Аты Проф.док. Улан БРИМКУЛОВ
Э-куржун ulan.brimkulov@manas.edu.kg
Кабинет MFFB-MF 512
Телефону 49 27 56-57 (1126)
Сабактар

BIL-101 : КОМПЬЮТЕР ИНЖЕНЕРДИГИ КОНЦЕПЦИЯЛАРЫНА КИРИШ (Компьютер инженердиги бөлүмү )

BİL-513 : МААЛЫМАТ ТЕОРИЯСЫНА КИРИШ (Компьютер инженердиги бөлүмү )

BİL-544 : ЭЛЕКТРОНДУК БАШКАРУУ (Компьютер инженердиги бөлүмү )

BİL-624 : ИМИТАЦИЯЛЫК МОДЕЛДӨӨ ЖАНА АНАЛИЗ (Компьютер инженердиги бөлүмү )

BİL-627 : ЭЛЕКТРОНДУК МАМЛЕКЕТ (Компьютер инженердиги бөлүмү )

Резюме

Улан Нургазиевич Бримкулов                                                                                    IMG_2975

 

 

Билими

Даражасы

Кафедра/Программа

Университет

Окуу мөөнөтү

-

Автоматика жана телемеханика

Фрунзе политехник институту

1966-1969

Инженердик диплом

Автоматика жана телемеханика

Москва энергетик институту (университет), СССР

1969-1972

Техник илимдеринин кандидаты

Автоматика жана телемеханика/Техник системдерин башкаруу

Москва энергетик институту (университет), СССР

1975-1978

Техник илимдеринин доктору

Автоматика жана телемеханика/Илим-изилдөө иштеринде компютерлерди пайдалануу

Москва энергетик институту (университет), СССР

1988-1991

 

Магистрлик диссертациянын аты жана жетекчилердин аты-жөнү: жок

Кандидаттык диссертациянын аты жана жетекчинин аты-жөнү (PhD): Планирование экспериментов при исследовании случайных полей. Проф. Доктор Круг Герман Карлович (Москва энергетик институту).

Докторлук диссертациянын аты: Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК) в задачах анализа и планирования экспериментов при исследовании Марковских случайных процессов (Open SIGLE: http://hdl.handle.net/10068/351646)

 

Академиялык тажрыйба:

Иштеген кызматы

Иштеген жери

Иштеген жылдар

Инженердик факультеттин деканы

Кыргыз-Түрк «Манас» университети, Бишкек

19.09.2011 баштап азыркыга чейин

Компьютер инженерчилик бөлүмунун башчысы

Кыргыз-Түрк «Манас» университети, Бишкек

01.09.2008-18.09.2011

Компьютердик технологиялар факультетинин деканы

Кыргыз улуттук университети, Бишкек

01.05.2003  -31.08. 2008

Ректор

Раззаков атындагы Кыргыз техник университети

1998-2003

Министрдин биринчи орун басары

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги, Бишкек

1995-1998

Ректор

Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад шаары

1993-1995

Окуу иштери боюнча проректор

Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындагы Башкаруу академия, Бишкек

1992-1993

Электрондук-эсептөөчү машиналар (ЭЭМ) кафедрасынын башчысы

Фрунзе политехник институту (ФПИ – азыр  Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техник университети - КМТУ), Бишкек

1988-1992

Доцент (ЭЭМ кафедрасы)

ФПИ-КМТУ, Бишкек

1981-1988

Окуутучу, ага окуутучу, доцент (ЭЭМ кафедрасы)

ФПИ-КМТУ, Бишкек

1972-1988

Докторант 

Москва энергетика институту

1988-1991

Доцент Бишкек политехник институту 1991-1992
Бөлүм башчы Бишкек политехник институту 1992
Окуу иштери боюнча проректор Бишкек политехник институту 1992-1993
ректор Жалал-Абад мамлекеттик институту 1993-1995
Министрдин биринчи орун басары Илим жана билим министрлиги 1995-1998
ректор Кыргыз техник университети 1998-2003
Декан Кыргыз Улуттук университети 2003-2008
Бөлүм башчы Кыргыз-Түрк Манас университети 2008-2011
Декан Кыргыз Түрк Манас университетаи 2011-2016
Профессор Кыргыз-Турк Манас университети 2016  18 октябрь азыркыга чейин
     
 

Кандидаттык диссертацияны башкаруу (PhD) :

Чинара Жумабаева (2013). Маалымат технологияларынын негизинде мектеп окуу процессин башкаруу системин иштеп чыгуу. Аталган иш 2013 жылы Д05.11.034 диссертациялык кеңеште ийгиликтүү жакталган жана 05.13.06 – технологиялык процесстерди жана өндүрүштөрдү башкаруу жана автоматташтыруу адистиги боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Аттестациялоо Комиссиясынын атынан техник илимдеринин кандидаты деген наам берилген.

Магистрдик диссертацияларды башкаруу (2009/2013):

1. Чынара Байжанова: Веб технологияларына негизделген мектеп маалымат системдерин изилдөө. Бишкек. КТМУ. 2013. 134б.

2. Кылычбек Турдакунов: Кыргыз текстериндеги кирил белгилеринин кездешүү жыштыгын изилдөө жана анын жыйынтыгын практикалык маселерди чечүүдө колдонуу. Бишкек. КТМУ. 2012. 88б.

3. Памирбек Каразаков: Электрондук мамлекетин курууда колдонулуучу программалык жабдыктарды изилдөө. Бишкек. КТМУ. 2011. 88б.

4. Тендик Арзыкулов: Электрондук өкмөт тармагында берилиштерди алмашууда  криптографиянын колдонулушу. Бишкек. КТМУ. 2011. 101б.

5. Кадыр Момуналиев: Маалыматтар технологиялары (информатика) терминдеринин кыргызча электрондук энциклопедиясы (StarDict програмдын негизинде электрондук энциклопедияларды жаратуу). Бишкек. КТМУ. 2010. 120б.

Аскердик милдет: аскерге милдеттүү эмесмин.

Илимий проекттерге катышуу (1994-2013):

2013 ж. “Жалпы билим берүү мекемелердин Web-порталдарын изилдөө жана ачык технологияларды колдонуу менен мектептин типтүү Web-порталын иштеп чыгуу” илимий проектин илимий жетекчиси жана башкы илимий кызматкери. Аткаруу мөөнөтүү: 01.01.2013 -31.12.2013. Илимий-изилдөө ишти (ИИИ) тапшырган орган: КР Билим берүү жана илим министрлиги.

2012 ж. -1. “Жалпы билим берүү мекемелердин Web-порталдарынын эффективдүүлүгүн изилдөө. Ачык технологияларды колдонуу менен мектептин типтүү Web-порталын иштеп чыгуу” ИИИ илимий жетекчиси жана башкы илимий кызматкери. Аткаруу мөонөтүү: 01.01.2012 -31.12.2012. ИИИ тапшырган орган: КР Билим берүү жана илим министрлиги. Проекттин негизинде “Билим-Сапат-Монитор” деген программа жазылып компакт-диске көчүрүлүп Бишкек шаарынын бүт орто мектептерине тартылган (100 нуска), Ал жонүндө Бишкек мерясынын алдындагы билим берүү башкармалыгынын программа ишке киргизилди деген акты бар.

2012ж. – 2. “StarDict програмдын негизинде кыргызча тармактык мултимедиа энциклопедияларын жаратуу” ИИИ илимий жетекчиси.01.01.2011-31.12.2012.

2011ж. -1. “Жалпы билим берүү мекемелердин башкаруу маалымат системдерин түзүү принциптерин изилдөө”  ИИИ илимий жетекчиси жана башкы илимий кызматкери. Атакаруу мөөнөтүү: 01.01.2011 -31.12.2011. ИИИ тапшырган орган: КР Билим берүү жана илим министрлиги. 2 этап.  

2011ж. – 2. “StarDict програмдын негизинде кыргызча тармактык мултимедиа энциклопедияларын жаратуу” ИИИ илимий жетекчиси.01.01.2011-31.12.2012.

2010ж. “Жалпы билим берүү мекемелердин башкаруу маалымат системдердин принциптерин изилдөө” ИИИ илимий жетекчиси жана башкы илимий кызматкери. Аткаруу мөөнөтүү: 01.01.2010 -31.12.2010. ИИИ тапшырган орган: КР Билим берүү жана илим министрлиги. 1 этап.

2008 - 2009 (2 жыл)– «Жалпы билим берүү мекемелердин башкаруу маалымат системдеринин принциптерин изилдөө жана параметрлерин тандоо» ИИИ илимий жетекчиси жана башкы илимий кызматкери. 01.01.2008 -31.12.2009. ИИИ тапшырган орган: КР Билим берүү жана илим министрлиги.

 2005-2007 (3 жыл) - «Илим-билим компютердик тармактарды жаратуу жана өнүктүрүү методдорун изилдөө». Илимий жетекчи жана башкы илимий кызматкер. ИИИ тапшырган орган: Илим жана интеллектуалдык менчик агенттиги.

2005-2006 –SM_SCM-T051A05-2005. “Recognition of qualifications through the introduction of the European Credit Transfer System (ROQI)”. European Commission. Directorate-general for Education and culture.Tempus-Erasmus Mundus. Аталган Темпус-проектинин аткаручуусу.

2002-2003 –Tempus Project “Digital Library” for Kyrgyz Technical University. Аталган Темпус проектинин координатору.

2000-2001 –First National Summit ICT for Developing Computer Science Technologies. Аталган Биринчи Улуттук Саммитти даярдоо жана өткөзүү жумушчу тобунун мүчөсү.

2000-2001 –Tempus-Tacis Project. UM CP-20598-1999 “Development of International Office of Kyrgyz Technical University”. Аталаган Темпус-проектинин координатору.

1999-2000 – “Democratization of higher education management in Kyrgyz Republic”, Michigan University. Аталган проектинин жумушчу тобунун мүчөөсү.

1998-1999 – “Support and Spare and effective access to higher education”  for Project “Development of Education Sector”.(Asian Development Bank). Атал проектинин жумушчу тобунун жетекчиси.

1997-1998 – Азия Өнүктүрүү Банкынын (АӨБ) «Билим тармагын өнүктүрүү» проектинин директору.

1994-1997 – Билим секторун өнүктүрүү «Билим» улуттук програмын жана мастер-планын даярдоо тобунун мучөсу.

Административдик тажрыйба: Бөлүм башчы (1988-1992, 2008-2010), факултет деканы (2003-2008, 2011-2014), университеттин проректору (1992-1993), университеттин ректору (1993-1995, 1998-2003), Билим министрлигинин биринчи орун басары (мусташар) (1995-1998).

Илим коомдорунда (ассоциацияларда) мүчөлүк: Кыргыз Республикасынын Улуттук Академиясынын мүчө-корреспонденти, Эл аралык информатизация академиясынын академиги, Педагогика жана социалдык илимдер академиясынын академиги (Россия Федерациясы), Эл аралык инженердик академиянын академиги, Жогорку окуу жайлардын ректорлор союзунун мүчөсү.

Сыйлыктар: Кыргыз Республикасынын агартуу отличниги (Билим берүү жана илим министрлиги, 1996), Билим жана илим отличниги (Кыргыз Республикасынын профсоюздар кеңеши, 2001), «Кыргыз Республикасына 10 жыл» ардактуу белги (Кыргыз Республикасынын Президенти, 2001), «Манас Эпосуна 1000 жыл» (Кыргыз Республикасынын Президенти, 1995), Билим берүү жана илим министрлигинин ардактуу грамоталары (1998, 2001), Билим берүү жана илим кызматкерлеринин профсоз кеңешинин ардактуу грамоталары (2000, 2002), «Фрунзе политехник институтунун эң жакшы лектору» (1986), «Fulbright Scholar Program» гранты Мичиган университети (2006 – 2007), Жалал-Абад университетинин ардактуу профессору (1995), И. Раззаков атындапгы Кыргыз техник университетинин ардактуу профессору (2010).

Акыркы 2 жылда бакалавр жана магистрлерге окууган сабактар

Окуу жылы

Мезгил

Сабактын аты

Саат/жумасына

Студенттердин

саны

Теория

Практик

2012/2013

Күзгү семестр

BIL-513: Маалымат теориясына киришүү

3

 

4

BIL-539: Электрондук башкаруу

3

 

3

Жазгы семестр

Магистрдик диссертацияны жетектөө

 

2

1

 

 

 

 

 

 

2013/2014

Күзгү семестр

BIL-513: Маалымат теориясына киришүү

3

 

4

 

 

BIL-539: Электрондук башкаруу

3

 

3

 

Жазгы семестр

Магистрдик диссертацияны жетектөө

 

2

1

 

Университтерде окууган сабактар (1972-2014): Электроника (Electronics) (1972-1975), компьютердик техника инженердик жана экономик эсептөөлөрдө (Computers in Engineering and Economics) (1972-1982), Алгоритмдештирүү жана программалоо (Algorithms and Programming (1972-1992) – ALGOL, BASIC, FORTRAN, PASCAL, PL/1), Маалымат прикладтык теориясы (Applied Theory of Information) (1982-1987), Компьютердин түзүлүшү (Computer Facilities) (1972-1987), автоматташтырылган долбоорло системдери (Computer Aided Design) (1982-1992), Маалыматтык башкаруу системдери (Management Information Systems) (1993-2008), Маалымат теориясына кириш (Introduction to Information Theory) (2008-2014), BIL-539: Электрондук башкаруу (2013-2014.

A. Эл аралык рецензеленген журналдарда басылган макалалар:

A1Brimkulov, U.N. Some features of generalized least squares method for identification of Markov stochastic processes. (Russian, English). Autom. Remote Control 52, No.1, 57-64 (1991); translation from Avtom. Telemekh. 1991, No.1, 69-78 (1991). [ISSN 0005-1179]

A2. Brimkulov, U.N., Krug, G.K. and Savanov, V.L. (1980). Numerical construction of exact experimental designs when the measurements are correlated (in Russian), Zavodskaya laboratoria (Industrial Laboratory). Moscow. No. 36:435-442.

A3. Brimkulov, U.N., Krug, G.K., Savanov,V.L.(1978). Rationalization of the Measuring Network Using the Criterion of Accuracy of Mathematical description of the Normals Field (in Russian). Meteorology and Hydrology. Moscow, No. 7. p.25-34.

A4. Brimkulov, U.N. (1992).Used peculiarity of generalized least squares method for filtration and identification of Markov stochastic processes. (in Russian). Zavodskaya laboratoria (Industrial Laboratory). Moscow. No. 7.

 

B. Эл аралык илимий конференциялардын эмгектеринде басылган докладдар (2000 жылдан кийинкилер гана):

B1. Brimkulov U.N. (2001), Tokonov A.T., Nurgazieva A.T. Multiplexing of the speckle holograms with usage speckle of reference waves.  Proceedings of the International seminar “Holography and optical information processing”. Bishkek. p. 101-105.

B2. Brimkulov U.N. (2001), Sagymbaev A.A., Tokonov A.T., Yanko D.B. Control unit by process of recording of the holograms on photopolymerizatable   carriers. Proceedings of the International Seminar «Holography and optical Informa­tion processing». Bishkek, 2001. p. 106-109.

B3. Бримкулов У.Н. (2003). International conference “Central Asian NREN (National Research-Educational Network) Integration: Current State, Problems and Perspectives”. NATO Science Committee, United State Agency for International Development (USAID), Education Network (EdNet), KazRENA, Education Network Academy-Kazakhstan.13-14 November, 2003, Almaty, Kazakhstan.p.13-15.

B4. Живоглядов В.П., Бримкулов У.Н., Ямпольская С.А. (2003). Развитие и использование сетевых образовательных технологий. Там же, см. В3, p.21-23.

B5. Бримкулов У.Н., Ярмухамедов Р.Ф. (2005). Технологии WAP и RSS на web-сайте вуза. // 2nd International conference on electronics and computer in Kyrgyzstan. Bishkek. May 6-7, 2005. p.68-76.

B6. Бримкулов У.Н., Рослова И.Н., Жумабаева Ч.Н. (2005). Развитие дистантного обучения на кыргызко-американском факультете компьютерных технологий и Интернет (КАФ-Интернет) ИИМОП КНУ им. Ж. Баласагына. International conference “Distant learning: problems and development perspectives”. KazRENA, Almaty, October 28-29.

 

C.  Эл аралык китептер жана китептердин главалары:

C1. Бримкулов У.Н., Круг Г.К., Саванов В.Л. (1986). Планирование эксперимента при исследовании случайных полей и процессов. Москва: Наука. 156 с.

C2. Бримкулов У.Н. (редактор). (1998). Региональное изучение трендов, проблем и политики образования (коллективная монография на английском и русском языках). Бишкек.

C3. Brimkulov Ulan. (2001). Egitim Ve Reformalar. Bagimsiz Kirgizistan dugumler ve
сozumler. Hazirlayam Ankara: Kultur Bakanligi, 2001, p. 156-166.

 

D. Улуттук резензеленген журналдарда басылган макалалар:

D1. Бримкулов У.Н., Токмергенова А.З. Технические проблемы создания и эксплуатации компьютерной сети КТУ. Наука и новые технологии. № 3. Бишкек, 2000. с. 92-95.

D2. Бримкулов У.Н., Сагымбаев А.А., Асанакунов Б.М., Аданбаев А.М. Метод ассоциативного восстановления лазерного луча. Наука и новые технологии. № 4, 2000, с. 180-184.

D3. Бримкулов У.Н., Мамытов А.Б., Сатаркулов К.А., Чечейбаев М.С. Компьютерно-информационная система «Абитуриент КТУ». Наука и новые технологии. 2002. № 1. с. 62-71.

D4. Арфен Аль Хакам, Асанов М.С., Бримкулов У.Н. Организация технологии дискретного производства с целью равномерного потребления электрической энергии. Наука и новые технологии. 2002. № 1. с. 56-62.

D5. Бримкулов У.Н., Ярмухамедов Р.Ф. (2004). Обзор некоторых научно-образовательных сетей стран Европы. Вестник КНУ им. Ж. Баласагына. Серия 6. с.22-26.

D7. Бримкулов У.Н., Ярмухамедов Р.Ф. (2005). RSS – популярная технология просмотра новостей. Наука и новые технологии, Бишкек, No. 4: 86-94.

E. Улуттук илимий жолугушуулардын эмгектеринде басылган докладдар:

E1. Бримкулов У.Н. (2001). Развитие человеческих ресурсов в области информационных и коммуникационных технологий (сектор образования). Материалы первого Национального саммита «ИКТ для развития», Бишкек. С. 164-180.

E2. Бримкулов У.Н., Бабак В.Ф., Петров Н.Ф. (2001) Реинжиниринг и перстройка образовательных процессов  в вузе. Международная научная конференция «Современные технологии и управление качеством в образовании, науке и производстве: опыт адаптации и внедрения, Ч.4, Бишкек, с.12-20.

E3. Бримкулов У.Н. Жумабаева Ч.Н. (2008). Анализ информационных систем управления общеобразовательным учреждением. Научно-практическая конференция «Проблемы науки и образования в условиях глобализации. 25 апреля 2008. 2008.

F. Башка публикациялар:

F1. Country Report: Regional Study of Trends, Issues and Policies in Education. Country Sector Study prepared for ADB. Kyrgyz Research Institute of Higher Education Problems, Ministry of Education. Bishkek, Kyrgyz Republic. 1997.Members of the Research Team:  U.N. Brimkulov etc.

 

G. Китептер

G1. Бримкулов У., Омуралиев А., Бабак В. (2004). Компьютер жана Интернет. Энциклопедиялык окуу куралы. Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Бишкек. 380 б.

G2. Бримкулов У.Н. Использование ИКТ в сфере образования. С. 79-89. В книге: ICT in Kyrgyzstan report. Bishkek. 2006. 100 p. 

H. Other nonrefreed publications not covered by YOK formate:

H.1. Кол жазуу отчеттор:

  1. Brimkulov,  U.N. Yarygina, T.A. (1979). Program of construction exact D-optimal  plans for correlated measurements. Reg. No. П003602. Algorithms and programs, No. 3 (29). Moscow.
  2.    Brimkulov, U.N. (1978). Program of design of experiments for correlated measurements. Reg. No. П003157. Algorithms and Programs, No. 6. Moscow.

 

Семинарлар /Конференциялар:

13th Annual Conference of the European Association for International  Education: International Education: realizing human potential , 5-8 December, 2001, Tampere, Finland.

 

Байланышуу үчүн маалымат:

GSM   : +996–555-272232

Web    : www.manas.kg

E-mail : unbrim@gmail.com

                    

Илимий иштери

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1Brimkulov, U.N. Some features of generalized least squares method for identification of Markov stochastic processes. (Russian, English). Autom. Remote Control 52, No.1, 57-64 (1991); translation from Avtom. Telemekh. 1991, No.1, 69-78 (1991). [ISSN 0005-1179]

A2. Brimkulov, U.N., Krug, G.K. and Savanov, V.L. (1980). Numerical construction of exact experimental designs when the measurements are correlated (in Russian), Zavodskaya laboratoria (Industrial Laboratory). Moscow. No. 36:435-442.

A3. Brimkulov, U.N., Krug, G.K., Savanov,V.L.(1978). Rationalization of the Measuring Network Using the Criterion of Accuracy of Mathematical description of the Normals Field (in Russian). Meteorology and Hydrology. Moscow, No. 7. p.25-34.

A4. Brimkulov, U.N. (1992).Used peculiarity of generalized least squares method for filtration and identification of Markov stochastic processes. (in Russian). Zavodskaya laboratoria (Industrial Laboratory). Moscow. No. 7.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler: ( 2000’den sonraları):

B1. Brimkulov U.N. (2001), Tokonov A.T., Nurgazieva A.T. Multiplexing of the speckle holograms with usage speckle of reference waves.  Proceedings of the International seminar “Holography and optical information processing”. Bishkek. p. 101-105.

B2. Brimkulov U.N. (2001), Sagymbaev A.A., Tokonov A.T., Yanko D.B. Control unit by process of recording of the holograms on photopolymerizatable   carriers. Proceedings of the International Seminar «Holography and optical Informa­tion processing». Bishkek, 2001. p. 106-109.

B3. Бримкулов У.Н. (2003). Доступ школ и вузов Кыргызской Республики к информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). International conference “Central Asian NREN (National Research-Educational Network) Integration: Current State, Problems and Perspectives”. NATO Science Committee, United State Agency for International Development (USAID), Education Network (EdNet), KazRENA, Education Network Academy-Kazakhstan.13-14 November, 2003, Almaty, Kazakhstan.p.13-15.

B4. Живоглядов В.П., Бримкулов У.Н., Ямпольская С.А. (2003). Развитие и использование сетевых образовательных технологий. Там же, см. В3, p.21-23.

B5. Бримкулов У.Н., Ярмухамедов Р.Ф. (2005). Технологии WAP и RSS на web-сайте вуза. // 2nd International conference on electronics and computer in Kyrgyzstan. Bishkek. May 6-7, 2005. p.68-76.

B6. Бримкулов У.Н., Рослова И.Н., Жумабаева Ч.Н. (2005). Развитие дистантного обучения на кыргызко-американском факультете компьютерных технологий и Интернет (КАФ-Интернет) ИИМОП КНУ им. Ж. Баласагына. International conference “Distant learning: problems and development perspectives”. KazRENA, Almaty, October 28-29.

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. Бримкулов У.Н., Круг Г.К., Саванов В.Л. (1986). Планирование эксперимента при исследовании случайных полей и процессов. Москва: Наука. 156 с.

C2. Бримкулов У.Н. (редактор). (1998). Региональное изучение трендов, проблем и политики образования (коллективная монография на английском и русском языках). Бишкек.

C3. Brimkulov Ulan. (2001). Egitim Ve Reformalar. Bagimsiz Kirgizistan dugumler ve
сozumler. Hazirlayam Ankara: Kultur Bakanligi, 2001, p. 156-166.

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Бримкулов У.Н., Токмергенова А.З. Технические проблемы создания и эксплуатации компьютерной сети КТУ. Наука и новые технологии. № 3. Бишкек, 2000. с. 92-95.

D2. Бримкулов У.Н., Сагымбаев А.А., Асанакунов Б.М., Аданбаев А.М. Метод ассоциативного восстановления лазерного луча. Наука и новые технологии. № 4, 2000, с. 180-184.

D3. Бримкулов У.Н., Мамытов А.Б., Сатаркулов К.А., Чечейбаев М.С. Компьютерно-информационная система «Абитуриент КТУ». Наука и новые технологии. 2002. № 1. с. 62-71.

D4. Арфен Аль Хакам, Асанов М.С., Бримкулов У.Н. Организация технологии дискретного производства с целью равномерного потребления электрической энергии. Наука и новые технологии. 2002. № 1. с. 56-62.

D5. Бримкулов У.Н., Ярмухамедов Р.Ф. (2004). Обзор некоторых научно-образовательных сетей стран Европы. Вестник КНУ им. Ж. Баласагына. Серия 6. с.22-26.

D7. Бримкулов У.Н., Ярмухамедов Р.Ф. (2005). RSS – популярная технология просмотра новостей. Наука и новые технологии, Бишкек, No. 4: 86-94.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Бримкулов У.Н. (2001). Развитие человеческих ресурсов в области информационных и коммуникационных технологий (сектор образования). Материалы первого Национального саммита «ИКТ для развития», Бишкек. С. 164-180.

E2. Бримкулов У.Н., Бабак В.Ф., Петров Н.Ф. (2001) Реинжиниринг и перстройка образовательных процессов  в вузе. Международная научная конференция «Современные технологии и управление качеством в образовании, науке и производстве: опыт адаптации и внедрения, Ч.4, Бишкек, с.12-20.

E3. Бримкулов У.Н. Жумабаева Ч.Н. (2008). Анализ информационных систем управления общеобразовательным учреждением. Научно-практическая конференция «Проблемы науки и образования в условиях глобализации. 25 апреля 2008. 2008.

F. Diğer Yayınlar:

F1. Country Report: Regional Study of Trends, Issues and Policies in Education. Country Sector Study prepared for ADB. Kyrgyz Research Institute of Higher Education Problems, Ministry of Education. Bishkek, Kyrgyz Republic. 1997.Members of the Research Team:  U.N. Brimkulov etc.

 

G. Kitaplar

G1. Бримкулов У., Омуралиев А., Бабак В. (2004). Компьютер жана Интернет. Энциклопедиялык окуу куралы. Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Бишкек. 380 б.

G2. Бримкулов У.Н. Использование ИКТ в сфере образования. С. 79-89. В книге: ICT in Kyrgyzstan report. Bishkek. 2006. 100 p. 

 

 

 

H. YÖK Formatı Dışındaki Diğer Hakemsiz Makaleler

Yayınlanmamış Raporlar:

  1. Brimkulov,  U.N. Yarygina, T.A. (1979). Program of construction exact D-optimal  plans for correlated measurements. Reg. No. П003602. Algorithms and programs, No. 3 (29). Moscow.
  2.    Brimkulov, U.N. (1978). Program of design of experiments for correlated measurements. Reg. No. П003157. Algorithms and Programs, No. 6. Moscow.

 

Seminerler / Konferanslar:

13th Annual Conference of the European Association for International  Education: International Education: realizing human potential , 5-8 December, 2001, Tampere, Finland.