Аркага
19 Ноябрь 2018

Семинарлар


Проф. Др. Зарлык Маймеков, 12. 10. 2018

Кычкыл чөйрөдө сурьма кек калдыгын ажыратуу процессин физика-химиялык моделдештирүү жана сурьманын (III) кычкылын алуу

 

Др. Болоткан Раяпов, 26. 10. 2018

Коркунучтуу жүктөрдү ташуу эрежелери

 

Алмазбек Исаев, 09. 11. 2018

Риккати, Бессел жана Эйри теӊдемелери

 

Жылдыз Өскөнбаева, 23. 11. 2018

Жаӊгактын аминокислоталык курамын аныктоо

 

Доц. Др. Жумакадыр Карамолдоев, 07. 12. 2018

Кыргыздардын табигый мурастары

 

Доц. Др. Кубат Баканов, 21. 12. 2018

Шаардык тиричилик катуу калдыктарын утилдөө жолдору

 

Жанарбек Изаков, 11. 01. 2019

Натрий хлорид – суу системасын изилдөө жана эсептөө формулаларын алуу

 

Проф. Др. Канатбек Кожобаев, 25. 01. 2019

Кыргыз Республикасында жер астындагы сууларды ичме суу катары пайдалангандагы көйгөйлөр

 

Мирлан Молдобаев, 08. 02. 2019

Ыш-суу-кычкылтек (С-Н2О-О2) системасын изилдөө жана эмпирикалык эсептөө формулаларын алуу

 

Др. Нурзат Шайкиева, 22. 02. 2019

Кагаз жана пластмасса катуу калдыктарынын физика-химиялык молделин түзүү жана экологиялык баалоо (КТУ «Манас» окуу имараттарынын мисалында)

 

Др. Нурзат Тотубаева, 15. 03. 2019

Мунай зат менен кирдеген топуракты биоремедиациялоо ыкмаларынын өзгөчөлүктөрү

 

Др. Жаӊыл Искакова, 29. 03. 2019

Көмүскө ачкачылык