL-206 ОКТ НЕГИЗИНДЕ ПРОГРАММАЛОО II 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
BIL-208 КОМПЬЮТЕР ГРАФИГИ II 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
BIL-210 ЫКТЫМАЛДУУЛУК ТЕОРИЯСЫ ЖАНА СТАТИСТИКА 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TUR-226 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TAR-252 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BIL-301 ПРОГРАММА ТИЛДЕРИ III 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BIL-303 ПРОГРАММАЛОО ИНЖЕНЕРЛИГИ I 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
BIL-305 БЕРИЛИШТЕРДИ БАШКАРУУ СИСТЕМАЛАРЫ I 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
BIL-307 ЛОГИКАЛЫК ПРОЕКТИРЛӨӨ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BIL-309 КОММУНИКАЦИЯ ЖАНА КОМПЬЮТЕР ТАРМАГЫ 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
BIL-311 ЖАСАЛМА ИНТЕЛЛЕКТ ЖАНА ЭКСПЕРТ СИСТЕМДЕРИ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
BIL-371 ВЕБ ПРОГРАММАЛОО 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
BIL-373 ЖАЛПЫ БАГЫТТУУ МОДЕЛДӨӨ ТИЛИ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
BIL-379 САНАРИП СИГНАЛ ИШТЕТҮҮ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
BIL-375 ЭЭМ МАСЕЛЕРДИ ЧЫГАРУУНУН ТИПТҮҮ АЛГАРИТМАЛАРЫ. 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
BIL-377 САНАРИП ЭЛЕКТРОНИКА 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BIL-302 ОПЕРАЦИОНДУК СИСТЕМАГА КИРИШ 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
BIL-304 ПРОГРАММАЛОО ИНЖЕНЕРЛИГИ II 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
BIL-306 ИНФОРМАЦИЯ ЖАНА КОМПЬЮТЕР КООПСУЗДУГУ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
BIL-308 БЕРИЛИШТЕРДИ БАШКАРУУ СИСТЕМАЛАРЫ II 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
BIL-310 ИШ КООПСУЗДУГУ ЖАНА САКТЫГЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
STJ-302 ПРАКТИКА II 0 ( 0 - 0 ) 5 МC Түшүр
BIL-374 FREEBSD ЧӨЙРӨСҮНДӨ БАШКАРУУ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
BIL-372 БЕРИЛИШТЕР МААНИСИ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
BIL-376 ЛОГИКАЛЫК ПРОГРАММАЛОО 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
BIL-378 JAVA ТИЛИНДЕ ОБЬЕКТКЕ БАГЫТТАЛГАН ПРОГРАММАЛОО 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
BIL-380 МАРШРУТОО ЖАНА МАРШРУТТООНУН НЕГИЗДЕРИ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
BIL-382 ВИДЕОДО ТААНЫМАЙ АЛГОРИТМДЕРИ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
BIL-384 3D ГРАФИКАСЫ ЖАНА АНИМАЦИЯ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
BIL-386 САНДЫК СХЕМАЛАРДЫ ДОЛБОРЛОО 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
BIL-388 САНДЫК ОПТИМИЗАЦИЯ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
BIL-390 КЫСТАРЫЛГАН СИСТЕМАЛАРДЫ ДОЛБООРЛООГО КИРИШ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
BIL-392 КОМПЬЮТЕР ТАРМАК КООПСУЗДУГУ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BIL-401 КОМПЬЮТЕР АРХИТЕКТУРАСЫ 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
BIL-405 СИСТЕМДИК ПРОГРАМДОО 4 ( 3 - 2 ) 4 МC Түшүр
BIL-407 ИНЖЕНЕРДИК ЭКОНОМИКА 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
BTZ-451 БҮТҮРМӨ ПРОЕКТИ I 3 ( 1 - 4 ) 6 МC Түшүр
BIL-471 САНАРИП АНАЛИЗ I 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
BIL-473 ТАРМАКТЫ ЖАКШЫРТУУ ИНЖЕНЕРДИК КАРАЖАТЫ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
BIL-475 МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИЯСЫ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
BIL-477 КОМПЬЮТЕРДИН ТҮЗҮЛҮШҮ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
BIL-479 КРОССПЛАТФОРМДУК ПРОГРАММАЛОО 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
BIL-481 БЕРИЛИШТЕР САКТАГЫЧТАРЫ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
BIL-483 БИЛИМ БАШКАРУУ НЕГИЗДЕРИ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BIL-402 ПРОГРАМДЫК ПРОЕКТИРЛӨӨ ЖАНА АНЫН АРХИТЕКТУРАСЫ 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
BTZ-452 БҮТҮРМӨ ПРОЕКТИ I 3 ( 1 - 4 ) 6 МC Түшүр
STJ-402 ПРАКТИКА III 0 ( 0 - 0 ) 5 МC Түшүр
DES-400 ЖАЛПЫ МАМЛЕКТТИК СЫНАК 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-402 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ МАМЛЕКТТИК СЫНАГЫ 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-404 БҮТҮРМӨ ПРОЕКТИ КОРГОО МАМЛЕКЕТТИК СЫНАГЫ 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
BIL-472 КОМПЬЮТЕР ТАРМАГЫН ЖАКШЫРТУУ ЫКМАЛАРЫ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
BIL-474 МИКРОПРОЦЕССОРЛОР ЖАНА ТӨМӨНКҮ ДЕҢГЭЭЛ ТИЛДЕР 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
BIL-476 ЖАСАЛМА НЕЙРОНДУК ТАРМАКТАР 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
BIL-478 ДОЛБООРЛОРДУ БАШКАРУУ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
BIL-480 САНАРИП АНАЛИЗ II 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
BIL-482 САНДЫК ЧЕЧИМ ЧЫГАРУУ 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы