1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BES-105 ДЕНЕ ТАРБИЯ III 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
BIL-100 ИНФОРМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
CEV-101 ИНЖЕНЕРДИК ГРАФИКА 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
BIO-121 БИОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
CEV-105 ОРГАНИЗМ ЖАНА ЧӨЙРӨ 1 ( 1 - 0 ) 2 МC Түшүр
CEV-107 ВВЕДЕНИЕ В ЭКОЛОГИЮ 1 ( 1 - 0 ) 2 МC Түшүр
ING-111 АНГЛИС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-103 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KMM-109 ЖАЛПЫ ХИМИЯ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
MAT-111 МАТЕМАТИКА I 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
RSC-103 ОРУС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
UME-111 ФИЗИКА I 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BES-106 ДЕНЕ ТАРБИЯ IV 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
BIL-122 КОМПЬЮТЕРДИК ПРОГРАММАЛОО 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
CEV-102 ГИДРОСФЕРА БИЛИМИ (КУРСТУК ИШ) 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
CEV-104 ЖАЛПЫ ЭКОЛОГИЯ (КУРСТУК ИШ КИРГИЗИЛГЕН) 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
CEV-106 ГЕОЭКОЛОГИЯ 1 ( 1 - 0 ) 2 МC Түшүр
CEV-108 ЖАРАТЫЛЫШТЫ КОЛДОНУУ НЕГИЗДЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
ING-112 АНГЛИС ТИЛИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-104 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
MAT-112 МАТЕМАТИКА II 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
RSC-104 ОРУС ТИЛИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
UME-112 ФИЗИКА II 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
CEV-201 КОЛДОНМО МЕХАНИКА 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
CEV-203 ТЕРМОДИНАМИКА 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
CEV-207 АДИСТИК ЧЕТ ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
FLS-200 ФИЛОСОФИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGS-203 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KMM-203 АНАЛИТИКАЛЫК ХИМИЯ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
KMM-205 ОРГАНИКАЛЫК ХИМИЯ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
MAT-211 ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ТЕҢДЕМЕЛЕР 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
RSC-203 ОРУС ТИЛИ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TAR-251 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TUR-200 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
CEV-200 КЫРГЫЗСТАНДЫН ГЕОГРАФИЯСЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
CEV-202 СУЮКТУКТАРДЫН МЕХАНИКАСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
CEV-204 АТМОСФЕРА БИЛИМИ (КУРСТУК ИШ) 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
CEV-206 АЙЛАНА-ЧӨЙРӨНҮН ГЕОХИМИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
CEV-208 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ЖАНА ЭЛЕКТРОНИКА 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
CEV-210 СОЦИАЛДЫК ЭКОЛОГИЯ ЖАНА КАЛКТЫН ГЕОГРАФИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
CEV-212 АДИСТИК ЧЕТ ТИЛИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
CEV-214 ЛИТОСФЕРА БИЛИМИ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
DES-202 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ,КР ГЕОГРАФИЯСЫ,КЫРГ.ТИЛИ-АДАБ(МАМ.СЫН) 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-210 ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-204 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ IV 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-204 ОРУС ТИЛИ IV 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
STJ-202 ОКУУ ПРАКТИКАСЫ 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
TAR-252 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
CEV-301 ЖЫЛУУЛУК АЛМАШУУ ПРОЦЕССТЕРИ (КУРСТУК ИШ) 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
CEV-303 ЛАНДШАФТ ТААНУУ 1 ( 1 - 0 ) 1 МC Түшүр
CEV-305 АЙЛАНА-ЧӨЙРӨНҮН ГЕОФИЗИКАСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
CEV-307 ТОПУРАКТЫН ЭКОЛОГИЯСЫ (КУРСТУК ИШ) 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
CEV-309 АДАМ ЭКОЛОГИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
CEV-311 ДҮЙНӨНҮН ӨЗГӨЧӨ КОРУКТАРЫ 1 ( 1 - 0 ) 2 МC Түшүр
CEV-313 ЭКОЛОГИЯЛЫК ИЗИЛДӨӨ ЫКМАЛАРЫ 1 ( 1 - 0 ) 2 МC Түшүр
CEV-315 УРБОЭКОЛОГИЯ 1 ( 1 - 0 ) 2 МC Түшүр
CEV-317 КЫРГЫЗСТАНДЫН АНТРОПОГЕНДИК ЛАНДШАФТТАРЫ 1 ( 1 - 0 ) 2 МC Түшүр
MAT-381 СТАТИСТИКА 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
CEV-302 МАССА АЛМАШУУ ПРОЦЕССТЕРИ (КУРСТУК ИШ) 4 ( 4 - 0 ) 6 МC Түшүр
CEV-304 ЧӨЙРӨНҮН БУЛГАНЫШЫ ЖАНА КӨЗӨМӨЛДӨӨ ЫКМАЛАРЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
CEV-306 ЭКОСИСТЕМАДАГЫ ТИКЕ КЫЙРАТУУЧУ ПРОЦЕССТЕР 1 ( 1 - 0 ) 2 МC Түшүр
CEV-308 КОМПЬЮТЕРДИК ГРАФИКА 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
STJ-302 ӨНДҮРҮШТҮК ПРАКТИКА 0 ( 0 - 0 ) 3 МC Түшүр
CEV-310 АКТИВДҮҮ ИЛ НЕГИЗИНДЕГИ ПРОЦЕССТЕР ЖАНА КӨЗӨМӨЛ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
CEV-312 ЭКОФИТОТЕХНОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
CEV-314 ИНЖЕНЕРДИК ЭКОНОМИКА 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
CEV-316 БИОЛОГИЯЛЫК ПРОЦЕССТЕР 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
CEV-318 СУУ МЕНЕН КАМСЫЗДОО ЖАНА КАНАЛИЗАЦИЯ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
CEV-326 ЭКОЛОГИЯЛЫК ХИМИЯ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
CEV-320 ЭКОЛОГИЯЛЫК МОДЕЛДӨӨ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
CEV-328 ЭКОЛОГИЯЛЫК МИКРОБИОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
CEV-322 АНАЭРОБДУК ТАЗАЛОО 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
CEV-320 ТАШУУ КУБУЛУШТАРЫНА КИРИШҮҮ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
CEV-324 АГЫНДЫ СУУ ИНЖЕНЕРЛИГИ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
CEV-332 ЭКОЛОГИЯЛЫК ТОКСИКОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
CEV-401 ЭКОЛОГИЯЛЫК КАРТАГРАФИЯ 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
CEV-403 АЙЛАНА-ЧӨЙРӨНҮН МОНИТОРИНГИ ЖАНА КӨЗӨМӨЛ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
CEV-405 ТЕХНОГЕНДИК СИСТЕМАЛАР ЖАНА ЭКОЛОГИЯЛЫК ТОБОКЕЛДИК 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
CEV-407 ЭКОЛОГИЯЛЫК КЫЗМАТТЫ УЮШТУРУУ 1 ( 1 - 0 ) 2 МC Түшүр
CEV-409 БИОГЕОЦЕНОЛОГИЯ 1 ( 1 - 0 ) 2 МC Түшүр
CEV-411 ЭКОЛОГИЯЛЫК УКУК 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
CEV-451 КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК БҮТҮРҮҮ ИШИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
GID-471 ИНЖЕНЕРЛИК ЭТИКА 1 ( 1 - 0 ) 1 МC Түшүр
CEV-413 ИЧМЕ СУУ ИНЖЕНЕРЛИГИ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
CEV-415 РАДИАЦИЯЛЫК ЭКОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
CEV-417 ЫЗЫ-ЧУУ КИРДҮҮЛҮГҮ ЖАНА КӨЗӨМӨЛ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
CEV-419 ХИМИЯЛЫК ПРОЦЕССТЕР 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
CEV-421 МАТЕРИАЛ БИЛИМИ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
CEV-402 ӨНӨР ЖАЙ ЭКОЛОГИЯСЫ 1 ( 1 - 0 ) 2 МC Түшүр
CEV-404 ТАЗАЛОО СИСТЕМАЛАРЫН ДОЛБООРЛОО НЕГИЗДЕРИ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
CEV-406 ЭКОЛОГИЯЛЫК ИЗИЛДӨӨЛӨРДӨГҮ АЭРОКОСМОСТУК ЫКМАЛАРЫ 1 ( 1 - 0 ) 2 МC Түшүр
CEV-452 КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК БҮТҮРҮҮ ИШИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
DES-406 АДИСТИГИ БОЮНЧА КОМПЛЕКСТҮҮ СЫНАК (МАМЛЕКЕТТИК СЫНАК) 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-452 КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК БҮТҮРҮҮ ИШИН КОРГОО 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
STJ-402 КВАЛИФИКАЦИЯ АЛУУ АЛДЫНДАГЫ ПРАКТИКА 0 ( 0 - 0 ) 5 МC Түшүр
CEV-408 АЛЬТЕРНАТИВДИК ЭНЕРГИЯ СИСТЕМАЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
CEV-410 ЭКОЛОГИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
CEV-412 КАТУУ КАЛДЫКТАР 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
CEV-414 МЕМБРАНАЛЫК ПРОЦЕССТЕР 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
CEV-416 ЖАШОО-ТИРИЧИЛИК КООПСУЗДУГУ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
CEV-418 ЭКОЛОГИЯЛЫК ТААСИРЛЕРДИ ЭСЕПТӨӨ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
CEV-420 ЭКОЛОГИЯ ИНЖЕНЕРЛИГИНДЕГИ ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨР 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы