1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
RSÇ-101 ОРУС ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ING-101 АНГЛИС ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ÇEV-101 ЖАЛПЫ ЭКОЛОГИЯ I 0 ( 2 - 0 ) 5 МC Түшүр
MÜH-101 ИНЖЕНЕРДИК ГРАФИКА 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
KGZ-101 КЫРГЫЗ ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ÇEV-103 БИОЛОГИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BIL-100 ИНФОРМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
KMÜ-111 ХИМИЯ I 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
MAT-111 ЖОГОРКУ МАТЕМАТИКА I 4 ( 3 - 2 ) 4 МC Түшүр
FEN-111 ФИЗИКА I 4 ( 3 - 2 ) 4 МC Түшүр
BES-105 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ 0 ( 0 - 2 ) 1 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
ÇEV-100 ПРАКТИКА I 0 ( 0 - 0 ) 0 МC Түшүр
ING-102 АНГЛИС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ÇEV-102 ЖАЛПЫ ЭКОЛОГИЯ II 3 ( 1 - 3 ) 5 МC Түшүр
YÖD-102 ЖАЛПЫ ЭКОЛОГИЯ (КУРСТУК ИШ) 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
KGZ-102 КЫРГЫЗ ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
RSÇ-102 ОРУС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ÇEV-104 ОРГАНИЗМ ЖАНА ЧӨЙРӨ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
FEN-112 ФИЗИКА II 4 ( 3 - 2 ) 4 МC Түшүр
KMÜ-112 ХИМИЯ II 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
MAT-112 ЖОГОРКУ МАТЕМАТИКА II 4 ( 3 - 2 ) 4 МC Түшүр
BES-106 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ 0 ( 0 - 2 ) 1 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
YÖD-201 КУРСТУК ИШ 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
ÇEV-201 ЛИТОСФЕРА 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
ÇEV-203 ГИДРОСФЕРА 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
MÜH-203 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ЖАНА ЭЛЕКТРОНИКА 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
ÇEV-205 СОЦИАЛДЫК ЭКОЛОГИЯ ЖАНА ДЕМОГРАФИЯ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
FLS-251 ФИЛОСОФИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TAR-251 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
MÜH-201 МАТЕРИАЛДАРДЫН КАРШЫЛЫГЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 ТС Түшүр
EĞT-201 ПСИХОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 4 ТС Түшүр
MYD-201 АДИСТИК ЧЕТ ТИЛИ I 2 ( 1 - 2 ) 2 ТС Түшүр
ÇEV-207 РАДИАЦИЯЛЫК ЭКОЛОГИЯ 2 ( 1 - 2 ) 2 ТС Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
ÇEV-202 ПРОЦЕССТЕРДИН НЕГИЗИ I 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
YÖD-202 КУРСТУК ИШ 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
STJ-202 ПРАКТИКА II 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
EDF-202 ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ÇEV-204 АТМОСФЕРА 4 ( 2 - 4 ) 4 МC Түшүр
ÇEV-206 ЛАНДШАФТ ТААНУУ ЖАНА КЫРГЫЗСТАНДЫН АНТРОПЕГ.ЛАНДШАФТТAP 3 ( 3 - 0 ) 6 МC Түшүр
TUR-226 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TAR-252 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
EĞT-202 ПЕДАГОГИКА 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
MYD-204 АДИСТИК ЧЕТ ТИЛИ II 2 ( 1 - 2 ) 2 ТС Түшүр
ÇEV-208 ЭКОЛОГИЯЛЫК УКУК 2 ( 2 - 0 ) 2 ТС Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
ÇEV-301 АЙЛАНА-ЧӨЙРӨНҮН ГЕОХИМИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
ÇEV-303 ЭКОЛОГИЯЛЫК КАРТОГРАФИЯ 3 ( 1 - 3 ) 4 МC Түшүр
ÇEV-305 ГЕОЭКОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 5 МC Түшүр
ÇEV-307 ПРОЦЕССТЕРДИН НЕГИЗИ II 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
ÇEV-309 АДАМ ЭКОЛОГИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
ÇEV-311 ДҮЙНӨНҮН ӨЗГӨЧӨ КОРУКТАРЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
ÇEV-313 ЭКОЛОГИЯЛЫК МИКРОБИОЛОГИЯ 3 ( 2 - 2 ) 3 ТС Түшүр
ÇEV-315 ЫЗЫ-ЧУУ КИРДҮҮЛҮГҮ ЖАНА КӨЗӨМӨЛ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
MÜH-301 КОМПЬЮТЕРДИК ГРАФИКА 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
ÇEV-304 ПРОЦЕССТЕРДИН НЕГИЗИ III 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
ÇEV-306 АЙЛАНА-ЧӨЙРӨНҮН ГЕОФИЗИКАСЫ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
ÇEV-308 ЖАРАТЫЛЫШТЫ КОЛДОНУУ НЕГИЗДЕРИ 3 ( 3 - 0 ) 6 МC Түшүр
YÖD-302 КУРСТУК ИШ 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
YÖD-304 КУРСТУК ИШ 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
STJ-302 ПРАКТИКА III 0 ( 0 - 0 ) 5 МC Түшүр
ÇEV-302 ТОПУРАКТЫН ЭКОЛОГИЯСЫ 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
ÇEV-310 ЭКОЛОГИЯЛЫК ХИМИЯ 3 ( 2 - 2 ) 3 ТС Түшүр
ÇEV-312 СУУ МЕНЕН КАМСЫЗДОО ЖАНА КАНАЛИЗАЦИЯ 3 ( 2 - 2 ) 3 ТС Түшүр
ÇEV-314 ЭКОЛОГИЯЛЫК ТААСИРЛЕРДИ ЭСЕПТӨӨ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ÇEV-316 АЛЬТЕРНАТИВДИК ЭНЕРГИЯ СИСТЕМАЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
ÇEV-401 АЙЛАНА-ЧӨЙРӨНҮН МОНИТОРИНГИ ЖАНА КӨЗӨМӨЛ I 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
ÇEV-403 ЭКОЛОГИЯЛЫК ИЗИЛДӨӨ ЫКМАЛАРЫ 2 ( 2 - 0 ) 5 МC Түшүр
ÇEV-405 ТЕХНОГЕНДИК СИСТЕМАЛАР ЖАНА ЭКОЛОГИЯЛЫК ТОБОКЕЛДИК 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
ÇEV-407 ЭКОЛОГИЯЛЫК КЫЗМАТТЫ УЮШТУРУУ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
BTZ-451 БҮТҮРҮҮ ИШИ I 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
YÖD-401 КУРСТУК ИШ 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
ÇEV-409 КАТУУ КАЛДЫКТАР 2 ( 2 - 0 ) 2 ТС Түшүр
ÇEV-411 ИНЖЕНЕРДИК ЭКОНОМИКА 2 ( 2 - 0 ) 2 ТС Түшүр
ÇEV-413 ЭКОЛОГИЯЛЫК МОДЕЛДӨӨ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ÇEV-415 ИЧМЕ СУУ ИНЖЕНЕРИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
ÇEV-402 АЙЛАНА-ЧӨЙРӨНҮН МОНИТОРИНГИ ЖАНА КӨЗӨМӨЛ II 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
ÇEV-404 ӨНӨР ЖАЙ ЭКОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
BTZ-452 БҮТҮРҮҮ ИШИ II 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
STJ-402 ПРАКТИКА III 0 ( 0 - 0 ) 5 МC Түшүр
DES-400 АДИСТИК БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК СЫНАК 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
DES-402 КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК СЫНАК 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-404 БҮТҮРҮҮ ИШИН КОРГОО СЫНАГЫ 0 ( 0 - 0 ) 3 МC Түшүр
ÇEV-406 ЖАШОО КООПСУЗДУГУ 2 ( 2 - 0 ) 2 ТС Түшүр
ÇEV-408 ТАЗАЛОО СИСТЕМАЛАРДЫ ДОЛБООРЛОО НЕГИЗДЕРИ 3 ( 2 - 2 ) 3 ТС Түшүр
ÇEV-410 БИОЛОГИЯЛЫК ПРОЦЕССТЕР 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ÇEV-412 АГЫНДЫ СУУ ИНЖЕНЕРИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы