Экологиялык инженерия бөлүмү

Бөлүм 520800 - "Жаратылышты колдонуу жана экология" билим багыты, экология инженерлиги адистиги боюнча бакалаврларды жана магистрларды даярдайт. Студенттер билим-илим иштерине жана экологиялык багыттагы илимий долбоорлорго активдүү катышууга  жакшы шарттар түзүлгөн. Окуу планы боюнча студенттердин практикасы каралган. Бүтүрүүчүлөрдү даярдоо билим багыты жана экологиялык инженерия бөлүмү Кыргыз Республикасынын билим жана илим министрлиги тарабынан аккредитациядан өткөн. Экологиялык инженерия бөлүмүндө Кыргызстан жана Туркиядан жогорку квалификациясы бар, илимий-мугалимдик тажрырыйбасы чоң, профессордук - мугалимдердин курамы иштейт. Бөлүмдө Кыргыз Республикасынын Инженердик Академиясынын академиктери (2), эки техника илимдеринин доктору, профессорлор; доценттер, кандидаттар; мугалим адистер иштешет.

 

Экологиялык инженерия бөлүмүнүн материалдык-лабораториялык мүмкүнчүлүктөрү

Экологиялык инженерия билим багыты боюнча бакалавр жана магистрлерди үзгүлтүксүз даярдоого бөлүмдө толук негиз бар: китептер жана электрондук-библиографиялык каталогдор, мезгилдик булактар, электрондук почталар, интернет, табыгый илимий журнал, магниттик диск жана кассеталар, интернет-кафе, библиотека, жатаканалар жана алардагы интернет кафелер, окуу аудиториялары; лабораториялык жумуштар жана прибордук шаймандар боюнча электрондук базалык берилиштер бар. Айрым кесиптик окуу курстары боюнча китептер мезгилдик талапка ылайыктуу камсыздалууда.

Экологиялык инженерия бөлүмү окуу процессинде төмөнкү лабораторияларды   колдонот (анын ичинде  жумушчу кабинеттер, окуу аудиториялары): заттардын анализи;  заттардын физикалык касиеттери; микробиология; процесстердин негизи; экологиялык инженерия; экомониторинг; жалпы химия, жалпы физика; кинетика; процесстерди текшерүү; инженердик графика; дистанттык компьютердик класстар. 

 

Студенттик турмуш жана экологиялык «Biota» клубу

2009-жылы “Экологиялык инженерия» бөлүмүндө студенттердин сабактан  тышкары  илимий, социалдык  жана спорттук  кызыкчылыктарын ишке ашыруу, уюштуруу жана студенттердин бул ишмердүүлүкө катышуусун арттыруу максатында “Biota” студенттик экологиялык клубу түзүлгөн. Азыркы мезгилде “Biota” студенттик экологиялык клубу университеттик, шаардык  деңгээлдеги иш-аракеттерди алып барууда, мисалы: акциялар (“350.org” жазуусу тоонун бетине жазылды), Чыңгыз Айтматов кампусун жашылдантуу күндөрү, “Биз таза шаар үчүн” аттуу акциясы, “Ата Түрк” паркында тазалык маршы, даярдоо курсунда окуган студенттерге бөлүмдү таанытуу иш-чаралары, “Ecoring”- бөлүмдүн студенттеринин арасындагы акыл таймаштар, Университеттеги ишембиликер, карьера күнү, “Чөйрө, таза аба, таза коом” сүрөт көргөзмөсү,“Дохага карай” аттуу конференция;“Биз жаратылышка кайдыгер эмеспиз” аттуу акция; К.Тыныстанов атындагы конференция залында инженердик факультеттин бөлүмдөрүнүн арасында “Акыл таймашы 2013-2014жж” аттуу интеллектуалдык мелдеш, “Экоөлкө” коомдук фонду менен биргеликте Спорт ордосунда “Колубуздан келет” аттуу кайрымдуулук концерти, “Суу-өмүрдүн булагы” аттуу  сүрөт көргөзмө, Инженердик факультеттин окутуучулары жана студенттери менен биргеликте “Biota” менен бирге саякатка! аттуу пикник, “Biota” экоклубунун отчеттук кечеси,“Эл аралык экологиялык симпозиум-2009”,“Колубуздан келет” аттуу тазалык акциясы ж.б.