Бөлүм башчысы

  техника илимдеринин доктору, 

Профессор Зарлык Маймеков

 


 

  Бөлүм катчысы

Аида Жайлообаева