Аркага
8 Февраль 2019

Семинар кулактандыруусу. Skynet компаниясынын өкүлдөрү менен жолугушуу


Компьютердик инженерия бөлүмү тарабынан иш берүүчүлөр менен жолугуу программасы алкагында ар түрдүү мекемелеринин катышуучуларынын салымы менен

Семинар

уюштурулат. Семинарга Skynet  компаниясынын өкүлдөрү келмекчи.

 Семинардын алкагында устаттар өздөрүнүн кесиптик иш тажрыйбасын студенттер менен бөлүшүү пландалууда.

Датасы: 11/02/2018, саат 14:00

Жери: Инженердик Факультети, Компьютердик Инженерия бөлүмү, 523 дарскана