Бөлүмдө өтүлүүчү негизги сабактар

Бөлүмө негизги сабактар биринчи курстан башталат дагы үчүнчү курстан баштап толук бөлүмгө тийешелүү сабактар калат. Алар төмөнкү негизги сабактар. Компьютер инженерлигине кириш, Информатика, Алгоритмалар жана берилиштер структурасы, Программалоо тилдери, Структуралык программалоо, Обьектке багытталган программалоо, Компьютер графиги, Электр чынжырлары, Ыктымалдуулук статистикасы, Программалоо инженерлиги, Берилиштерди башкаруу системалары, Логикалык схемаларды долборлоо, Коммуникация жана компьютер тармагы, Жасалма интеллект жана эксперт системдери, Операциондук системаларга кириш, Информация жана компьютер коопсуздугу, Берилиштерди башкаруу системалары, Иш коопсуздугу жана сактыгы, Компьютер архитектурасы, Системдик програмдоо, Инженердик экономика, Программалык жабдуулар долбоору жана архитектурасы, Бүтүрмө проекти. Мындан башка дагы бүтүрүүчүлөр 12 тандалма сабак алуусу керек.

 Бакалавр багытын бүтүрүү үчүн баардыгы 160 кредит, анын ичинен тандалма сабактардын кредити 39тан кем болбоого тийиш. Магистратурадагы студентеердики баардыгы 30 кредит, тандалма сабактары 18 кредит болуш керек.

Лабораторияларыбыз.

Дүйнө жүзүнө таанымал CISCO компаниясынын  жабдуулары менен камсыз болгон тармактар технологиясын окуп үйрөнүү лаборатория

 

lab

 

 

lab

Заманбап компьютер жана  программдык жабдыктар менен камсыз болгон компьютердик класс

 

Бөлүмүбүздүн окуучулары

students

Окуу залында өз алдынча даярдык

students

Бөлүмүбуздүн окуучулары жыл сайын өткөрүлүүчү студенттердин  бүткүл дүйнөлүк программистердин командалык олимпиадасына өлкөбүздө лидерлик орундарды алып, чет өлкөлөргө региондук тандоо таймашына катышып келишет.

students

Бул окуучуларыбызды өлкөбүздүн программистер коому далайдан бери урматтап келишет. Убагында алар да дүйнөлук олимпиадаларга катышып жүрүшкөн.

students

Бөлүмдүн студенттери жалгыз эле кыргызстанда же туркияда иштебестен дүйнөнүн жыйырмадай өлкөлөрүндө кызмат кылышат жана биз менен ар качан байланышта. Алар биздин студенттер үчүн жаңы технологиянын турмушка зарыл болгон тараптары боюнча окуу куралдар жазып жатышат. Мимар Арсландын андроид технологиясы боюнча жазган китеби бүт түрк тилдүү мамлекеттердин жаш программистерине белгилүү.