Тарых

Экологиялык инженерия бөлүмү 1997-жылы Инженердик факультетте “Экологиялык технология” деген ат менен ачылган. 1998-1999 окуу жылынан баштап “Экологиялык инженерия” бөлүмү деп аталат.

Бөлүм  экологиялык инженерия  билим багыты боюнча бакалавр, магистрлерди даярдайт жана ага студенттерди күндүзгү, акысыз билим берүүгө кабыл алууну 1997-1998 окуу жылдарында баштаган.

Азыркы кезде билим багыты: 520800-Жаратылышты колдонуу жана экология, профиль-“Экологиялык инженерия” адистиги боюнча бүтүрүүчүлөрдү даярдайт.

Экологиялык инженерия бөлүмүнүн демилгеси менен, эл аралык симпозиумдар уюштурулган::

"Болон процессинде Азия өлкөлөрү жана технологиялык парктар пайдалануу илим жана жогорку билим берүү системасын киргизүү", - Бишкек, 13-14-декабрь, 2004 ж. (аткаруучу уюштуруу комитетинин катчылыгы - проф.др.Маймеков З.К., доц.др. Кулмырзаев А.А. ).

"Эл аралык экологиялык симпозиум - 2009", - Бишкек, 20-23, 2009-ж. (уюштуруу комитети - доц.др.Нусxет Туркер, доц.др.Зейнел Демирел, проф.др.Маймеков З.К., проф.др Т.Доолеткельдиева).