Бөлүмдүн негизги илимий-изилдөө багыттары

Компьютердик инжерия ар-тараптуу профессия болгондуктан бөлүмүбүздө иштеген мугалимдер жана кызматкерлердин дагы илимий-иштери ар тараптуу. Ал жөнүндө мугалимдер менен таанышканда айталы. Бөлүмдө негизинен төмөнкү таблицада берилген багыттар боюнча иш алып барабыз:

Негизги багыттын аталышы

Жетекчи

Аткаруучулар тобу

Электрондук башкаруу:

1. Электрондук өкмөт

2. Электрондук билим

Бримкулов У.Н.

Ч. Жумабаева, К. Барыктабасов,  П. Каразаков, бөлүм магистранттары

Электрондук мультимедия энциклопедиясы

Бримкулов У.Н.

З. Казакбаева, К. Момуналиев, бөлүм магистранттары

Кыргыз тили жана компьютер

Б. Шаршембаев

Б. Душабаев, Ж.Нуракун кызы, бөлүм магистранттары

Билим берүү мекемелеринин компьютер тармактары

Т. Майтыков,

А. Саит кызы

Т. Майтыков, А. Саит кызы

Суу чөйрөсүндө заттардын таралышынын симуляцисы

Р. Султанов

Экология бөлүмүнүн кызматкерлери, бөлүм магистранттары

Маалымат технологияларынын ишканалардын өндүрүмдүүлүгүнө берген таасири

К. Дөнмез

К. Дөнмез

Электрондук окуу куралдарды иштеп чыгуу

К. Дөнмез

К. Барыктабасов, С. Элмалы, М. Карадеңиз, А. Аданбаев

Заманбап окутуу жана узактан окутуу технологиясын өздөштүрүү

М. Текерек

Р. Исмаилова, Ж. Нуракун кызы, бөлүм магистранттары