Аркага
28 Апрель 2017

Gulida KIMSANOVA, Rita Ismailova, Rayımbek SULTANOV. (2016). Факторизациялоо алгоритимдердин салыштырмалуу анализи. Manas Journal of Engineering


Аннотация