Бөлүм башчысы

  техника илимдеринин доктору, 

Проф.  Зарлык Маймеков

 


 

  Бөлүм катчысы

Аида Жайлообаева