Экологиялык инженерия бөлүмү

Бөлүм 520800 - "Жаратылышты колдонуу жана экология" билим багыты, экология инженерлиги адистиги боюнча бакалаврларды жана магистрларды даярдайт. Студенттер билим-илим иштерине жана экологиялык багыттагы илимий долбоорлорго активдүү катышууга  жакшы шарттар түзүлгөн. Окуу планы боюнча студенттердин практикасы каралган. Бүтүрүүчүлөрдү даярдоо билим багыты жана экологиялык инженерия бөлүмү Кыргыз Республикасынын билим жана илим министрлиги тарабынан аккредитациядан өткөн. Экологиялык инженерия бөлүмүндө Кыргызстан жана Туркиядан жогорку квалификациясы бар, илимий-мугалимдик тажрырыйбасы чоң, профессордук - мугалимдердин курамы иштейт. Бөлүмдө Кыргыз Республикасынын Инженердик Академиясынын академиктери (2), эки техника илимдеринин доктору, профессорлор; доценттер, кандидаттар; мугалим адистер иштешет.

 

Экологиялык инженерия бөлүмүнүн материалдык-лабораториялык мүмкүнчүлүктөрү

Экологиялык инженерия билим багыты боюнча бакалавр жана магистрлерди үзгүлтүксүз даярдоого бөлүмдө толук негиз бар: китептер жана электрондук-библиографиялык каталогдор, мезгилдик булактар, электрондук почталар, интернет, табыгый илимий журнал, магниттик диск жана кассеталар, интернет-кафе, библиотека, жатаканалар жана алардагы интернет кафелер, окуу аудиториялары; лабораториялык жумуштар жана прибордук шаймандар боюнча электрондук базалык берилиштер бар. Айрым кесиптик окуу курстары боюнча китептер мезгилдик талапка ылайыктуу камсыздалууда.

Экологиялык инженерия бөлүмү окуу процессинде төмөнкү лабораторияларды   колдонот (анын ичинде  жумушчу кабинеттер, окуу аудиториялары): заттардын анализи;  заттардын физикалык касиеттери; микробиология; процесстердин негизи; экологиялык инженерия; экомониторинг; жалпы химия, жалпы физика; кинетика; процесстерди текшерүү; инженердик графика; дистанттык компьютердик класстар.