Экологиялык инженерия бөлүмүндө төмөнкү жабдыктардын жардамы менен көптөгөн иштерди аткарса болот:

Суу сапаттарын изилдөө жабдыктары    

Окситоп (БПК) суунун кычкылтекке биологиялык муктаждыгын аныктоого колдонулат Фотометр (ХПК) суудагы органикалык заттарды сандык түрдө аныктаса болот, б.а. кычкылтекке химиялык муктаждыкты, жана дагы нитраттарды (N), хлорду, аммиакты, фосфорду. Спектрофотометр. 

Бул жабдыктын жардамы менен сууда кармалган микроэлементтерди, оор металлдарды аныктаса болот.

Турбидиметр. 

Суунун чаңгылдыгын изилдөөчү жабдык.

pH өлчөгүч

Суунун туздуулугун жана ток өткөрүмдүүлүгүн өлчөгүч Сууда эриген кычкылтекти өлчөгүч

pH өлчөгүч

                                                                 

Абанын сапатын изилдөө жабдыктары 

Газанализатор. 

Булактан ыргытылып жаткан газадардын курамын аныктоодо колдонулат. Төмөнкү газдар аныкталат: CO2, NO2, SO2, CO

Газанализатор. Булактан ыргытылып жаткан газадардын курамын аныктоодо колдонулат. Төмөнкү газдар аныкталат: CO2, NO2, SO2, CO Чаң өлчөгүч. 

Абанын үлгүсүн алуу үчүн колдонулат жана абадагы катуу заттардын (чаң) кармалусун аныктоо үчүн жардамчы жабдык.

Газанализатор. 

Бир жабык жердеги абада кармалган газдарды аныктайт.

 

Топурак изилдөө жабдыктары 

Нымды өлчөгүчБул жабдыктын жардамы менен суу абсорбдогон заттарда канча суу кармалары аныкталат. Мисалга топурактагы же таштандынын үлгүсүндөгү кармалган суу.

Топуракты изилдөөдө көп учурда анализ жасоо үчүн үлгү эритме түрүнө өткөрүлөт, ошондуктан суунун сапатын изилдеген жабдыктар колдонулат.

 

Радиациялык өлчөө

Радиометр Радиацияны өлчөйт

 

Микробиологиялык изилдөөлөр

Инкубатор Автоклав

Микробиологиялык үлгүлөрдү алуу жабдыгы

Зыянсыздандыргыч
Санариптик микроскоп Термостат

Фильтрлөөчү жабдык

Жылыткыч

 

Бөлүмдөгү башка жабдыктар

Муфелдик меш Санариптик тараза Центрифуга Сууну дистирлөөчү аппарат
Жылыткыч Сууну туздан арылткыч

Суу үлгүсүн алгыч жана ташыгыч

Үндүн деңгээлин аныктоочу жабдык

 

 

Мындан тышкары университеттин орток, башка бөлүмдөргө тиешелүү болгон жабдыктарды колдонуу мүмкүнчүлүгү бар.