Бүтүрүүчүлөрдүн негизги иштөө багыттары

 • фабрика, завод жана майда ишканалар;
 • орто мектептер, лицейлер жана жогорку окуу жайлары;
 • жаратылышты коргоо жана өзгөчө кырдаал агенттиги;
 • экологиялык унаа полициясы;
 • санитардык-эпидемиологиялык станциялар (СЭС);
 • суу департаменттери;
 • геология агенттиги;
 • мамлекеттик стандартташтыруу жана метрология агенттиги;
 • токой инспекциясы;
 • каржы полициясы;
 • туризм департаменти;
 • мамлекеттик эмес коомдук уюмдар;
 • “жашыл” кыймылдар;
 • эл аралык уюмдар, фонддор жана экологиялык долбоорлор

Экологиялык иш-аракеттер:

 • абанын булганышын текшерүү;
 • суунун сапатын аныктоо;
 • топурактын курамын анализдөө;
 • зыяндуу заттардын чөйрөгө тийгизген таасирин баалоо жана эсептөө;
 • экологиялык химия;
 • биотехнология жана экологиялык   микробиология;
 • өнөр-жай жана айыл чарба экологиясы;
 • радиациялык экология;
 • жашоо коопсуздугу;
 • экологиялык экономика жана менеджмент;
 • технологиялык схемаларды иштеп чыгуу жана экологиялык-экономикалык изилдөөлөрдү пландаштыруу жана долбоорлоо