Бүтүрүүчүлөрдүн негизги иштөө багыттары

 • жаратылышты коргоо жана жаратылышты пайдалануу боюнча республикалык жана региондук органдар;
 • экономикалык иштин бардык түрлөрүнүн экологиялык компоненттерин мамлекеттик пландаштыруу, контролдоо, мониторингдөө, экспертиза жүргүзүү (экотехинспекция);
 • долбоорлоо институттары, өндүрүш, маркетинг, консалтинг компаниялары;
  гидрометеорология жана экологиялык мониторинг боюнча кызмат көрсөтүүлөр;
  өнөр жай жана жергиликтүү бийлик органдарынын экологиялык кызматтары;
 • тазалоочу курулмаларды тейлөө; химиялык аналитикалык лабораториялар;
 • санитардык-эпидемиологиялык станция (СЭС);
 • корголуучу жаратылыш аймактарынын тутумдары;
 • өнөр жай ишканаларынын жана уюмдарынын экологиялык бөлүмдөрү;
 • академиялык изилдөө институттары;
 • жогорку, орто кесиптик жалпы билим берүү уюмдарынын (ЖОЖдор, мектептер, лицейлер);
 • массалык маалымат каражаттары;
 • экологиялык фирмалар, экологиялык долбоорлор жана фонддор.

Экологиялык иш-аракеттер:

 • абанын булганышын текшерүү;
 • суунун сапатын аныктоо;
 • топурактын курамын анализдөө;
 • зыяндуу заттардын чөйрөгө тийгизген таасирин баалоо жана эсептөө;
 • экологиялык химия;
 • биотехнология жана экологиялык   микробиология;
 • өнөр-жай жана айыл чарба экологиясы;
 • радиациялык экология;
 • жашоо коопсуздугу;
 • экологиялык экономика жана менеджмент;
 • технологиялык схемаларды иштеп чыгуу жана экологиялык-экономикалык изилдөөлөрдү пландаштыруу жана долбоорлоо