Дареги Чынгыз Айтматов атындагы кампусу, Инженердик жана Табигый илимдер Факультеттеринин имараты
Телефон 996 312 492785
Факс 996 312 492785
Ички телефон 1077
Почта

cevre.muhendislik@manas.edu.kg