Аты Доц.Др. Замиргүл Казакбаева
Э-куржун zamira.kazakbaeva@manas.edu.kg
Кабинет MF 520
Телефону 49 27 56-57 (1131)
Сабактар

BIL-172 : КОМПЬЮТЕРДИК ГРАФИКАДАГЫ ДИЗАЙНДЫН НЕГИЗДЕРИ (Компьютер Инженердиги Бөлүмү )

BIL-207 : КОМПЬЮТЕР ГРАФИГИ I (Компьютер Инженердиги Бөлүмү )

BİL-541 : КОМПЬЮТЕР ГРАФИГИ (Компьютер Инженердиги Бөлүмү )

BIL-310 : ИШ КООПСУЗДУГУ ЖАНА САКТЫГЫ (Компьютер Инженердиги Бөлүмү )

BIL-384 : 3D ГРАФИКАСЫ ЖАНА АНИМАЦИЯ (Компьютер Инженердиги Бөлүмү )

BIL-475 : МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИЯСЫ (Компьютер Инженердиги Бөлүмү )

BIL-208 : КОМПЬЮТЕР ГРАФИГИ II (Компьютер Инженердиги Бөлүмү )

Резюме

Билими

 

Даражасы

Кафедра/Программа

Университет

Окуу мөөнөтү

Физик-окутуучу

Физика жана математика

Ыссык-Көл Мамлекеттик Университети

1981

Физика-математика илимдеринин кандидаты

«Кристаллофизика» лаб.,

физика жана математика

Улуттук Илимдер Академиясы, физика институту

1992

 

Ага илимий кызматкер

«Оптическая обработка информации» лабораториясы, физика

Улуттук Илимдер Академиясы

2003

Доцент

Кафедра  “ИИиКТ”

Информатика жана башкаруу

Кыргыз Улуттук Университети

2010

 

 

Кандидаттык диссертациянын аты жана жетекчинин аты-жөнү (PhD):

“Примесные и радиационные дефекты в монокристаллах NaF-Pb и NaF:U,Pb”

Илимдер Акад. мүчө корреспон., проф. доктор  А.А.Алыбаков

 

Академиялык тажрыйба:

 

Иштеген кызматы

Иштеген жери

Иштеген жылдар

Компьютер инженерлиги бөлүмүнүн доценти

Кыргыз-Түрк «Манас» университети, Бишкек

07.09.2009 баштап азыркыга чейин

Ага окутуучусу

Кыргыз-Түрк «Манас» университети, Инженердик факультет

2000/2011

Ага илимий кызматкер

Улуттук Илимдер Академиясы, “Оптическая обработка информации” лабораториясы

1992/2000

Web-дизайнер

«Арча» - лазерная обработка материалов атындагы фирма.

1992/2000

Инженер, кенже илимий кызматкер

Улуттук Илимдер Академиясы, «Кристаллофизики» лабораториясы.

1984/1992

 

Сыйлыктар:

 1. Кыргызстан Ленин комсомолунун борбордук комитетинин стипендиаты (1980)
 2. Ардак Грамотасы (КТМУнун 15 жылдыгы).
 3. Ыраазычылык Баракчасы (КТМУда11 жыл алгылыктуу кызмат көрсөткөндүгү үчүн 2013).
 4. Ардак Грамотасы. Кыргыз Республикасынын Билим Берүү жана Илим Министрлиги. (2016)
 5. I даражадагы диплом,  Кыргыз-Түрк "Манас" университетинин V Кышкы "Ден соолук-2014 спартакиадасынын "Шахмат" мелдешинде биринчи орунду ээлегендиги үчүн.
 6.  I даражадагы диплом, Кыргыз-Түрк "Манас" университетинин V Кышкы "Ден соолук-2014 спартакиадасынын "Үстөл тенниси" мелдешинде биринчи орунду ээлегендиги үчүн. 
 7. II даражадагы диплом, Кыргыз-Түрк "Манас" университетинин II Кышкы "Ден соолук-2011 спартакиадасында "Шахмат" боюнча экинчи орунду жеӊип алгандыгы үчүн.
 8. КРнын жалпы ЖОЖдор арасында уюштурулган мугалимдер аралык шахмат боюнча мелдеште экинчи орунду жеӊип алгандыгы үчүн II даражадагы диплом (Кыргыз Республикасынын билим беруу жана илим министрлиги. Массалык-спорт жана ден соолукту чындоо боюнча «Жаштык» борбору) 
 9. КРнын жалпы ЖОЖдор арасында уюштурулган мугалимдер аралык үстөл тениси  боюнча мелдеште үчүнчү  орунду жеӊип алгандыгы үчүн III даражадагы диплом. (Кыргыз Республикасынын билим беруу жана илим министрлиги. Массалык-спорт жана ден соолукту чындоо боюнча «Жаштык» борбору).

Илимий проекттерге катышуу (2000-2019):

 • 2016-2019г. Научный сотрудник проекта: CAREN 3 project. The Central Asian Research and Education Network. Distance learning. CAREN receives funding support from the European Union
 • 2010-2013 г. Научный сотрудник проекта: “Инновационные технологии развивающего обучения и их влияние на качество профессиональной подготовки специалистов. Грант Министерства образования и науки Кыргызской Республики.
 • 2009 г. - Научный сотрудник проекта: “Информационно-коммуникативная и технологическая  компетентность преподавателей  и их влияние на качество профессиональной подготовки учителей”. Грант Министерства образования и науки Кыргызской Республики.
 • 2006-2008 г.- Научный сотрудник проекта:  “Разработка научно-педагогических основ и путей создания электронных учебников по жизнеоберегающему образования школьников”. Грант Министерства образования и науки Кыргызской Республики.
 • 2000-2003 г. Участник гранта по проекту в рамках программы «Наука ради мира» научного комитета НАТО по созданию лазерного устройства и технологии изготовления мастер-голограмм и их мультиплицирования по теме: «Запись мастер-голограмм синтезированных изображений на компьютере с защитой от копирования для производства радужных голограмм» Project number: 973702. Грант НАТО

Сертификаттар:

 • Certificate of participation Kyrgyz-American training program Effective Strategies in 3D Design &Animation. Association of Fulbrighters of Kyrgyzstan and KTU Manas, 1-30 July. 2016
 • Certificate of participation CIS Sub-Regional Workshop of the Women ICT Frontier Initiative (WIFI). UNITED NATIONS APCICT/ESCAP, CAREN, Academy APAPKP, 24-26 April, 2017
 • Certificate of participation High-level Briefing Primer Series on ICTD for Youth in Kyrgyzstan. UN-APCICT/ESCAP, CAREN, KSTU. 28th April, 2017
 • Certificate of participation 3nd CAREN Regional Networking Conference. Dushanbe, Tajikistan 2018

Илимий иштери

 

 

A-Эл-аралык макалалар

 
 

1)SCI- expanded, SSCI, AHCI индекстүү журналдарда басылган илимий макаласы жана топтоо иштери

 

1.     Alybakov A.A. Gubanova V.A. , Z. Kazakbaeva, Kidibaev M.M. «Manifestation of a Dynamic Jahn-Teller Effect in the Excitation Spectra of NaF-Pb2+ Single Crystals» // Phys. Stat. Sol / (b).-v.161.-P. k 73-k 74,  1991

2.        A. Alybakov., Z. Kazakbaeva, V. Shul'gin et.al “Thermostimulated luminescence of activated crystals NaF-(Pb, U)”// Journal of Applied Spectroscopy Volume 56, Number 1 - p.34-38, 1992

3.        Alybakov A.A. Gubanova V.A., Kazakbaeva Z., Kidibaev M.M. The Study of Colour Centers in NaF-U Single Crystals Co-doped with Pb2+ // Crystal Research and Technology -N3.-V.27 45-k48,  1992

4. A Kutanov, Nurbek Sydyk uluu, I Snimshikov and Z Kazakbaeva. Interference filter with amorphous silicon layer and direct laser recording on it. Journal of PhysicsConference Series, Volume 737, Number 1, 2016

 

3) Эл-аралык индекстүү журналдарда жарыяланган илимий макаласы

 
 1. Askar Kutanov, Nurbek Sydyk uluu, Sergey Velikasov, Zamirgul Kazakbaeva  “Three dimensional laser recording on amorphous silicon film” Proceeding of the 11th International Symposium on Display Holography in Aveiro, Portugal, (2018) http://www.isdh2018.pt
 2. Кутанов А.А., Нурбек Сыдык уулу,  Казакбаева З.М. «Трехмерная лазерная запись изображений на пленках аморфного кремния» Международная конференция «СибОптика-2018» 23-27 апреля. 2018 Новосибирск. Россия. (сборники материалов включены в систему РИНЦ).
 3. Gulnura Dzhumalieva, Nurgul Karybekova, Zamirgul Kazakbaeva  Quality eLearning: online teaching text analysis course. Proceeding of the 3nd CAREN Regional Networking Conference (2018) Dushanbe, Tajikistan
 4. Kazakbaeva Z. Sydykbekov K. (2017)  Innovative technologies in educational process of teaching computer graphics. TOJET,  Special Issue for INTE 2017(Berlin), p.183-186, ISSN:2146-7242
 5. Asipova N, Kazakbaeva Z. (2017) CASE study of using ICT on life security education MANAS Journal of Engineering.Volume 5 (Issue 2)  p. 72-76
 6. Жээнбеков А.А., Казакбаева З.М "Улучшение характеристик дифракционных решеток в дот матрикс голограммах"Uzbek Journal of Physics, vol. 16, N 5, p. 319-322, Uzbekistan, 2014
 7. Казакбаева З.М. «Научно-методические предпосылки обучения студентов к использованию информационных технологий в образовательном процессе» Международный научно-методический журнал «Педагогика и психология» КазНПУ им.Абая, Алматы, №2, с.127-130, 2010
 8. Kazakbaeva Z., Asipova  N., & Moldalieva A. Creation of e-courses on life security education as a part of e-Social Science. // (pp. 2133-2137). E-Learn, Chesapeake, VA: AACE.  Vancouver, Canada, 2005 (ISBN 1-880094-57-6,Griff Richards,AACE)
 9. Алыбаков А.А., Казакбаева З.М.,  Кидибаев М., Шульгин Б. В. «Термостимулированная люминесценция активированных кристаллов NaF-U,Pb»  Журнал прикладной спектроскопии. Москва - т. 5б.-№1-с.48-53, 1992
 10. Кидибаев М. М, Багаев С. В., Казакбаева З.М., Казак Л. А.,  Люминесцентные свойства кристаллов,  фтористого натрия,  активированных ионами свинца методом имплантации. Деп.  ВИНИТИ Москва,  объем 10c  от 15. 05. 1990. № 2592-В90
 

5) КТМУ (Кыргыз-Түрк “Манас” университети) тарабынан чыгарылган журналдардагы макалалар

 
 1. Казакбаева З.М.  «Накопление центров окраски в кристаллах NАF-РB И NАF-U,РB»// Табигый илимдер журналы.  С.55-58,  КТУМ Бишкек, 2002
 

7) Эл-аралык жюри жана кеңешчилик иш-аракеттерге катышуу (комиссиялык, группалык жана өздүк)

 
 1. Member of International Program Committee of III International Conference for Students, Young Scientists and Engineers «Optics'2003, St-Petersburg, Russia http://www.ifmo.ru/conferens/15/conf_15.htm
 2. Member of International Program Committee of IV International Conference for Students, Young Scientists and Engineers “Optics' 2005” to be held in St-Petersburg, Russia, 2005 http://www.ifmo.ru/conferens/26/conf_26.htm  www.ifmo.ru/optics05)
 

 

B-Эл-аралык докладдар

1) Чет тилинде оозеки сунушталып  толук жарыяланган доклад

 1. Askar Kutanov, Nurbek Sydyk uluu, Sergey Velikasov, Zamirgul Kazakbaeva  “Three dimensional laser recording on amorphous silicon film” Proceeding of the 11th International Symposium on Display Holography in Aveiro, Portugal, (2018) http://www.isdh2018.pt
 2. Кутанов А.А., Нурбек Сыдык уулу,  Казакбаева З.М. «Трехмерная лазерная запись изображений на пленках аморфного кремния» Международная конференция «СибОптика-2018» 23-27 апреля. 2018 Новосибирск. Россия. (сборники материалов включены в систему РИНЦ).
 3. Gulnura Dzhumalieva, Nurgul Karybekova, Zamirgul Kazakbaeva  Quality eLearning: online teaching text analysis course. Proceeding of the 3nd CAREN Regional Networking Conference (2018) Dushanbe, Tajikistan
 4. Казакбаева З. M., Кулмурзаева М.И." Использование видеоуроков на уроках компьютерной графики в свете инновационных подходов" Özetler. II. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi,“ Küresel Gelişmeler Işığında Lisansüstü Eğitimin durumu ve Geleceği 13-14 Nisan,45-48 sayfa, KTMU, Bişkek. 2016
 5. A.Kutanov, Nurbek Sydyk uluu, I. Snimshikov and Z. Kazakbaeva.  Direct laser recording of Dot Holograms on amorphous silicon film. Proceeding of the 10th International Symposium on Display Holography p.142-146 Saint Petersburg, Russia, (2015) http://www.isdh2015.ifmo.ru 
 6. Байзакова А., Казакбаева З. M." Болочок мугалимдерди патриоттук тарбия иштерине даярдоо боюнча класстык сааттардын мааниси" Bildiriler.  I. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi,“ Küresel Gelişmeler Işığında Lisansüstü Eğitimin durumu ve Geleceği 13-14 Nisan, KTMU, Bişkek. 2014, 62-68 sayfa
 7. А.А.Жээнбеков, З.М.Казакбаева "Улучшение характеристик дифракционных решеток в дот матрикс голограммах" . Материалы II международной конференции Оптика  и Фотоника-2013 (Workshop "OPTICS AND PHOTONICS"), с.57-60, Самарканд, Узбекистан.
 8. Казакбаева З.М. Опыт по использованию инновационных технологий в образовательном процессе. Материалы международной научно-практической конференции «Университеты мира как центры научных исследований» 27-29 мая 2013 г. Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого. Тула-2013, Россия
 9. Казакбаева З.М.,Касмалиева А.А. Реализация развивающих функции информационных технологий в образовательном процессе. Материалы Международной научно-практической конференции "Развитие системы педагогического образования в контексте глобализационных процессов" посвященной 50-летию основания кафедры педагогики, Евразийский национальный унив. им. Л.Н. Гумилева, с. 398-400, Астана-2012, Казахстан
 10. Казакбаева З.М., Оптические свойства кристаллов фтористого натрия, активированных ионами свинца и NaF-U, Pb. Труды Международного семинара "Оптика и Фотоника", с.50-52, Иссык-Куль, 2012.(Optical properties of NaF single crystals doped with Pb2+ and NaF-U, Pb. Workshop «OPTICS AND PHOTONICS)
 11. Н.А. Асипова, З.М. Казакбаева (2007). Применение информационно-коммуникационных технологий при обучении основам безопасности жизни. «Интернет и современное общество» (IMS–2007) с.56-57. Санкт-Петербург. Россия
 12. Казакбаева З.М., и др. «Е–образование – современное средство обучения детей по основам безопасности жизни детей»// Труды Всероссийской научно-практической конференции "Безопасность через образование"с.24-26, Брянск-2006 - Россия
 13. Казакбаева З.М., и др. «Информационно-технологические пути создания электронных учебников по основам безопасности жизни детей»// Труды 1 Всероссийской научно-практической конференции "Роль университетов в поддержке гуманитарных научных исследований" с.22-26 Тула-2006-Россия
 14. Кутанов А.А., Казакбаева З.М., Макаров К.В., Снимщиков И.А. «Исследование рельефа дифракционных элементов» Сборник докладов Международной научной конференции "Актуальные проблемы физики твердого тела" с.516-517, ФТТ-2005, Минск 2005, Беларусь
 15. Казакбаева З.М., Макаров В.П., Макаров К.В., Снимщиков И.А «Морфологические и структурные изменения в пленках кремния под действием лазерного излучения» Труды Международная конференция “Фундаментальные проблемы оптики-2004, 18-21 октября, Санкт-Петербург-2004-Россия,
 16. Казакбаева З.М., Молдалиева А.О. «Компьютерные технологии в радиовещании»// Труды международной конференции «Развитие информационно-коммуникац. технологии в информационном обществе: состояние и перспективы» c. 206-208, Бишкек, 28-30 октябрь, 2004
 17. Асипова Н.А, Казакбаева З.М., и др. «Создание электронных учебников о жизнеоберегающем образовании»//Труды международной конференции «Развитие информационно-коммуникационной технологии в информационном обществе: состояние и перспективы» 204-208, Бишкек, 28-30 октябрь, 2004
 18. Казакбаева З.М. «Примесные и радиационные дефекты в монокристаллах NaF-Pb и NaF-Pb,U» Труды международной конференции «Актуальные проблемы физики твердого тела" ФТТ-2003 г. Минск–2003-Беларусь
 19. Z. Kazakbaeva, N.Bashturk «Spectroscopy of centers of NaF single crystals doped wıth Pb2+» Proceedings of International Optical Congress «Optics - XXI century» 14–17p., Saint- Petersburg- Russia, 2002
 20. Югай А., Макаров К.В., Казакбаева З.М.  “Исследование записи мастер-голограмм с синтезированными изображениями”. Сборник трудов III Международной конференции молодых ученых и специалистов “Оптика - 2003”, С.78-79. 20-23 октября 2003, Санкт-Петербург,Россия
 21. Баштурк Н., Насиров Ш.Х., Байбулатов Р.Ф.,Устюжанин И., Казакбаева З.М. Корпоративная вычислительная сеть в Кыргызско-Турецком университете Манас. Труды международной конференции. "Telecommunication Systems: State and Perspectives of Development". Бишкек, 89-95c, 2002.
 22. Kazakbaeva Z.M., Kutanov A.A., Snimshchikov I.A., Yugai A.G. // Mezhvuzovskii sbornik trudov. Ekaterinburg: UTGU. 1998. Vyp. 3. S. 38.
 23. Алыбаков А.А.,  Губанова В.А., Казакбаева З.М, Умурзаков Б. С. Эффект Яна-Теллера в спектре поглощения и возбуждения монокристалла NaF:Pb2+// Труды международного семинара "Голография и оптическая обработка  информ" c.45-48,  1997,  Бишкек
 24. Bujko, V.M., Kazakbaeva, Z.M., Kenzhebaev, B.K., Kidibaev, M.M. Radiation-stimulated effects in activated sodium fluoride crystals.  AN Latvijskoj SSR, Riga (USSR). Inst. Fiziki. 1990

2) Чет тилинде оозеки сунушталып мазмуну жарыяланган доклад

 1. Zhanuzakova M., Kerezov T., Muratbek kyzy A., Kazakbaeva Z. Learning and creating 3D models using Autodesk Maya. Book of abstracts, International conference MADEA-8. 130p. (2018) (17.06.-23.06. 2018 Issyk-Kul) Konferans özet kitabı. 2018 Uluslararası Konferans özet.
 2. Kazakbaeva Z., Gasanov B., Dzhanuzakov A. Using OpenGl library for creating simple 3D scenes. Book of abstracts,International conference MADEA-8. 74p. – (2018). (17.06.-23.06. 2018 Issyk-Kul) Konferans özet kitabı. 130p. 2018 Uluslararası Konferans özet.
 3. Asipova N., Kazakbaeva Z. CASE study of using ICT on life security education. Proceeding of the 2nd CAREN Regional Networking Conference 2017
 4. Казакбаева З., Асипова Н., Молдалиева А.Применение инновационных технологий для формирования компьютерных навыков учащихся. Международная научно-практическая конференция, организованной Министерством образования и науки Кыргызской Республики, РДИТА «Алтын Туйун» и КГТУ им. И. Раззакова 2017
 5. Askar Kutanov,  Zamirgul Kazakbaeva "DIRECT LASER RECORDING OF DOT HOLOGRAMS ON AMORPHOUS SILICON FILM", Book of abstracts, 10th International Symposium on Display Holography (ISDH’2015) Russia -St. Petersburg, 28 June-3 July, p.45, 2015
 6. Zamirgul Kazakbaeva, Zhazgul Zuridinova, Aigerim Toktomatova "Teaching mathematics using ICT". Abstract  the V Congress of Turkic World Mathematicians, Kyrgyzstan, June 5-7, 2014
 7. Байзакова А., Казакбаева З. M." Болочок мугалимдерди патриоттук тарбия иштерине даярдоо боюнча класстык сааттардын мааниси" Özetler.  I. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi,“ Küresel Gelişmeler Işığında Lisansüstü Eğitimin durumu ve Geleceği 13-14 Nisan, KTMU, Bişkek. 2011, 27-28 sayfa
 8. Асипова Н.А, Казакбаева З.М. «Применение инновационных технологий в образовательном процессе КТУ «Манас». –II международная научно-практическая  конференция «Перспективы развития научно-инновационной деятельности». НАН КР. – Бишкек: 2010. - С. 83-84.
 9. Казакбаева З.М., Насиров Ш.Х., Барыктабасов К.К. Использование информационных технологий в изучении экологического образования. «Международный экологический симпозиум  2009» КТУМ (International Symposium on Environment). 9 страниц. Бишкек, 2009.
 10. Макаров К.В., Казакбаева З.М   «Высокоскоростная запись нано-размерных дифракционных элементов» International Conference and Issyk-Kul International Summer School on Radiation Physics & Information Technologies.  р.45-46  SCORPH-2008.  Kyrgyzstan
 11. Toktomatova A., Kazakbaeva Z.M. (2008). “Case Study Of EU Occasion Project Implementation In Kyrgyzstan” The Oxford e-Research  Conference 2008 (11-13 September 2008) http://www.oii.ox.ac.uk/microsites/eresearch08/
 12. Макаров В.П., Макаров К.В., Снимщиков И., Кутанов А.А, Казакбаева З. «Высокоскоростная лазерная запись оптических дифракционных элементов на кремниевых пленках» Тезисы 4 Междун.  научно-практической конференции "Исследование, разработка и применение высоких технологий в промышленности". 344c, 2007, г. Санкт-Петербург, Россия
 13. Макаров К.В., Кутанов А.А.,  Казакбаева З.М  «Исследование формирования микрорельефа при прямой лазерной записи на пленках аморфного кремния» World Conference «ACTUAL PROBLEMS OF THE SOLID STATE PHYSICS» (PSS-2007) 2007 Minsk, Belarus
 14. Кутанов А.А., Казакбаева З.М, Макаров К.В. «Исследование рельефа дифракционных элементов» Международная конференция «Актуальные проблемы физики твердого тела" (ФТТ-2005), Минск, Беларусь
 15. Z. Kazakbaeva.  Thermo destruction  colour centers in NaF-Pb and NaF:U,Pb Scientific conference and summer school on radiation physics. Scorph-2003. Issykkul, 2003 (21-27 July) Issyk-Kul
 16. Kutanov A.A, Makarov K., Kazakbaeva Z. SCANNING LASER WRITING SYSTEM (SLWS) DEVICE FOR MASTER HOLOGRAMS. World Conference Basic Problems of Optics-2004,  2004, Saint-Petersburg, Russia
 17. V.A. Gubanova, В. S. Umurzakov,  Z. Kazakbaeva.  Thermo stability of (F2+)A colour centers in NaF:Li, Pb International conference "Advanced optical materials and devices" Book of abstracts. p. 136-137, Latvia, Riga, 1996
 18. Бетенекова Т.А., Шульгин Б.В. Казакбаева З.М «Сцинтилляционные свойства активированных кристаллов.» Тезисы докладов Межгосударственной конференции «Сцинтилляторы-93», 1993 Харьков
 19. Gubanova V.A. Kidibaev M.M.  Z. Kazakbaeva «Termostimulated Luminescence of NaF-U,Pb in NaF:U Single Crystals» Proceedings of International Conference "Luminescent detectors and Transformers p.6  Latvia, Riga, 1991
 20. Alybakov A.A. , Z. Kazakbaeva. , Kidibaev M.M. Kenzhebaev B.K.  TSEE and TSL of doped NaF Single Crystals.  International 10 sumposuim "TSEE and TSL", P. 356-358,  Tbilisi, Georgia, 1991
 21. Алыбаков А.А., Казакбаева З.М,  Кидибаев М. М. Умурзаков Б. С. «Радиационные дефекты в монокристаллах LiF-U,Fe; LiF-U,Pb.» Тезисы  докл.   7  Всесоюзной конф.  по физике диэлектриков  c.165 1988, Томск
 22. Казакбаева З.М, Кидибаев М. М Буйко В. М. Влияние дозы облучения и последующего  отжига  на образование коллоидных частиц щелочного металла в LiF. Тезисы докладов YII Всесоюзной конф. по радиац. физике и химии неорганич. материалов.  c. 182-184,1989  Рига
 23. Казакбаева З.М, Кидибаев М. М Буйко В. М. Радиационно-стимулирован-ные эффекты в активирован­ных кристаллах фтористого натрия . Тезисы докладов Y-Всесоюзного совещ. "Радиац. гетерогенные процессы/ c. 42, 1990  Кемерево
 24. Алыбаков А.А. Казакбаева З.М, Кидибаев М. М. Шульгин Б. В.  Светотехнические    материалы    на     основе     фторида натрия. Тез.    докладов   II   Всесоюзного совещ. по материалам для источни­ков света и светотех. изделий. с. 25-30 1990 Саранск
 25. Алыбаков А. А.  Казакбаева З.М , Полыба А.Н.. Кинетика накопления центров окраски в кристаллах NaF-Pb, NaF-Tl, NaF-In при 300 К. Тез. докл. I Региональной конф. Республик Средней Азии и Казахстана "Радиационная физика твердого тела"c. 12,1991 Самарканд

D-Улуттук иш-аракеттер

 1. Комиссиялык журналдардагы илимий  макаласы
 1. Казакбаева З., Асипова Н., Молдалиева А. (2017) Применение инновационных технологий для формирования компьютерных навыков учащихся. Известия КГТУ им. И. Раззакова, №2 (42), 151-155
 2. Казакбаева З. M., Кулмурзаева М.И. (2016) " Преподавание трехмерной компьютерной графики с использованием информационных технологий Известия КГТУ им. И. Раззакова  N 4(40), 230-234
 3. Казакбаева З.М., Мусабеков А.Т., Таалайбек кызы Айкерим "Экологиялык тең салмактуулуктун бузулушу жана экологиялык коопсуздука тарбиялоо" Вестник ЫГУ,№29,с. Каракол-2016 
 4. Байзакова А.C, Казакбаева З.М. Экологическое образование школьников в Кыргызстане.Вестник КНУ, с. 253-255, Бишкек 2015
 5. Казакбаева З.М., Бекболотова Г. "Создание видео уроков по компьютерной графике"  Вестник Вестник ИГУ №40, с.142-144, Каракол 2015
 6. Байзакова А.С., Казакбаева З.М., Молдалиева А.О. Cапаттуу билим, таалимдүү тарбия – мезгилдин талабы. Вестник КНУ, серия 2, вып.3, 2011
 7. Казакбаева З.М., Баратова Б. Использование ИКТ в учебном процессе. Международная конф. "Информационные технологии и математическое моделирование в науке, технике и образовании" Известия КГТУ, №24, с. 313-315. Бишкек- 2011
 8. Казакбаева З. M., Байзакова А., Применение мультимедиа технологий в школьном образовании» Междунар. научно-практическая конференция «Инновационное развитие образования и науки: проблемы и перспективы» Вестник ЫГУ,№26,с.190-193, Каракол-2010
 9. Казакбаева З. M., Байбосунова М. «Применения компьютерной графики в учебных курсах» «Проблемы использования  открытых технологий в образовании» Вестник КНУ им. Ж. Баласагына, серия 3, вып.4, с. 110-112, 2010
 10. Казакбаева З. M. Обучение компьютерной графике в вузе. Вестник БГУ №3, с.98-99, 2010
 11. В.П. Макаров, К.В. Макаров, З. M. Казакбаева. «Морфологический анализ записи дифракционных элементов» Вестник КРСУ. 2007, т.7, №8. С.22-24
 12. Асипова Н.А, Казакбаева З.М. Инновационные технологии в жизнеоберегающем образовании - «Вестник ЫГУ», 2005. N 14. 20-24.
 13. З. М.Казакбаева.  Коопсуз эмгектенyyнyн психологиясы жана эргономика. Вестник ИГУ  № 11 / 2004
 14. Макаров В.П., Казакбаева З.М.,  Макаров К.П Методика определения удельной поверхности порошка кремния.//Вестник КРСУ. 2002, т.2, №3. С.19-22
 15. Казакбаев M., Казакбаева З.М. «Өмүр коопсуздугун окутуунун концепциясын иштеп чыгуунун педагогикалык негиздеринин айрым бир маселелери// Вестник ИГУ №4 8-15c/. 2000
 16. Кидибаев М. М , Казакбаева З.М.  «Изменение    оптических спектров    в    LiF-U,Pb    под действием радиации»  Сборник "Структура и свойства в моно- и поликристаллич. материалах. c.16-19, 1990 Фрунзе

E-Улуттук докладдар

1) Оозеки түрүндө сунушталып толук жарыяланлан докладддар

 1. Казакбаева З.М  Багаев С. В. Огородников И. Термостимулированная люминесценция кристаллов NaF-Pb. Тезисы докладов I Межреспуб­ликанской конференции молодых ученых. 1990 Фрунзе"Илим"-c.75-77
 2. Казакбаева З.М ,Умурзаков Б. С «Спектроскопия ионов свинца в кристаллах NaF». Тез. докл. II Республ. конф.   по физике твердого тела   "Физика диэлектриков   и     полупроводников. 1989 Ош, c. 160-161
 3. Казакбаева З.М, Полыба А.Н. Новые центры окраски в кристаллах NaF-Tl+, NaF-Рb++. Мат.  IX Межреспубли­канской конф. молодых ученых. c. 72-73 1988 , Фрунзе
 4. Казакбаева З.М, Умурзаков Б. С. Спектры поглощения и люминесценции ионов свинца. Тез. докл. I Республиканской конф. по физике твердого тела "Ионные и электронные процессы в ионных кристаллах" c.86 1986, Фрунзе
 5. Казакбаева З.М Терморазрушение кристаллов KCL-Ag.. Материалы YII Межреспубликанской  конференции молодых ученых. 1984, Фрунзе
 6. Казакбаева З.М, Умурзаков Б. С. Влияние примеси свинца на оптические свойства кристаллов NaF. Материалы YIII Межреспубликанской конференции. c. 84-85 Фрунзе "Илим", 1984

F-Улуттук китеп

1) Китеп жазуу

 1. Байзакова А., Асипова Н., Казакбаева З. Мекеним-Кыргызстан. Башталгыч класстын мугалимдери жана окуучулары үчүн. 2011. Бишкек
 2. Жеенбаев Ж.Ж., Орозобаков Т.О., Казакбаева З.М., Corel Draw10дун графикалык тиркемесинин пакети.Жогоркуу окуу жайларынын студенттери үчүн окуу куралы. КТУ Манас, Бишкек - 2003. CEENBAYEV C., OROZOBAKOV T., KAZAKBAYEVA Z.M Corel Draw10 Grafik Temelleri Kitabı. Yüksek Okul Öğrencileri İçin. Kırgız Cumhuriyeti İlmi Akademisi Fizik Enstitüsü  ve  KTMÜ, 2002. 89 sayfa (“Package of graphic application Corel Draw 10”, in Kyrgyz language)
 3. Казакбаев М., Казакбаева З.М., «Өмүр коопсуздугу». 2002 г., 17,75 п.л.  учебник для высших учебных заведений по безопасности жизнедеятельности.(Hayat Güvenliği, Yüksek Okul Öğrencileri İçin, Bişkek, 2002. 284 sayfa)
 4. Казакбаев М., Казакбаева З.М., Жолдо жүрүүнүн эрежелери. 1 класс үчүн окуу китеби. 2005. Кыргыз Республикасынын билим, илим жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан бекитилген
 5. Казакбаев М., Казакбаева З.М., Жолдо жүрүүнүн эрежелери. 2 класс үчүн окуу китеби. 2006. Кыргыз Республикасынын билим, илим жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан бекитилген
 6. Казакбаев М., Казакбаева З.М., Жолдо жүрүүнүн эрежелери. 3 класс үчүн окуу китеби. 2006. Кыргыз Республикасынын билим, илим жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан бекитилген.

K- Патенттер/ Жыйнак түзүү (уруксаты бар)

1) Артыкчылыктуу, анализдүү патент

 1. Alybakov A.A., Kazakbaeva Z. M. et.al. (1990) Luminescent material for UV-spectrum and the method of its obtaining. Certificate of authorship № 1603764, 1990  (Люминесцентный материал для УФ-области спектра и способ его получения). Авторское свидетельство и способ его получения № 1603764 от 1 июля 1990)
 2. Alybakov A.A., Kazakbaeva Z. M. et.al Furnace-charge for obtaining a thermoluminophor. 1992 (Шихта для получения термолюминофора.) Авторское свидет-во № 1814393  от 11.10.92
 3. Kazakbaev M., Kazakbaeva Z.M. (“ABC of security” (Koopsuzduktun alippesi” «Коопсуздуктун алиппеси» Кыргызпатент №235 12.09.2000.) Kyrgyzpatent No.235 of September 12, 2000