Бөлүм башчысы

  техника илимдеринин доктору, 

Проф. Др. Зарлык Маймеков

 


 

  Бөлүм катчысы

Аида Жайлообаева