Магистратура Сабактары
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
KRG-500 КЫРГЫЗ ТИЛИ 0 ( 0 - 0 ) 0 МC Түшүр
ÇEV-501 АДИСТИГИ БОЮНЧА КОМПЛЕКСТҮҮ СЫНАК 0 ( 0 - 2 ) 20 МC Түшүр
TRT-500 ТУРК ТИЛИ 0 ( 1 - 0 ) 0 МC Түшүр
FBE-503 ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕГИ МАТЕМАТИКАЛЫК ЫКМАЛАР 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
FBE-504 ТАШУУ КУБУЛУШТАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
SBE-500 ИЛИМДИН ЖАНА ТЕХНИКАНЫН ФИЛОСОФИЯЛЫК КӨЙГӨЙЛӨРҮ 0 ( 0 - 3 ) 2 МC Түшүр
ÇEV-530 МАГИСТРДИК ДИССЕРТАЦИЯ 1 ( 0 - 1 ) 9 МC Түшүр
FBE-500 ИЛИМ ИЗИЛДӨӨ УСУЛДАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 6 МC Түшүр
FBE-502 МАТЕМАТИКАЛЫК ПРОГРАММАЛООГО КИРИШУУ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
ÇEV-512 СЕМИНАР 0 ( 0 - 3 ) 0 МC Түшүр
ÇEV-514 ЭКОЛОГИЯДА ЖАНА ЖАРАТ.КОЛДОН.КОМПЬЮТ.ТЕХНОЛ.ЖАНА СТАТ.Ы 0 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
ÇEV-516 ЭКОСИСТЕМАНЫН ТУРУКТУУ ӨНҮГҮҮСҮ 2 ( 2 - 0 ) 6 МC Түшүр
ÇEV-518 ЭКОЛОГИЯНЫН ЖАНА ЖАРАТ.КОЛДОН.ЗАМАНБАП КӨЙГӨЙЛӨРҮ 2 ( 2 - 0 ) 5 МC Түшүр
ÇEV-520 ЖАРАТЫЛЫШТЫ КОРГОО БАГЫТЫНДАГЫЭЛ АРАЛЫК КЫЗМАТТАШТЫК 2 ( 2 - 0 ) 5 МC Түшүр
ÇEV-500 ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ ПРАКТИКАСЫ 0 ( 0 - 2 ) 10 МC Түшүр
ÇEV-511 ИЛИМИЙ ПЕДАГОГИКАЛЫК ПРАКТИКА 0 ( 1 - 2 ) 10 МC Түшүр
ÇEV-535 ТЕРЕҢДЕТИЛГЕН ЭКОЛОГИЯЛЫК ТААСИРЛЕРДИ ЭСЕПТӨӨ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ÇEV-537 ЭКОГЕОМААЛЫМАТТЫК СИСТЕМАЛАР 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ÇEV-536 СУУЛАРДЫ ЖАНА ТОПУРАКТАРДЫ КИР ЗАТТАРДАН ТАЗАЛОО 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ÇEV-532 АБАДАГЫ КИР ЗАТТАРДЫ АНЫКТОО 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ÇEV-531 ТЕХНОГЕНДИК СИСТЕМАЛАР ЖАНА ТОБОКЕЛЧИЛИКТИ БААЛОО 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ÇEV-538 ИНЖЕНЕРДИК ЭКОЛОГИЯ СПЕЦИФИКАСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ÇEV-534 ТЕРЕҢДЕТИЛГЕН ЗАТТАРДЫ БӨЛҮҮ ПРОЦЕССТЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ÇEV-533 ТЕРЕҢДЕТИЛГЕН ИНЖЕНЕРДИК ЭКОНОМИКА ЖАНА МЕНЕДЖМЕНТ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
Аспирантура Сабактары
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы