Бөлүм КР билим берүү жана илим министирлиги тарабынан бекитилген жана лицензияланган  программа боюнча иш алып келет. Билим багыты 520800 – Экология жана жаратылышты колдонуу, профили – Экология инженерлиги.

Бөлүм бакалавр, магистр жана доктор (PhD) даражаларын сунуштайт.

Адамдын ишмердүүлүгүнүн тез өнүгүүcү менен бирге айлана-чөйрөгө тийген таасир күчөөдө. Буга байланыштуу жаратылышты коргоо жана рационалдуу колдонуу жаатында илимий жана билим берүү ишмердүүлүк актуалдуу болуп турат. Ошону менен бирге экологиялык акыбалды мониторинг жасай алган, жаңы аз таштанды технологияларды иштеп чыгала турган, жана дагы өнөр жай объектилерин жана технологиялык чечимдерди экспертизалоо мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болгон адистерге талаптар өтөө жогору. Бүгүн экологиялык экспертизасыз ар кандай имараттарды, жолдорду, фабрикаларды же заводдорду курууга киришүү мүмкүн эмес. Мындан тышкары учурдагы экологиялык акыбалда бир дагы ишкана өзүнүн ишмердүүлүгүн эколог-инженерлердин көзөмөлүcүз жүргүзө албайт. Бул учурда жаратылыш мыйзамдарын билүүсү жаратылышты колдонуунун практикалык чечүү жана айлана чөйрөнүн акыбалын экологиялык баалоо үчүн негиз болуп берет.